แก้ไข: คอมโพเนนต์ BizTalk ไปป์ไลน์สำหรับการแปลงข้อมูลของโฮสต์ไม่กลับมีข้อผิดพลาดเมื่อคุณไม่สามารถโหลดการเชื่อมโยงแอสเซมบลีโปรดเรียกในโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2692557 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อไม่สามารถโหลดตัว BizTalk ไปป์สำหรับโฮสต์การแปลงข้อมูลได้Assembly NET Framework ที่กำหนดการแปลงข้อมูลใน Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 คอมโพเนนต์ไม่กลับมีข้อผิดพลาด เมื่อเกิดขึ้น ไม่มีการแปลงข้อมูลทำสำหรับแฟ้มที่จะถูกส่งไปยังคอมโพเนนต์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2691943แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่มีใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คอมโพเนนต์ BizTalk ไปป์ไลน์สำหรับการแปลงข้อมูลโฮสต์คืนข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เส้นทางของแอสเซมบลีที่ไม่ถูกต้อง" เมื่อจะไม่สามารถโหลดตัวแอสเซมบลีของการจัดการและส่ง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถูกบันทึก ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ และ ในคอนโซลการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft BizTalk

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2692557 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2692557 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2692557

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com