ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามตั้งค่าที่อยู่ IP บนอะแดปเตอร์เครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 269155 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามตั้งค่าที่อยู่ IP บนอะแดปเตอร์เครือข่าย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้
ที่อยู่ IP XXX.XXX.XXX.XXX ที่คุณใส่สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย ถูกกำหนดให้กับอะแดปเตอร์ ชื่ออะแดปเตอร์ อื่นแล้ว ชื่ออะแดปเตอร์ ถูกซ่อนจากโฟลเดอร์เครือข่ายและการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ เนื่องจากไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ในขณะนี้ หรือเป็นอะแดปเตอร์เก่าที่ไม่ทำงานแล้ว หากที่อยู่เดิมถูกกำหนดให้กับทั้งสองอะแดปเตอร์และถูกเปิดใช้งานทั้งคู่ มีอันเดียวเท่านั้นที่จะใช้ที่อยู่นี้ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกำหนดค่าระบบที่ไม่ถูกต้อง คุณต้องการใส่ที่อยู่ IP ที่ต่างกันสำหรับอะแดปเตอร์นี้ในรายการที่อยู่ IP ในกล่องโต้ตอบขั้นสูงหรือไม่?
โดย XXX.XXX.XXX.XXX เป็นที่อยู่ IP ที่คุณพยายามตั้งค่า และ ชื่ออะแดปเตอร์ เป็นชื่อของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีอยู่ในรีจิสทรี แต่ซ่อนไว้ในตัวจัดการอุปกรณ์

ถ้าคุณคลิก ใช่ คุณจะเห็นคุณสมบัติ TCP/IP ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP ให้ต่างจากอะแดปเตอร์เครือข่ายที่กำลังแสดงอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์ ถ้าคุณคลิก ไม่ ที่อยู่ IP จะถูกกำหนดให้กับอะแดปเตอร์เครือข่ายนั้น โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณคลิก ไม่ อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เลือกในตัวจัดการอุปกรณ์และอะแดปเตอร์เครือข่ายที่โกสต์ไว้ จะมีที่อยู่ IP เดียวกัน ในกรณีส่วนใหญ่ จะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ เพราะโปรแกรมควบคุมจะถูกปิดใช้งาน

หมายเหตุ ในคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows Server 2008 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อการเชื่อมต่อนี้ได้ การเชื่อมต่อที่มีชื่อที่คุณระบุมีอยู่แล้ว ระบุชื่ออื่น

สาเหตุ

อะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีที่อยู่ IP เดียวกันอยู่ในรีจิสทรี แต่ถูกซ่อนไว้ในตัวจัดการอุปกรณ์ เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อคุณย้ายการ์ดเครือข่ายจากช่องเสียบ PCI หนึ่งไปยังช่องเสียบ PCI อีกหนึ่งตัว

การแก้ไข

ถ้าต้องการให้เราถอนการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายที่โกสต์โดยใช้วิธีที่ 2 ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน



เพื่อแก้ปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มหรือลิงก์ แก้ปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

แก้ปัญหานี้
Microsoft Fix it 50609

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วรันบนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"



ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ถอนการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายที่โกสต์ออกจากรีจิสทรี โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd.exe แล้วกด ENTER
 2. พิมพ์ set devmgr_show_nonpresent_devices=1 แล้วกด ENTER
 3. พิมพ์ Start DEVMGMT.MSC แล้วกด ENTER
 4. คลิก มุมมอง แล้วคลิก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้
 5. ขยายทรี อะแดปเตอร์เครือข่าย
 6. คลิกขวาที่อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เป็นสีจาง แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

วิธีที่ 2

โปรแกรมอรรถประโยชน์ DevCon เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งที่ทำงานแทนตัวจัดการอุปกรณ์ เมื่อคุณใช้ DevCon คุณสามารถเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน รีสตาร์ท ปรับปรุง ลบออก และสอบถามอุปกรณ์แต่ละตัวหรือกลุ่มอุปกรณ์ ในการใช้ DevCon ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ดาวน์โหลดเครื่องมือ DevCon โดยการคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  311272 โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง DevCon สามารถทำหน้าที่แทนตัวจัดการอุปกรณ์ได้
 2. แตกไบนารีเครื่องมือ DevCon 32 บิต หรือ 64 บิต ลงในโฟลเดอร์ในเครื่อง
 3. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ แล้วพิมพ์ cmd และกด ENTER
 4. พิมพ์ CD:\path_to_binaries เพื่อไปยังที่เก็บ devcon.exe
 5. ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ เพื่อค้นหาอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ติดตั้งแล้ว:
  devcon findall =net หรือ
  devcon listclass net
  หมายเหตุ ในส่วนแสดงผลลัพธ์ของคำสั่งดังกล่าว จะมีบรรทัดสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายที่โกสต์ที่มีลักษณะคล้ายกับต่อไปนี้:
  PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0: 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)
 6. ลบอุปกรณ์ที่โกสต์โดยการพิมพ์ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
  devcon -r remove "@PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0"

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในหัวข้อ "อาการ" อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ซ่อนอยู่หรือโกสต์ไว้จะไม่ปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์ ยกเว้นว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้ ตัวจัดการอุปกรณ์ไม่แสดงอะแดปเตอร์เครือข่าย และโดยทั่วไป จะมี "#2" ที่ท้ายชื่อ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 269155 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kberrmsg kbhardware kbprb w2000device kbfixme kbmsifixme KB269155

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com