Bit düzeyinde bir filtre kullanarak Active Directory'yi sorgulamak için

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 269181 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Özet

Bit bayrakları bazı Active Directory nesnelerinin özniteliklerini oluşur. Yalnızca belirlenen belirli bir bit eşleşen nesneleri geri dönmek için bitwise bir işleç kullanarak nesneleri için sorgu gerekebilir. Bunu yapmak için Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) eşleme kuralı denetimleri kullanın.

Daha fazla bilgi

LDAP Eşleştirme kuralının biçimi sözdizimi aşağıdaki gibidir:
yazılmayıp: ruleOID: değer =
yazılmayıp LDAPDisplayName özniteliği, ruleOID olduğu nesne KIMLIĞINI (OID) eşleşen kural denetim için; karşılaştırma için kullanmak istediğiniz ondalık bir değer. Onaltılı Onlu için dönüştürmeniz gerekir.

RuleOID değeri aşağıdakilerden biri olabilir:
 • 1.2.840.113556.1.4.803 - Bu LDAP_MATCHING_RULE_BIT_AND kuralıdır. Eşleşen kural yalnızca tüm bitlerin özelliğinden değeri uyuyorsa geçerlidir. Bu gibi bitwise VE işlecini kuralıdır.
 • 1.2.840.113556.1.4.804 - Bu LDAP_MATCHING_RULE_BIT_OR kuralıdır. Eşleştirme kuralının değeri özelliğinden tüm bitlerin eşleşmesi durumunda geçerlidir. Bu gibi bitwise VEYA işlecini kuralıdır.
Devre dışı bırakılan kullanıcı sınıfı nesneleri için Active Directory'yi sorgulamak istediğiniz zaman bir örnektir. Bu bilgileri tutan özniteliği userAccountControl özniteliğinin ' dir. Bu öznitelik farklı bir bayrak birleşimi oluşur. Devre dışı bırakmak istediğiniz nesneyi ayarlamak için bu bayrak, 0x02 (2 ondalık) değeri olan UF_ACCOUNTDISABLE ' dir. UserAccountControl UF_ACCOUNTDISABLED</a1> bit kümesiyle belirten bitwise, karşılaştırma süzgeci bu benzer:
(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)
aşağıdaki Microsoft Visual Basic komut yukarıdaki kullanan bitwise, karşılaştırma süzgeç:
Set oNSP = GetObject("LDAP://Win2000Server/rootdse")
Set oConfig = GetObject("LDAP://Win2000Server/" & oNSP.get("DefaultNamingContext"))

Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Provider = "ADSDSOObject"
oConn.Open ""

strQuery = "<" & oConfig.ADsPath & ">;(&(objectCategory=person)(objectClass=User)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2));name,objectClass;subtree"

Set oRS = oConn.Execute(strQuery)
While Not oRS.EOF
 MsgBox oRS.Fields("name") 
 oRS.MoveNext
Wend

MsgBox "done"

Set oConn = Nothing
Set oRS = Nothing
Set oConfig = Nothing
Set oNSP = Nothing
				

Referanslar

LDAP eşleştirme kuralı'nı kullanma hakkında daha fazla bilgi için Platform Software Development Kit'e (SDK) bakın. Bu bilgileri içeriği altında bulunur:

Networking and Directory Services
 Active Directory, ADSI, and Directory Services
   Active Directory
    Using Active Directory
      Searching the Active Directory
       Creating a Query Filter
         How to Specify Comparison Values 

				
LDAP eşleştirme kuralı'nı kullanma hakkında daha fazla bilgi için Platform SDK'DA bulunan örnek bakın. Bu örnekler \Microsoft PlatformSDK\Samples\NetDs\ADSI\Samples\ActiveDir\Attributes ve SDK\Samples\NetDs\ADSI\Samples\ActiveDir\GetSchemaInfo klasörler bulunur.

Özellikler

Makale numarası: 269181 - Last Review: 8 Şubat 2006 Çarşamba - Gözden geçirme: 3.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.5
 • Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.5
 • Microsoft Active Directory Service Interfaces 2.5
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowto kbmsg KB269181 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:269181
Kullanım Dışı Bilgi Bankası İçeriği Yasal Uyarı
Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sağlanmıştır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com