Nuotolinio serverio administravimo ?ranki?, skirt? ?Windows 8?, apra?as

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2693643
??anga
?Windows 8 Release Preview? skirti nuotolinio serverio administravimo ?rankiai (RSAT) apima serverio tvarkytuv?, ?Microsoft? valdymo konsol?s (MMC) prid?tinius ?rankius, konsol?s, ?Windows PowerShell? cmdlets ir teik?jus bei komandin?s eilut?s ?rankius, skirtus ?Windows Server 2012? vykdomiems vaidmenims ir funkcijoms tvarkyti. Kai kuriais atvejais ?iuos ?rankius galima naudoti ?Windows Server 2008 R2? ar ?Windows Server 2008? vykdomiems vaidmenims ir funkcijoms tvarkyti. Kai kuriais ?rankiais taip pat galima tvarkyti ?Windows Server 2003? vaidmenis ir funkcijas.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Daugiau informacijos

?Windows 8? skirt? nuotolinio serverio administravimo ?ranki? platforma ir ?ranki? palaikymo matrica

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
RSAT technologijaRSAT apra?asTvarko technologij? sistemoje ?Windows Server 2003?Tvarko technologij? sistemoje ?Windows Server 2008?Tvarko technologij? sistemoje ?Windows Server 2012?
?Active Directory? sertifikavimo tarnyb? ?rankiai?Active Directory? sertifikavimo tarnyb? ?rankiai apima sertifikavimo institucij?, sertifikat? ?ablonus, ?mon?s PKI ir atsakiklio valdymo tinkle prid?tinius ?rankius.?, i?skyrus sertifikato b?senos protokol? tinkle (OCSP)??
?Active Directory? domen? tarnyb? (AD DS) ?rankiai ir ?Active Directory? supaprastintos prieigos prie aplank? tarnyb? (AD LDS) ?rankiai?Active Directory? domen? tarnyb? (AD DS) ir ?Active Directory? supaprastintos prieigos prie aplank? tarnyb? (AD LDS) ?rankiai apima ?Active Directory? administravimo centr?, ?Active Directory? domenus ir patikimus ?altinius, ?Active Directory? svetaines ir tarnybas, ?Active Directory? vartotojus ir kompiuterius, ADSI redagavim?, DCPromo.exe, LDP.exe, NetDom.exe, NTDSUtil.exe, RepAdmin.exe, ?Active Directory? modul?, skirt? ?Windows PowerShell?, DCDiag.exe, DSACLs.exe, DSAdd.exe, DSDBUtil.exe, DSMgmt.exe, DSMod.exe, DSMove.exe, DSQuery.exe, DSRm.exe, GPFixup.exe, KSetup.exe, KtPass.exe, NlTest.exe, NSLookup.exe, W32tm.exe. - NIS ?ranki? serveris apima pl?tin? ? ?Active Directory? vartotoj? ir kompiuteri? prid?tin? ?rank? ir Ypclear.exe komandin?s eilut?s ?rank?.?, ?Windows PowerShell? ir ADAC nuotoliniam valdymui reikalingas ?Active Directory? ?iniatinklio tarnybos atsisiuntimo paketas.?, ?Windows PowerShell? ir ADAC nuotoliniam valdymui reikalingas ?Active Directory? ?iniatinklio tarnybos atsisiuntimo paketas.?
Geriausios praktikos analizatorius?Windows PowerShell? skirti geriausios praktikos analizatoriaus cmdletN?ra; WS03 n?ra paleist? BPA modeli?Galima paleisti WS08 R2, kai ?Windows Management Framework 3.0? paketas ?diegtas sistemoje WS08 R2. WS08 n?ra BPA modeli?.?
?BitLocker? disko ?ifravimo administravimo priemon?s?Manage-bde?, ?BitLocker? skirti ?Windows PowerShell? cmdlet, ?Active Directory? skirta ?BitLocker? atk?rimo slapta?od?io per?i?ros programa, ?BitLocker? tinklo atblokavimo paslaugos teik?jasN?raN?ra?
Grupinio apdorojimo naujinimasGrupinio apdorojimo naujinimo valdymo konsol?, ?Windows PowerShell? skirti grupinio apdorojimo naujinimo cmdletN?raN?ra?
DHCP serverio ?rankiaiDHCP serverio ?rankiai apima DHCP valdymo konsol?, DHCP serverio cmdlet modul?, skirt? ?Windows Powershell?, ir Netsh komandin?s eilut?s ?rank??, ?Windows PowerShell? modulis nevykdomas sistemoje WS03.?, ?Windows PowerShell? modulis nevykdomas sistemose WS08 ir WS08 R2.?
?DirectAccess?, kelvada ir nuotolin? prieigaKelvados ir nuotolin?s prieigos valdymo konsol?, ry?io tvarkytuvo administravimo rinkinio konsol?, ?Windows PowerShell? skirta nuotolin?s prieigos teik?jasN?raN?ra?
DNS serverio ?rankiaiDNS serverio ?rankiai DNS serverio ?rankiai apima DNS tvarkytuvo prid?tin? ?rank?, DNS modul?, skirt? ?Windows PowerShell?, ir Ddnscmd.exe komandin?s eilut?s ?rank?.???
Nepavykusi? sankaup? ?rankiaiNepavykusi? sankaup? ?rankiai apima nepavykusi? sankaup? tvarkytuv?, nepavykusias sankaupas (?Windows PowerShell? Cmdlets), ?MSClus?, Cluster.exeN?ra?, nepavykusi? sankaup? tvarkytuvas veikia tik sistemoje ?Windows Server 2012?. ?Windows PowerShell? cmdlet rinkinys palaiko ?Windows Server 2012? ir WS08R2. MSClus ir Cluster.EXE palaiko ?Windows Server 2012?, WS08R2 ir WS08.?
Fail? ir saugyklos paslaug? ?rankiai? Fail? paslaug? ?rankiai yra ?ie: ?Windows PowerShell? skirti bendro naudojimo ir saugyklos valdymo ?rankiai, paskirstytosios fail? sistemos ?rankiai, fail? serverio i?tekli? valdymo ?rankiai, NFS tarnybos administravimo ?rankiai, iSCSI valdymo cmdlet; paskirstytosios fail? sistemos ?rankiai apima DFS valdymo prid?tin? ?rank? ir Dfsradmin.exe, Dfsrdiag.exe, Dfscmd.exe, Dfsdiag.exe bei Dfsutil.exe komandin?s eilut?s ?rankius.

? Fail? serverio i?tekli? valdymo ?rankiai apima fail? serverio i?tekli? valdymo prid?tin? ?rank? ir Dirquota.exe, Filescrn.exe bei Storrept.exe komandin?s eilut?s ?rankius.

? Bendro naudojimo ir saugyklos valdymo ?rankiai apima bendro naudojimo ir saugyklos valdymo prid?tin? ?rank?.
N?ra?, iSCSI cmdlet, skirtus ?Windows PowerShell?, galima naudoti tik iSCSI valdyti sistemoje ?Windows Server 2012?.?
Grup?s strategijos valdymo ?rankiaiGrup?s strategijos valdymo ?rankiai apima grup?s strategijos valdymo konsol?, grup?s strategijos valdymo rengykl? ir grup?s strategijos ?Starter? GPO rengykl?.???
?Hyper-V? ?rankiai?Hyper-V? ?rankiai apima ?Hyper-V? tvarkytuvo prid?tin? ?rank? ir virtualiosios ma?inos ry?io nuotolin?s prieigos ?rank?.N?ra?Hyper-V? tvarkytuvo konsol? nepalaiko ?Hyper-V? serveri?, naudojam? sistemoje ?Server 2008? ar ?Server 2008 R2?.?Hyper-V? ?rankiai n?ra nuotolinio serverio administravimo ?ranki?, skirt? ?Windows 8 Release Preview?, dalis; juos galima ?diegti kaip ?Windows 8 Release Preview? dal?. Norint naudoti ?iuos ?rankius neb?tina ?diegti RSAT. ?Hyper-V? tvarkytuvo konsol?, skirta ?Windows Server 2012?, nepalaiko ?Hyper-V? serveri?, naudojam? sistemoje ?Server 2008? ar ?Server 2008 R2?.
IP adres? valdymo (IPAM) valdymo ?rankiaiIP adres? valdymo kliento konsol?N?raN?ra?
Tinklo adapteri? arba NIC grupavimasTinklo adapteri? grupavimo valdymo konsol?N?raN?ra?
Tinklo apkrovos balansavimo ?rankiaiTinklo apkrovos balansavimo ?rankiai apima tinklo apkrovos balansavimo tvarkytuv?, tinklo apkrovos balansavimo ?Windows PowerShell? cmdlets; NLB.exe ir WLBS.exe komandin?s eilut?s ?rankius???
Nuotolinio darbalaukio tarnyb? ?rankiaiNuotolinio darbalaukio tarnyb? ?rankiai apima nuotolinio darbalaukio prid?tinius ?rankius, RD ?liuzo tvarkytuv?, tsgateway.msc; RD licencijavimo tvarkytuv?, licmgr.exe; RD licencijavimo diagnostikos priemon?, lsdiag.msc. Serveri? tvarkytuv? reikia naudoti administruojant visas kitas RDS vaidmen? tarnybas, i?skyrus RD ?liuz? ir RD licencijavim?.???
Serveri? tvarkytuvasServeri? tvarkytuvas apima serverio tvarkytuvo konsol?. Nuotolinis valdymas serveri? tvarkytuvu galimas sistemose ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows Server 2012?.N?raGalimas WS08 R2 ir naujesn?se versijose, ne WS08?
SMTP serverio ?rankiaiSMTP serverio ?rankiai apima paprast?j? pa?to siunt? protokolo (SMTP) prid?tin? ?rank????rankiai negalimi naudojant RSAT, skirt? ?Windows 8 Release Preview?.
Saugyklos nar?ykl?s ?rankiaiVienas i? saugyklos nar?ykl?s ?ranki? yra saugyklos nar?ykl?s prid?tinis ?rankisN?ra??rankiai negalimi naudojant RSAT, skirt? ?Windows 8 Release Preview?.
Saugyklos srities tinklo (SAN) saugyklos tvarkykl?s ?rankiaiSAN saugyklos tvarkytuvo ?rankiai apima SAN saugyklos tvarkytuvo prid?tin? ?rank? ir Provisionstorage.exe komandin?s eilut?s ?rank??, SAN saugyklos tvarkytuvas galimas ?Windows Server 2003 R2? ir naujesn?se versijose.??rankiai negalimi naudojant RSAT, skirt? ?Windows 8 Release Preview?.
Bendrasis aktyvinimasBendrasis valdymo aktyvinimas, vmw.exeN?ra?? ?rank? galima naudoti norint valdyti bendr?j? aktyvinim? nuotoliniuose serveriuose, naudojamuose sistemoje WS08 arba WS08 R2, bet ?iose operacin?se sistemose jis nevykdomas.?
?Windows? sistemos i?tekli? tvarkytuvo ?rankiai?Windows? sistemos i?tekli? tvarkytuvo ?rankiai apima ?Windows? sistemos i?tekli? tvarkytuvo prid?tin? ?rank? ir Wsrmc.exe komandin?s eilut?s ?rank?.N?ra??
?Windows Server Update Services? ?rankiai?Windows Server Update Services? ?rankiai apima ?Windows Server Update Services? prid?tin? ?rank?, WSUS.msc.N?ra??

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows 8 Release Preview? skirtus nuotolinio serverio administravimo ?rankius, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:

?Windows 8 Release Preview? skirti nuotolinio serverio administravimo ?rankiai (atsisi?sti)

?Windows 8 Release Preview? skirt? nuotolinio serverio administravimo ?ranki? diegimas

Nuotolinio serverio administravimo ?rankiai (RSAT), skirti ?Windows Vista?, ?Windows 7?, ?Windows 8 Release Preview?, ?Windows Server 2008?, ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows Server 2012?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2693643 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 15 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB2693643

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com