ไม่สามารถใช้คีย์การ SCREEN PRINT ในโปรแกรมที่โปรแกรม-DOS-ใช้ หรือ จากพร้อมรับคำสั่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 269039 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจยังไม่สามารถใช้แป้น PRINT SCREEN จากพรอมต์คำสั่ง MS-DOS การโปรแกรม-DOS โปรแกรม เมื่อคุณกดแป้น PRINT SCREEN เนื้อหาของเดสก์ท็อปจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

สาเหตุ

เมื่อการPrtScและalt + PrtScไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำรองคีย์ จะไม่ส่งคืน PRINT SCREEN การดำเนินการที่สำคัญในหน้าต่างคำสั่งที่จองไว้ From either a command prompt, or in an MS-DOS-based program, these check boxes are located on theเบ็ดเตล็ดtab, in the properties of a command window.

การแก้ไข

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

 1. Create a shortcut to the MS-DOS-based program.
 2. คลิกขวาทางลัด และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการเบ็ดเตล็ดแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นPrtScและAlt+PrtScกล่องกาเครื่องหมายไว้
 4. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง.
 5. Double-click the new shortcut icon.
 6. To use the PRINT SCREEN operation to direct output to the default printer, press and release the ALT key, and then press the PRINT SCREEN key.
หมายเหตุ::Do not press and hold ALT, and then press PRINT SCREEN. Holding ALT, and pressing the PRINT SCREEN key directs the output to the Clipboard instead of to the printer.

In some cases the command window content may not be sufficient to force the PRINT SCREEN operation. There is no form-feed function for PRINT SCREEN, and you may have to use the PRINT SCREEN key combination multiple times in order to print.

สิ่งสำคัญ: If the MS-DOS-based program responds to the ALT key, such as MS-DOS Editor, the PRINT SCREEN operation does not send the output to the default printer. The ALT+PRINT SCREEN key combination only works for programs that do not respond to the ALT key as a command. If the program responds to the ALT key as a command, you will need to use either Method 2 or Method 3.

วิธีที่ 2

Create a .pif file on a computer that is running either Microsoft Windows 95, or Microsoft Windows 98, and then copy this .pif file to a computer that is running Microsoft Windows 2000.
 1. Create the .pif on a computer that is running either Windows 95, or Windows 98.
 2. Configure the options on the .pif file.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นClose Window on Exitbox when you configure the .pif file while changing the path. This box is not selected by default in Windows 98.
 4. Copy the .pif file to the Windows 2000 computer.
 5. Open the properties for the .pif file, and then edit the path and the working directory so that it points to the appropriate file on the Windows 2000 computer.

  The key bindings in the MS-DOS-based program should now work.

วิธีที่ 3

 1. Use the 16-bit PIF Editor tool from Microsoft Windows 3.1, and copy the executable and the help files (Pifedit.exe, and Pifedit.hlp) to the Windows 2000 computer.
 2. Open PIF Editor, and then fill in the necessary information for the location, and working directory of the executable.
 3. ภายใต้Reserve Shortcut Keysin PIF Editor, click to select thePrtScและAlt+PrtScกล่องกาเครื่องหมายไว้
 4. Save the .pif file, and then exit PIF Editor.
 5. Right-click the .pif file, clickคุณสมบัติแล้ว คลิกการเบ็ดเตล็ดแท็บ
 6. Click to clear the reserved-key check boxes (PrtScและAlt+PrtSc) to redirect the PRINT SCREEN operation to the default printer of the active command window.
หมายเหตุ::You can only create the .pif file with the 16-bit PIF Editor once, and you cannot modify it again by using the editor. After you create the .pif file, and then modify it by using the Windows Properties dialog box, the .pif file is too large to open with the 16-bit PIF Editor tool. If you try to do so, you receive the following error message:
PIF is too large to load. Check to ensure the file is a PIF.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 269039 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbappdev kbdcom kbprb w2000apps w2000com w2000print kbmt KB269039 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:269039

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com