วิธีการดำเนินการติดตามข้อความในการป้องกันออนไลน์ Forefront สำหรับศูนย์ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน (FOPE)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2690809 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการดำเนินการติดตามข้อความในการ Microsoft Forefront ป้องกันแบบออนไลน์สำหรับศูนย์ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน (FOPE)


ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณโดยทั่วไปจะดำเนินการติดตามข้อความในศูนย์ดูแล FOPE เมื่อคุณต้องระบุปัญหาเกี่ยวกับข้อสายงานการผลิตใน FOPE หรือยืนยันความสำเร็จสายงานการผลิต โปรดทราบว่า นี้ติดตามไม่ข้อสายงานการผลิตผ่านการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์

คุณสามารถทำการสืบค้นกลับสำหรับสถานการณ์การกำหนดเส้นทางข้อความต่อไปนี้:
 • เมื่อต้อง การรับข้อความจากอินเทอร์เน็ต และยืนยันการจัดส่งไปยังองค์กร Exchange แบบออนไลน์
 • เมื่อต้อง การส่งข้อความจากการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ และยืนยันการจัดส่งไปยังอินเทอร์เน็ต
 • เมื่อต้องการส่งข้อความจากผู้ใช้ Exchange แบบออนไลน์เพื่อผู้ใช้ออนไลน์ของ Exchange ในองค์กรอื่น ส่งจดหมายกระแสการเดินทางไปยัง FOPE และกลับมาใช้แบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน (ตัวอย่างเช่น user@contoso-A.microsoftonline.com ส่งจดหมายไปยัง user@contoso-B.microsoftonline.com กัน)
เมื่อต้องการดำเนินการติดตามข้อความ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สู่ลูก(ศูนย์ดูแล FOPEhttps://admin.messaging.microsoft.com).
 2. บนแท็บเครื่องมือคลิกติดตามข้อความ
 3. การทำให้เสร็จสมบูรณ์ผู้ส่งอยู่ที่อยู่ผู้รับวันเริ่มต้นและฟิลด์วันสิ้นสุดและจากนั้น คลิกค้นหา

  หมายเหตุคุณสามารถระบุเพียงโดผู้ส่งสำหรับเขตข้อมูลอยู่ผู้ส่งหรือเท่ากับโดเมนผู้รับสำหรับเขตข้อมูลที่อยู่ผู้รับ
 4. ตรวจสอบผล
  • ถ้าไม่มีผลลัพธ์ถูกส่งกลับมา ข้อความอาจไม่ได้มาถึงระบบ FOPE
  • ถ้ามีผลลัพธ์ ค้นหาตามเวลาที่จะส่งข้อความ
หมายเหตุ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ FOPE หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โดเมนของผู้ใช้ถูกกำหนดเป็นสับเปลี่ยนภายนอกใน Exchange แบบออนไลน์ ในสถานการณ์นี้ ข้อความไม่สามารถค้นหาได้ในศูนย์ดูแล FOPE กัน
 • ข้อความจะถูกสร้างขึ้น โดยเซิร์ฟเวอร์ Exchange เช่นข้อความออกของ Office ตอบกลับอัตโนมัติ และไม่นำส่งรายงาน (Ndr) ข้อความเหล่านี้ไม่สามารถค้นหาได้ในศูนย์ดูแล FOPE

การติดตามการแจ้งเตือน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการอยู่oTและromFอยู่ที่ใช้สำหรับเนื้อหาเช่นการติดตามการแจ้งเตือน ข้อความคืนค่า answerbacks ข้อความเข้ารหัส และข้อความที่ถูกกักกันที่ปล่อยจากการตรวจสอบ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เนื้อหาจากเมื่อต้องการหมายเหตุ
Answerbacks
(ใช้ สำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้ข้อความที่เข้ารหัสลับในบัญชีเท่านั้น และไม่ใช่ สำหรับการเข้ารหัสลับข้อความจริง)
hostedencryption@encryption.messaging.microsoft.comที่อยู่อีเมลผู้รับสิ้นสุด
คืนค่าการเก็บถาวร
(ใช้สำหรับข้อความที่จะถูกเรียกคืนจากเก็บถาวร)
restore@messaging.microsoft.comผู้รับ
การแจ้งให้ทราบกฎนโยบายแบบกำหนดเอง
(บังคับเฉพาะเมื่อการแจ้งเตือนจากที่อยู่ที่ระบุ)
แจ้งให้ทราบที่อยู่ของลูกค้าผู้ส่งหรือผู้รับ ตามที่ระบุไว้โดยกฎนโยบาย
Deferral การแจ้งเตือนสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็น untraceable โดยเครื่องมือการติดตามข้อความ ข้อมูลนี้จะถูกอัพเด พบเป็นอย่างอื่นสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็น untraceable โดยใช้เครื่องมือการติดตามข้อความ ข้อมูลนี้จะถูกอัพเด พบเป็นอย่างอื่น
การแจ้งเตือนไดเรกทอรี Tool(DST) การซิงค์notifications@messaging.microsoft.comการแจ้งเตือนอยู่
ข้อความที่เข้ารหัสลับผู้ส่งผู้รับแสดงข้อความที่สอง (ข้อความหนึ่งไปเกตเวย์และข้อความอื่นไปยังผู้รับ)
ข้อความที่จะถูกปล่อยจากการตรวจสอบที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 • ดึงรหัสข้อความจากรายละเอียดการสืบค้นกลับที่แสดงข้อความที่ถูกส่งไปตรวจสอบ
 • ป้อนรหัสข้อความในฟิลด์ข้อความรหัสของเครื่องมือการติดตามข้อความ
 • ปล่อยเขตข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดเหมือนกับการติดตามแรก และจากนั้น คลิกค้นหา
 • ถ้าข้อความที่สองปรากฏขึ้น ข้อความก่อนหน้านี้ควรแสดงข้อความที่ถูกส่งไปตรวจสอบและข้อความในภายหลังควรแสดงข้อความที่ถูกปล่อยจากการตรวจสอบสินค้า
การรีเซ็ตรหัสผ่านข้อความอีเมล (ส่ง โดยใช้ "ต้องการรหัสผ่าน")exmailer@microsoft.comผู้รับ
การแจ้งเตือนการตรวจสอบสินค้าquarantine@messaging.microsoft.comผู้รับ

การแก้ไขปัญหาข้อความการสืบค้นกลับ

ถ้าคุณไม่สามารถติดตามข้อความ อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้อาจเป็นเพราะ:
 • ข้อความไม่ได้มาถึงเซิร์ฟเวอร์ FOPE
 • อยู่ส่งคืนพาธ(จากจดหมาย) แตกต่างจากที่อยู่จาก(เขตข้อมูล)

  ซึ่งมักจะเกิดกับข้อความที่ปลอม ส่วนหัวสำหรับข้อความได้รับ และพยายามที่จะติดตามข้อความจากอยู่การส่งคืนสินค้าเส้นทางแล้ว
 • Ispart ผู้รับของโดเมนเสมือน

  ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่า บัญชีแสดงอยู่ในศูนย์ดูแล FOPE ผู้รับหรือไม่ ทางด้านซ้ายของหน้าบัญชี ตรวจสอบว่า ผู้รับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเสมือน ถ้าเป็นกรณีนี้ พยายามที่จะติดตามข้อความเข้า และออก จากชื่อโดเมนของโดเมนเสมือน ตัวอย่างเช่น ถ้าuser@domain.com เป็นสมาชิก virtual.domain.comการสืบค้นกลับ ไป user@virtual.domain.com
 • ข้อความถูกสร้างขึ้น โดยซอฟต์แวร์ และจากนั้น จะถูกลได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์จดหมาย อย่างไรก็ตาม โดเมนที่มาของข้อความไม่มีอยู่ใน Center.If การดูแล FOPE เป็นกรณีนี้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • คุณได้ทำข้อผิดพลาด เช่นช่องว่างเพิ่มเติมหรือการสะกดผิด เมื่อคุณใส่เงื่อนไขการค้นหา
 • แฟ้มบันทึกมีค่าแบบโรลโอเวอร์ 30 นาที ดังนั้น บันทึกข้อความได้อาจไม่สามารถติดตาม ขยายช่วงของวันที่ไปเป็นวันก่อนและหลังจากข้อความถูกสมมุติได้มาผ่านระบบ FOPE วัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2690809 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
Keywords: 
vkbportal225 vkbportal231 vkbportal237 o365 kbmt KB2690809 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2690809

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com