ข้อความที่ได้รับจะแตกต่างจากข้อความที่คุณส่งไปใน Outlook 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 269186 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ข้อความที่คุณสร้าง และส่งไปใน Outlook 2000 อาจไม่ดูเหมือนกันในโปรแกรมอีเมลของผู้รับ

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง

ไคลเอ็นต์อีเมล์ของผู้รับไม่รับรู้ของคุณจัดรูปแบบของอีเมล

โปรแกรมอีเมลของผู้รับไม่รู้จักรูปแบบอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมอีเมลของผู้รับอาจไม่รู้จัก Hypertext Markup Language (HTML) ได้ รูปแบบอีเมลที่กำหนดถ้าข้อความ bolded การใช้สีแบบอักษร ใช้ bullets และ ถ้ารูปภาพที่สามารถเพิ่มลงในเนื้อความของข้อความ ถ้า คุณ ส่ง ข้อ ความ ที่ มี รูป แบบ อี เม ลที่ ระบุ อาจ ข้อ ความ ไม่ ดู เหมือน กัน สำหรับ ผู้ รับ ได้ เนื่อง จาก โปรแกรม อี เม บาง อย่าง อาจ ไม่ สนับสนุน ข้อ ความ ที่ จัด รูป แบบ หรือ รูป ภาพ ได้

ไคลเอ็นต์อีเมล์ของผู้รับไม่รับรู้แฟ้มการจัดรูปแบบ (TNEF) Encapsulation กลางขนส่ง

tnef คือ วิธีลกรรมสิทธิ์รายละเอียดของแพคเกจสำหรับการส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อความที่เข้ารหัส TNEF ประกอบด้วยข้อความของข้อความล้วน และสิ่งที่แนบแบบไบนารีที่ "ชุด" ส่วนอื่น ๆ ของข้อความต้นฉบับ ในกรณีส่วนใหญ่ สิ่งที่แนบแบบไบนารีคือชื่อแฟ้ม Winmail.dat และอาจรวม ถึง ข้อความที่จัดรูปแบบ วัตถุ OLE คุณลักษณะของ Outlook (กำหนดเองฟอร์ม การลงคะแนนเสียงปุ่ม และประชุม) และสิ่งที่แนบแฟ้มทั่วไป

ไคลเอ็นต์อีเมล์ของผู้รับไม่รับรู้การรูปแบบ Outlook Rich Text (RTF) หรือ Microsoft Word

ถ้าคุณใช้ Microsoft Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ อาจสร้างสิ่งที่แนบแฟ้ม Winmail.dat ข้อความของคุณเมื่อผู้รับได้รับข้อความ แฟ้ม Winmail.dat มีการจัดรูปแบบใช้กับ Outlook Rich Text รูปแบบและ Microsoft Word เป็นตัวแก้ไขอีเมล และผู้รับไม่สามารถระบุชนิดของการจัดรูปแบบนี้

โปรแกรมอีเมล์ของผู้รับไม่เข้าใจการเสนอราคาสามารถพิมพ์เมื่อคุณได้แปลงข้อมูลจากข้อความของคุณ

ข้อความของคุณมาถึงกับ "=" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) หรือ "= 20" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ตลอดทั้งข้อความ

การแก้ไข

ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ถ้าไคลเอ็นต์อีเมล์ของผู้รับไม่รับรู้ของคุณจัดรูปแบบของอีเมล

การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบข้อความของคุณเพื่อจัดรูปแบบข้อความล้วนหรือรูปแบบที่รู้จักของไคลเอ็นต์อีเมลของผู้รับ

รูปแบบข้อความล้วนเป็นรูปแบบอีเมลที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Outlook อินเทอร์เน็ตจดหมายเท่านั้น (IMO) เมื่อคุณติดตั้ง Outlook ใน Corporate หรือ Workgroup (CW), ค่าเริ่มต้นเป็นรูปแบบ Outlook Rich Text ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายชนิดของรูปแบบอีเมซึ่งคุณสามารถใช้ในข้อความของคุณ:
 1. รูปแบบข้อความล้วนเป็นรูปแบบอีเมลของที่ไม่สนับสนุนการจัดรูปแบบ เช่นตัวหนา ตัวเอียง หรือสีแบบอักษรของข้อความ ดังกล่าวยังไม่สนับสนุนรูปภาพที่แสดงในเนื้อหาของข้อความ (แต่จะไม่ได้สนับสนุนรูปภาพที่มีสิ่งที่แนบมา) รูปแบบข้อความล้วนเป็นรูปแบบที่ใช้มากที่สุดต่าง ๆ และโปรแกรมอีเมทั้งหมดสามารถแสดงข้อความของข้อความล้วน เมื่อคุณส่งข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต และ ถ้าไม่มีรู้จักโปรแกรมอีเมลของผู้รับ หรืออาจไม่สนับสนุน HTML หรือ Outlook Rich Text จัดรูปแบบ ส่งข้อความของคุณในรูปแบบข้อความล้วน
 2. html มีรูปแบบอีเมลของที่สนับสนุนข้อความที่จัดรูปแบบ bullets และรูปภาพ (รวมทั้งพื้นหลัง), และเว็บเพจ stationary และลายเซ็นที่ได้รับการสนับสนุนกับ HTML โปรแกรมอีเมลที่ได้รับความนิยมสนับสนุน HTML อย่างไรก็ ตามการวันของอเมริกาทางออนไลน์ (AOL) ไม่สามารถจัดการรูปแบบ HTML หรือข้อความ Post Office Protocol 3 (POP3) ใช้ HTML เท่า นั้น เมื่อ คุณ ทราบ ว่า dat โปรแกรม อี เม ลของ ผู้ รับ ที่ สนับสนุน HTML ได้ ผู้รับไม่สามารถดูการจัดรูปแบบหรือรูปภาพในข้อความถ้าโปรแกรมอีเมลของตนไม่สนับสนุน HTML
 3. รูปแบบ Rich Text outlook คือ รูปแบบอีเมลของ Microsoft ที่สนับสนุนข้อความที่จัดรูปแบบ bullets และการจัดตำแหน่ง ลาย outlook Rich Text รูปแบบการสนับสนุนเซ็น รูปแบบ Rich Text outlook สามารถอ่านได้เฉพาะ โดย Microsoft Exchange Client รุ่น 4.0 และ 5.0, Microsoft Outlook 97, Microsoft Outlook 98 และ Outlook 2000 และคุณต้องใช้รูปแบบ Outlook Rich Text เมื่อคุณใช้การประชุม การร้องของาน และโฟลเดอร์สุทธิ outlook Express ไม่สนับสนุนรูปแบบ Outlook Rich Text ใช้รูปแบบ Outlook Rich Text เมื่อคุณใช้การร้องขอการประชุม การร้องของาน หรือโฟลเดอร์เครือกับผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ต โฟลเดอร์สุทธิจำเป็นต้องมีการจัดรูปแบบ Outlook Rich Text ถ้าคุณมีการให้ Outlook เป็น Corporate หรือ Workgroup เปิดใช้งานข้อความของคุณจะได้รับการติดตั้ง Outlook Rich Text จัดรูปแบบข้อความ คุณสามารถกำหนด Outlook ให้ใช้รูปแบบ Outlook Rich Text สำหรับข้อความที่คุณส่งทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถ้ารูปแบบอีเมลของผู้รับไม่ได้ตั้งค่าการใช้รูปแบบ Outlook Rich Text ข้อความที่คุณส่งจะไม่รวมใด ๆยอมรับหรือลงคะแนนเสียงปุ่ม การประชุมการร้องขอ หรือการร้องของาน

ถ้าไคลเอ็นต์อีเมล์ของผู้รับไม่รับรู้ TNEF

เปลี่ยนรูปแบบอีเมลที่เป็นข้อความล้วน หรือบังคับให้ข้อความที่คุณกำลังส่งไปที่ใช้รูปแบบ Outlook Rich Text

tnef จำเป็นต้องใช้เมื่อคุณใช้คุณลักษณะบางอย่าง Outlook เช่นลงคะแนนเสียงปุ่ม ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ถ้าผู้รับไม่มีข้อมูล TNEF ที่เปิดใช้งาน การลงคะแนนเสียงปุ่มจะไม่ได้รับ ต่อไปนี้คือ ผลลัพธ์ที่พบโดยทั่วไปมากที่สุดสามถ้า TNEF ถูกเปิดใช้งาน และโปรแกรมอีเมลของผู้รับไม่รู้จัก TNEF:
 1. ข้อความของคุณที่ได้รับรุ่นข้อความล้วนประกอบด้วยสิ่งที่แนบที่ชื่อแฟ้ม Winmail.dat สิ่งที่แนบแฟ้ม Winmail.dat ไม่ประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ ที่เป็นประโยชน์เมื่อเปิดได้เนื่องจากอยู่ในรูปแบบ TNEF พิเศษ
 2. ข้อความที่ได้รับรุ่นข้อความล้วนประกอบด้วยสิ่งที่แนบกับชื่อทั่วไปเช่น Att00008.dat หรือ Att00005.eml ในกรณีนี้ ไคลเอนต์อีเมลของผู้รับไม่สามารถจดจำ TNEF ส่วนของข้อความหรือแฟ้ม Winmail.dat มีสร้างแฟ้มเพื่อเก็บข้อมูล TNEF
 3. ได้รับข้อความมีข้อความล้วน และผู้รับอีเมลไคลเอ็นต์ละเว้นสิ่งที่แนบแฟ้ม Winmail.dat ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นใน Outlook Express outlook Express ไม่เข้าใจ TNEF แต่มันละเว้นข้อมูล TNEF ผลที่ได้ก็คือข้อความที่มีข้อความธรรมดา
เซิร์ฟเวอร์อีเมสามารถ strip ออกจากข้อมูล TNEF เมื่อข้อความที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต ถ้ามีการตั้งค่าตัวเลือกของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเอา TNEF ไคลเอนต์อีเมลของผู้รับได้รับข้อความของข้อความล้วน Microsoft Exchange จะ มี ตัว เลือก การ เอา TNEF ออก จาก ข้อ ความ

ถ้า ไคล เอ็นต์ อี เมล์ ของ ผู้ รับ ทำ ไม่ รับ รู้ รูป แบบ Rich Text Outlook หรือ Word

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสิ่งที่แนบแฟ้ม Winmail.dat ใช้รูปแบบข้อความล้วนเมื่อคุณส่งข้อความ

ถ้าโปรแกรมอีเมล์ของผู้รับไม่เข้าใจการเสนอราคาสามารถพิมพ์เมื่อคุณได้แปลงข้อมูลจากข้อความของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ส่งข้อความ โดยใช้ Uuencode แทน Quotable พิมพ์ได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้

ไคลเอ็นต์อีเมล์ของผู้รับไม่รับรู้ของคุณจัดรูปแบบของอีเมล

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบอีเมล์ของคุณถ้าไคลเอ็นต์อีเมลของผู้รับไม่รู้จักอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการรูปแบบจดหมายแท็บ
 2. ในการส่งรูปแบบข้อความนี้กล่อง คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

ถ้าไคลเอ็นต์อีเมล์ของผู้รับไม่รับรู้ TNEF

tnef ถูกเปิดเมื่อมีการตั้งค่า Outlook ให้ใช้รูปแบบ Outlook Rich Text อยู่ ใช้แบบข้อความล้วนหรือรูปแบบ HTML เพื่อปิด TNEF ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการรูปแบบจดหมายแท็บ
 2. ในการส่งรูปแบบข้อความนี้กล่อง คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งข้อความล้วนหรือhtmlแล้ว คลิกตกลง.
เมื่อต้องการบังคับใช้ TNEF เลือกผู้ติดต่อแต่ละรูปแบบ Outlook Rich Text

สำหรับบริษัท หรือ โหมด Workgroup
 1. การเปิดใช้งานการจัดรูปแบบ Outlook Rich Text สำหรับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดผู้รับ ถ้าผู้รับแสดงอยู่ในโฟลเดอร์ Contacts ของท่าน เปิดผู้ติดต่อ แล้วคลิกขวาที่อยู่อีเมลของผู้รับที่อยู่ในนั้นอีเมลกล่อง คลิกขวาที่อยู่อีเมลของผู้รับ คลิกคุณสมบัติบนเมนูทางลัด และจากนั้นคลิกเพื่อเลือกนั้นส่งไปยังผู้รับคนนี้ใน Microsoft Outlook ข้อความแบบหลากหลายรูปเสมอกล่องกาเครื่องหมาย
 2. ถ้าผู้รับไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ Contacts ของท่าน แต่อยู่ในสมุดรายชื่อส่วนบุคคลของคุณ เปิดของผู้รับรายการในสมุดรายชื่อของคุณ การคลิกขวาที่อยู่อีเมลของผู้รับ คลิกคุณสมบัติบนเมนูทางลัด และจากนั้นคลิกเพื่อเลือกนั้นส่งไปยังผู้รับคนนี้ใน Microsoft Outlook ข้อความแบบหลากหลายรูปเสมอกล่องกาเครื่องหมาย
ในครั้งถัดไปที่คุณส่งข้อความไปยังผู้รับคนนี้ Outlook จะส่งโดยอัตโนมัติได้ในรูปแบบ Outlook Rich Text

สำหรับจดหมายทางอินเทอร์เน็ตโหมดที่เฉพาะ
 1. เปิดข้อความใหม่
 2. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกrich Text.
 3. คลิกการส่งปุ่ม
การตั้งค่ารูปแบบของอีเมล์ค่าเริ่มต้นเป็น Outlook Rich Text
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการรูปแบบจดหมายแท็บ
 2. ในการส่งรูปแบบข้อความนี้กล่อง คลิกMicrosoft Outlook Rich Text.

ถ้า ไคล เอ็นต์ อี เมล์ ของ ผู้ รับ ทำ ไม่ รับ รู้ รูป แบบ Rich Text Outlook หรือ Word

ใช้รูปแบบข้อความล้วน เมื่อคุณส่งข้อความเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ่งที่แนบ Winmail.dat แฟ้มเมื่อคุณใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ หรือ ถ้าไคลเอ็นต์อีเมลของผู้รับไม่รู้จักรูปแบบ Outlook Rich Text หรือ Word

การตั้งค่ารูปแบบที่เป็นข้อความล้วน
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการรูปแบบจดหมายแท็บ
 2. ในการส่งรูปแบบข้อความนี้กล่อง คลิกข้อความล้วน.
 • เปลี่ยนตัวแก้ไขอี-mil ของคุณในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการรูปแบบจดหมายแท็บคลิกเพื่อเอาออกแบบใช้ Microsoft Word เพื่อแก้ไขข้อความอีเมลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

ถ้าโปรแกรมอีเมล์ของผู้รับไม่เข้าใจการเสนอราคาสามารถพิมพ์เมื่อคุณได้แปลงข้อมูลจากข้อความของคุณ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับข้อความที่มากับ "=" หรือ "= 20" ทั่วทั้งข้อความ

สำหรับบริษัท หรือ โหมด Workgroup
 1. เปิดข้อความที่อยู่ในรายการที่ถูกส่งของโฟลเดอร์
 2. ในการการดำเนินการเมนู คลิกส่งข้อความนี้.
 3. คลิกขวาบนอยู่ที่แก้ไข และจากนั้น คลิกตัวเลือกส่งบนเมนูทางลัด
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นฉันต้องการระบุรูปแบบข้อความไปยังผู้รับคนนี้กล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกข้อความ ล้วน/Uuencode.
 6. คลิกตกลงแล้ว คลิกส่ง.
สำหรับจดหมายทางอินเทอร์เน็ตโหมดที่เฉพาะ

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการรูปแบบจดหมายแท็บ
 2. ในการส่งรูปแบบข้อความนี้กล่อง คลิกข้อความล้วน.
 3. คลิกการการตั้งค่าปุ่ม และจากนั้นภายใต้รูป แบบ ข้อ ความคลิกUuencode.
 4. เปิดข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง
 5. ในการการดำเนินการเมนู คลิกส่งข้อความนี้.
 6. คลิกส่ง.

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
241538วิธีการรูปแบบข้อความส่งผลกระทบต่อจดหมายทางอินเทอร์เน็ต
197064สิ่งที่แนบ winmail.dat ที่รวมอยู่ในข้อความ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 269186 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbformat kbreceivemail kbsendmail kbprb kbmt KB269186 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:269186

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com