רשימת הגירסאות של Microsoft XML Parser? (MSXML)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 269238 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

המאמר מונה את מספרי הגירסאות של Microsoft XML Core Services או של Microsoft XML parser? (MSXML). גירסאות שונות של MSXML כלולות במוצרים שונים של Microsoft, כגון Microsoft Windows,? Microsoft Internet Explorer,? Microsoft Office ו-Microsoft SQL Server. MSXML מתעדכן גם בעת התקנה של עדכוני תוכנה עבור מוצרים שונים של Microsoft.

מבוא

חברת Microsoft מספקת מספר מנתחי XML שונים. המנתח System.xml ומנתח ה-XML? System.XML.XmlReader כלולים ב-Microsoft .NET Framework 2.0. מנתח MSXML כלול בקבצים Msxml.dll,? Msxml2.dll,? Msxml3.dll,? Msxml4.dll,? Msxml5.dll,? Msxml6.dll ובקובץ משאבים אחד או יותר. שים לב כי Windows HTTP Services? (Winhttp*.dll) כלול אף הוא במספר גירסאות של MSXML.

המנתח Microsoft XML parser הוא יישום Component Object Model? (COM) של המודל W3C DOM. לכל מנתח משויכות שתי גירסאות: גירסת ההפצה של המנתח MSXML וגירסת הקובץ בפועל של ה-DLL הכולל את המנתח. גירסת ההפצה של מנתח MSXML (לדוגמה, גירסאות 2.5, 2.6, 3.0, 4.0, 5.0, ו-?6.0) מזהה את אבן הדרך בפיתוח.

גירסאות MSXML שכבר הופצו על ידי Microsoft

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
גירסהשם קובץמספר הגירסה של הקובץ
1.0Msxml.dll 4.71.1712.5
1.0aMsxml.dll 4.72.2106.4
1.0 SP1Msxml.dll 4.72.3110.0
2.0 Msxml.dll 5.0.2014.0206
2.0aMsxml.dll 5.0.2314.1000
2.0bMsxml.dll 5.0.2614.3500
2.5 ביתא 2Msxml.dll 5.0.2919.38
2.5aMsxml.dll 5.0.2919.6303
2.5Msxml.dll 5.0.2920.0
2.5 SP1Msxml.dll 8.0.5226
2.5 SP2Msxml.dll, ?Msxmlr.dll (ה-DLL האחרון הוא DLL של משאבים-בלבד)8.0.5718.1
2.5 SP3Msxml.dll, ?Msxmlr.dll (ה-DLL האחרון הוא DLL של משאבים-בלבד)8.00.6730.0
2.6 הפצה באינטרנטMsxml2.dll7.50.4920.0
2.6 SP1Msxml2.dll,? Msxml2a.dll,? Msxml2r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.1.7502.0
2.6 SP2Msxml2.dll,? Msxml2a.dll,? Msxml2r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.2.8307.0
3.0 הפצה באינטרנטMsxml3.dll,? Msxml3a.dll,? Msxml3r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)7.50.5108.0
3.0Msxml3.dll,? Msxml3a.dll,? Msxml3r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.0.7820.0
3.0 SP1Msxml3.dll,? Msxml3a.dll,? Msxml3r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.10.8308.0
3.0 SP2Msxml3.dll,? Msxml3a.dll,? Msxml3r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.20.8730.1
3.0 SP3Msxml3.dll,? Msxml3a.dll? (8.20.8730.1), Msxml3r.dll? (8.20.8730.1) (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.30.9926.0
3.0 SP4Msxml3.dll,? Msxml3a.dll? (8.20.8730.1), Msxml3r.dll? (8.20.8730.1) (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.40.9419.0
3.0 SP5Msxml3.dll,? Msxml3a.dll? (8.20.8730.1), Msxml3r.dll? (8.20.8730.1) (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.50.2162.0
3.0 SP7Msxml3.dll,? Msxml3a.dll,? Msxml3r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.70.1104
3.0 לאחר SP7? MS06-061Msxml3.dll8.70.1113.0
3.0 Post SP8Msxml3.dll,? Msxml3a.dll? (8.20.8730.1), Msxml3r.dll? (8.20.8730.1) (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.80.1185.0
3.0 SP9Msxml3.dll,? Msxml3a.dll? (8.20.8730.1), Msxml3r.dll? (8.20.8730.1) (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.90.1002.0
3.0 Post SP9 ?MS06-061Msxml3.dll8.90.1101.0
4.0Msxml4.dll,? WinHTTP5.dll,? Msxml4a.dll,? Msxml4r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)4.0.9004.0
4.0 SP1Msxml4.dll,? WinHTTP5.dll,? Msxml4a.dll,? Msxml4r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)4.10.9404.0
4.0 SP2Msxml4.dll,? WinHTTP5.dll? (5.0.2613.0), Msxml4a.dll? (4.10.9404.0), Msxml4r.dll? (4.10.9404.0) (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)4.20.9818.0
4.0 לאחר SP2? MS06-061Msxml4.dll,? Msxml4r.dll? (4.10.9404.0) (ה-DLL האחרון הוא DLL של משאבים בלבד)4.20.9839.0
4.0 לאחר SP2? MS06-071Msxml4.dll4.20.9841.0
4.0 Post SP2 ?MS07-042Msxml4.dll4.20.9848.0
5.0 (Office 2003)Msxml5.dll,? Msxml5r.dll? (5.0.2916.0) (ה-DLL האחרון הוא DLL של משאבים בלבד)5.0.2916.0
5.0 (Office 2003 SP1)Msxml5.dll,? Msxml5r.dll? (5.10.2925.0) (ה-DLL האחרון הוא DLL של משאבים בלבד)5.10.2925.0
5.0 (Office 2003 SP2)Msxml5.dll,6 Msxml5r.dll? (5.10.2927.0) (ה-DLL האחרון הוא DLL של משאבים בלבד) 5.10.2927.0
5.0 (Office 2003 לאחר SP2)? MS06-061Msxml5.dll5.10.2930.0
5.0 (Office 2007)Msxml5.dll5.20.1076
5.0 (לאחר Office 2007) ?MS07-042Msxml5.dll5.20.1081.0
6.0Msxml6.dll,? Msxml6r.dll? (6.0.3883.0) (ה-DLL האחרון הוא DLL של משאבים בלבד)6.0.3883.0
6.0 לאחר פרסום MS06-061Msxml6.dll,? Msxml6r.dll? (6.0.3883.0) (ה-DLL האחרון הוא DLL של משאבים בלבד)6.0.3888.0
6.0 לאחר פרסום MS06-071Msxml6.dll6.0.3890.0
6.0 SP1Msxml6.dll6.10.1129.0
6.0 Post SP1 ?MS07-042Msxml.dll6.10.1200.0
הערות
 • גירסאות ?1.x וכן ?2.x אינן נתמכות עוד על-ידי Microsoft.
 • MSXML 3.0 נתמך על-ידי Microsoft רק אם מריצים Service Pack 5? (SP5) או גירסה מאוחרת יותר של service pack.
 • MSXML 4.0 נתמך על-ידי Microsoft רק אם מריצים Service Pack 2? (SP2).
 • MSXML 5.0 ו-MSXML 6.0 נתמכים על-ידי Microsoft.
 • טבלה זו כוללת את גירסת MSXML הכלולה בעדכוני האבטחה שפורסמו ב-?10 באוקטובר 2006 (MS06-061), ב-?14 בנובמבר 2006 (MS06-071) וב-?14 באוגוסט 2007 (MS07-042). לקבלת מידע נוסף על עדכוני האבטחה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  924191 MS06-061: פגיעויות ב-Microsoft XML Core Services עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
  928088 MS06-071: פגיעות ב-Microsoft XML Core Services עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
  936227 MS07-042: פגיעות ב-Microsoft XML Core Services עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
 • לאחר התקנת עדכון האבטחה המתואר בעלון אבטחה MS06-061 של Microsoft, אין באפשרותך להשתמש בגירסה 2.6 של MSXML ב-Internet Explorer. אופן פעולה זה הוא מכוון. חבילות עדכוני האבטחה מגדירות את הסיבית kill עבור גירסה 2.6 של MSXML. סיבית kill מונעת מגירסה 2.6 של MSXML מלפעול ב-Internet Explorer.
 • גירסאות 32 סיביות של MSXML? (Wmsxml*.dll). בגירסאות 64 סיביות של Windows משתמשות ב-MSXML זהה ובמספרי הגירסאות המופיעים בטבלה זו.
 • כאשר מתקינים את MSXML4.0 במחשב שבו פועל Microsoft Windows 98 או Windows Millennium Edition, מותקן הקובץ Msxml4a.dll. אם המנתח מותקן במחשב שבו פועל Windows NT,? Windows 2000 או Windows XP, מותקן הקובץ WinHTT5.dll.

גירסאות MSXML הנכללות במוצרים אחרים ובעדכוני תוכנה של Microsoft

החליפו את עדכון אבטחה מס' MS02-008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר המאמרגירסת Msxmlשם קובץמספר הגירסה של הקובץ
3182022.6 SP2 (כולל תיקון חם)Msxml2.dll,? Msxml2a.dll,? Msxml2r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)8.20.8307.0
3172443.0 SP2 (כולל תיקון חם)Msxml3.dll8.20.9415.0
3172444.0 (כולל תיקון חם)Msxml4.dll,? WinHTTP5.dll,? Msxml4a.dll,? Msxml4r.dll (שני ה-DLL האחרונים הם DLL של משאבים בלבד)4.00.9406.0

גירסאות MSXML הנכללות ב-Microsoft Internet Explorer

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
גירסת Microsoft Internet Explorerגירסת Microsoft XML (גירסת הקובץ)
4.01.0 (4.71.1712.5)
4.0a1.0a (4.72.2106.4)
4.01 (SP1)2.0a? (5.0.2014.0206)
5.0a2.0a? (5.0.2314.1000)
5.0b2.0b? (5.0.2614.3500)
5.012.5a? (5.0.2919.6303)
5.01 SP12.5 SP1? (8.0.5226)
5.52.5 SP1? (8.0.5226)
5.5 SP22.5 לאחר SP2? (8.00.6611.0)
6.03.0 SP2? (8.20.8730.1)
6.0 SP13.0 SP3? (8.30.9926.0)

גירסאות MSXML הנכללות ב-MDAC

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
גירסת MDAC (מוצרים)גירסת Microsoft XML (גירסת הקובץ)
MDAC 2.5? (Windows 2000)2.5 (5.0.2920.0)
MDAC 2.5 SP1? (Windows 2000 SP1)2.5 SP1? (8.0.5226)
MDAC 2.5 SP2? (Windows 2000 SP2)2.5 SP2? (8.0.5718.1)
MDAC 2.5 SP3? (Windows 2000 SP3)2.5 SP3? (8.00.6730.0)
MDAC 2.6? (SQL Server 2000)2.6 (8.0.6518.1)
MDAC 2.6 SP1? (SQL Server 2000 SP1)2.6 SP1? (8.1.7502.0)
MDAC 2.6 SP2 ?(SQL Server 2000 SP2)2.6 SP2 ?(8.2.8307.0)
MDAC 2.7? (Windows XP)3.0 SP2? (8.20.8730.1)
MDAC 2.7 SP1? (Windows XP SP1)3.0 SP3? (8.30.9926.0)
MDAC 2.8? (Windows Server 2003)3.0 SP4? (8.40.9419.0)
MDAC 2.8 SP13.0 SP7? (8.70.1104.0)

גירסאות MSXML הכלולות במוצרים אחרים של Microsoft

זו אינה רשימה מלאה של גירסאות MSXML הנכללות במוצרים אחרים של Microsoft.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מוצרים אחריםגירסת Microsoft XML (גירסת הקובץ)
Windows Live OneCare (לקוח)4.0
BizTalk Server 20044.0
Microsoft Office Project Server 20034.0
Encarta 2003, 2004, 2005 ו-Student/Encarta 20064.0
Works Suite 2006, Works Suite 2005, Works Suite 2004 ו-Works Suite 20034.0
Live Communications Server4.0, 6.0
Application Compatibility Toolkit4.0, 6.0
URGE 6.0
Microsoft .NET Framework 3.06.0
Microsoft Visual Studio 20056.0
Microsoft SQL Server 20056.0
Student/Encarta 20076.0
גירסה 1.0 של התוכנה Zune6.0
Windows SharePoint Services 3.06.0
שים לב בעת עדכון גירסת מנתח MSXML במחשב שבו מותקן Microsoft Application Center 2000, חובה להתקין מחדש את Application Center 2000. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
289510 Application Center 2000 מתקין גירסה מיוחדת של MSXML 3.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
278636 שגיאות יישומים מתרחשות לאחר הפעלת Xmlinst.exe בשרתי ייצור (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
324460 כיצד להתקין את Microsoft XML Parser ואת Microsoft XML Core Services ?(MSXML) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
321924 MSXML 3.0 Service Pack 2 ניתן להתקנה רק במצב החלפה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
305019 פריטי GUID ו-ProgID ספציפיים ל-MSXML 4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 269238 - Last Review: יום חמישי 06 ספטמבר 2007 - Revision: 16.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft XML Parser 2.0
 • Microsoft XML Parser 2.5
 • Microsoft XML Parser 2.6
 • Microsoft XML Parser 3.0
 • Microsoft XML Core Services 4.0
 • Microsoft XML Core Services 6.0
 • Microsoft Office 2003, All Editions
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbhowto kbarttypeverlist kbdatabase kbinfo KB269238

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com