Μήνυμα λάθους: Το Moviemk προκάλεσε ένα σφάλμα στο Kernel32.dll. Το Moviemk θα κλείσει. (Moviemk Has Caused an Error in Kernel32.dll. Moviemk Will Now Close.)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 269010 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR269010
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Nickelodeon 3D Movie Maker for Windows, για να κάνετε εγγραφή μιας ταινίας βίντεο, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:
Το Moviemk προκάλεσε ένα σφάλμα στο Kernel32.dll.
Το Moviemk θα κλείσει.

Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

(Moviemk has caused an error in kernel32.dll.
Moviemk will now close.

If you continue to experience problems, try restarting your computer.)
-ή-
Το Moviemk προκάλεσε ένα σφάλμα στο wmsdmod.dll.
Το Moviemk θα κλείσει.

Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

(Moviemk has caused an error in wmsdmod.dll.
Moviemk will now close.

If you continue to experience problems, try restarting your computer.)
Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), για να κλείσει το Μovie Maker.

Αιτία

Η συμπεριφορά αυτή παρουσιάζεται, όταν ορίζετε ανάλυση υψηλότερη από 16 bit. Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στην περιοχή Χρώματα (Colors), στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings) του παραθύρου "Ιδιότητες: Οθόνη" (Display Properties).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Όταν χρησιμοποιείτε το Movie Maker, αλλάξτε την ανάλυση σε 16 bit ή μικρότερη. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη (Display).
  3. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πολλά χρώματα (16 bit) (High Color (16-bit)) ή σε μικρότερη ρύθμιση στο πλαίσιο Χρώματα (Colors).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 269010 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbnosurvey kbarchive color display error kbenv kbfaq kbprb kbtool kbwinme kernel32.dll message movie moviemk record screen video ανάλυση βαθοσ βιντεο βίντεο εγγραφη λαθοσ μηνυμα οθονη σφαλμα σφάλμα ταινια ταινία χρώματα χρωματοσ KB269010

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com