วิธีการแบบสอบถาม Active Directory โดยใช้ตัวกรอง bitwise

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 269181
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

คุณลักษณะบางอย่างบนวัตถุ Active Directory จะประกอบด้วยสถานะการ bitwise คุณอาจต้องสอบถามสำหรับวัตถุที่มีการใช้ตัวดำเนินการ bitwise กลับวัตถุที่ตรงกับบิตเฉพาะที่กำหนดเท่านั้น ใช้ตัวควบคุมของโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของ Lightweight (LDAP) ที่ตรงกันกฎนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปของกฎที่ตรงกัน LDAP มีไวยากรณ์ต่อไปนี้:
attributename:ruleOID:=ค่า
โดย:attributenameมี LDAPDisplayName ของแอตทริบิวต์ruleOIDวัตถุ ID (OID) สำหรับการควบคุมกฎตรงกัน และค่ามีค่าทศนิยมที่คุณต้องการใช้สำหรับการเปรียบเทียบ คุณต้องการแปลงจากเลขฐานสิบหกเลขฐานสิบ

ค่าของruleOIDอาจมีความต่อไปนี้:
 • 1.2.840.113556.1.4.803 - นี้คือกฎ LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND กฎที่ตรงกันเป็นจริงถ้าบิตทั้งหมดจากคุณสมบัติตรงกับค่าเท่านั้น กฎนี้จะเหมือนกับการดำเนินการ AND bitwise
 • 1.2.840.113556.1.4.804 - นี้คือกฎ LDAP_MATCHING_RULE_BIT_OR กฎที่ตรงกันเป็นจริงถ้าบิตใด ๆ จากคุณสมบัติตรงกับค่า กฎนี้จะเหมือนกับการดำเนินการ OR bitwise
ตัวอย่างคือเมื่อคุณต้องการสอบถาม Active Directory สำหรับผู้ใช้คลาสของวัตถุที่ถูกปิดใช้งาน แอตทริบิวต์ที่เก็บข้อมูลนี้ได้userAccountControlแอตทริบิวต์ แอตทริบิวต์นี้ประกอบด้วยชุดของค่าสถานะที่แตกต่างกัน ค่าสถานะสำหรับการตั้งค่าวัตถุที่คุณต้องการปิดใช้งานอยู่ UF_ACCOUNTDISABLE ซึ่งมีค่าเป็น 0x02 (2 เลขฐานสิบ) ตัวกรองการเปรียบเทียบ bitwise ที่ระบุuserAccountControlมี ด้วย UF_ACCOUNTDISABLED การ ตั้งค่าบิตจะลักษณะนี้:
(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)
ตัวอย่างสคริปต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Visual Basic ใช้ด้านบนตัวกรองการเปรียบเทียบ bitwise:
Set oNSP = GetObject("LDAP://Win2000Server/rootdse")
Set oConfig = GetObject("LDAP://Win2000Server/" & oNSP.get("DefaultNamingContext"))

Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Provider = "ADSDSOObject"
oConn.Open ""

strQuery = "<" & oConfig.ADsPath & ">;(&(objectCategory=person)(objectClass=User)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2));name,objectClass;subtree"

Set oRS = oConn.Execute(strQuery)
While Not oRS.EOF
 MsgBox oRS.Fields("name") 
 oRS.MoveNext
Wend

MsgBox "done"

Set oConn = Nothing
Set oRS = Nothing
Set oConfig = Nothing
Set oNSP = Nothing
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้กฎที่ตรงกัน LDAP ให้ดูแพลตฟอร์มที่ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK) ข้อมูลนี้อยู่ในเนื้อหาเมื่อ:

Networking and Directory Services
 Active Directory, ADSI, and Directory Services
   Active Directory
    Using Active Directory
      Searching the Active Directory
       Creating a Query Filter
         How to Specify Comparison Values 

				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้กฎที่ตรงกัน LDAP ดูตัวอย่างที่รวมอยู่ใน SDK แพลทฟอร์ม ตัวอย่างเหล่านี้จะอยู่ใน \Microsoft PlatformSDK\Samples\NetDs\ADSI\Samples\ActiveDir\Attributes และโฟลเดอร์ SDK\Samples\NetDs\ADSI\Samples\ActiveDir\GetSchemaInfo

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 269181 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbhowto kbmsg kbmt KB269181 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:269181
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com