ᾤࡨ䢴ǹ 6 Ѻèͧ͹ͧءͧ Microsoft 4.6 SP1: 2012 ¹

ź ź
Ţ (Article ID): 2693779 - ԵѳǢͧ㹺
· | غ

Һ˹ҹ

ػ

͸ԺǡѺᾤࡨ䢴ǹСͺ¡䢻ѭشѺèͧ͹ͧءͧ Microsoft (ء-V) 4.6 Service Pack 1 (SP1) ᾤࡨ䢴ǹŧѹ 2012 ¹

ѭҷѺᾤࡨ䢴ǹ

ᾤࡨ䢴ǹ䢻ѭҵ仹:
  • ѧ¡ Windows Server 2008 R2 ԡáèͧ͹ͧءͧ Microsoft Ѻ¡ ѧҡԴԴҴ öԡͧҡк ͧ

˵ Ңй سͺ䢴ǹ͹سҾǴüԵ ͧҡ builds ҹẺ ᾤࡨ䢴ǹСͺ䢴ǹ١ᾤࡨ䢴ǹ͹˹ҹ Ңй سᾤࡨ䢴ǹشСͺ䢴ǹسͧ

䢴ǹ

䢴ǹʹѺʹعҡ Microsoft ҧá 䢴ǹѧ͡䢻ѭҷ͸Ժ㹺 hotfix ੾СѺкҧ 辺ѭҷ͸Ժ㹺 䢴ǹҨѺ÷ͺ ѧ Ҥسعçšзҡѭҹ Ңй س͡ûѺاͿѴ价Сͺ䢴ǹ

ҡ䢴ǹǹŴ سǹ "䢴ǹҹǹŴ" ҹͧҹ ҡǹҡ Դͺԡ١Ңͧ Microsoft ԸաâѺ䢴ǹ

˵ ҡԴѭ سҨͧҧͧͺԡ¡ҧҡ 㹡ʹѺʹعԨ令Ӷͧ öѴ䢴ǹ੾ Ѻ¡÷ ͧŢѾʹѺʹعСúԡ١Ңͧ Microsoft ͧҧͧͺԡ¡ҧҡ 䫵仹ͧ Microsoft:
˵ Ẻ "ǹŴ䢴ǹҹ" ʴҷ䢴ǹҹ ҤسҢͧس 䢴ǹҹѺҹ

͡˹ͧ

͵ͧ䢴ǹ سͧ Microsoft ;पѹèͧ͹ͧ 4.6 Service Pack 1 (SP1) Դ

ѺǡѺ SP1 4.6 èͧ͹ͧ;पѹ ԡŢ仹ʹٺ㹰ҹͧ Microsoft:
2445990 ͸Ժ¢ͧءͧ Microsoft 4.6 èͧ͹ͧ Service Pack 1

šк

سͧʵѧҡس䢴ǹ

š᷹

ᾤࡨ䢴ǹ᷹ᾤࡨ䢴ǹѧ仹:
2645225 ᾤࡨ䢴ǹ 5 Ѻèͧ͹ͧءͧ Microsoft 4.6 SP1: 2011 ѹҤ

ѹѧɢͧ hotfix ͵Ժǵͧ (͵Ժǵ蹷) ʴ㹵ҧ仹 ѹҢͧҹʴٻẺ (UTC) ͤس٢ ж١ŧҷͧ ͵ͧäҤᵡҧҧ UTC ҷͧ ѹ ¡'ἧǺ'
Ѻ¡÷ѺʹѺʹع繵ʡͻͧ Windows 蹷 x86
غҧµҧ
蹢ͧҴͧѹŵ
Mavcperf.dllǢͧ1,41906 2012 ¹19:07Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93606 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:07Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93806 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93806 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:06Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00506 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01306 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01306 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43106 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,02106 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01106 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43106 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01306 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,02306 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcmc.dllǢͧ97,73606 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70906 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,27706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,27706 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70306 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30706 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69906 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,31106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70706 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69906 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69706 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30906 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftcomp.dllǢͧ1,40706 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftcore.dllǢͧ270,12406 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftdcc.exeǢͧ14,25706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftdde.exeǢͧ14,63106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftevent.dllǢͧ2,34706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfs2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfs2k3.sysǢͧ54,53106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfsi.dllǢͧ228,54006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfslh.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfslh.sysǢͧ51,58506 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfswin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfswin7.sysǢͧ55,11506 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfsxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfsxp.sysǢͧ55,24506 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftintf.dllǢͧ51,97106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftldr.dllǢͧ107,30006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftlist.exeǢͧ65,28806 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftlp.exeǢͧ1,46706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftmime.comǢͧ1,96106 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftmime.exeǢͧ34,12606 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftplay2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftplay2k3.sysǢͧ2,00706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftplaylh.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftplaylh.sysǢͧ1,42106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftplaywin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftplaywin7.sysǢͧ2,01306 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftplayxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftplayxp.sysǢͧ1,42506 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftpsr.dllǢͧ15,36206 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftredir2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftredir2k3.sysǢͧ1,38306 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftredirlh.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftredirlh.sysǢͧ1,97306 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftredirwin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftredirwin7.sysǢͧ1,38706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftredirxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftredirxp.sysǢͧ1,97106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94506 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95706 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,37106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94906 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95306 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36706 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95106 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36506 2012 ¹19:07Ǣͧ
Sftsync.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sfttray.exeǢͧ53,22906 2012 ¹19:06Ǣͧ
Sftuser.dllǢͧ20,67606 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvol2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvol2k3.sysǢͧ1,70706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvollh.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvollh.sysǢͧ2,29706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvolwin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvolwin7.sysǢͧ2,29106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvolxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvolxp.sysǢͧ2,28306 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvsa.exeǢͧ2,06106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sgcliprv.dllǢͧ8,78706 2012 ¹19:06Ǣͧ
Ѻ¡÷ѺʹѺʹع繵ʡͻͧ Windows 蹷 x64
غҧµҧ
蹢ͧҴͧѹŵ
Mavcperf.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:10Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35806 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93406 2012 ¹19:10Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94606 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,34806 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,36006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93806 2012 ¹19:08Ǣͧ
Mavinject32.exeǢͧ2,03506 2012 ¹19:10Ǣͧ
Mavinject64.exeǢͧ1,46606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00306 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01906 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43306 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01106 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00706 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01706 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01306 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00706 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,41906 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01906 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01706 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01906 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftcmc.dllǢͧ98,37006 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,29706 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70906 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,31306 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30506 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,68906 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,27706 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30706 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30506 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,29706 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69906 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,31106 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69506 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70906 2012 ¹19:09Ǣͧ
Sftcomp.dllǢͧ2,00106 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftcore.dllǢͧ277,91306 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftdcc.exeǢͧ14,25706 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftdde.exeǢͧ15,24706 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftevent.dllǢͧ2,34806 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftfs2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftfs2k3.sysǢͧ59,02606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftfsi_wow64.dllǢͧ229,05206 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftfslh.infǢͧ9006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftfslh.sysǢͧ59,73806 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftfswin7.catǢͧ2,07106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftfswin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftfswin7.sysǢͧ61,85006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftfsxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftfsxp.sysǢͧ65,45806 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftintf.dllǢͧ51,97906 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftldr.dllǢͧ172,43206 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftldr_wow64.dllǢͧ115,78506 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftlist.exeǢͧ65,94206 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftlp.exeǢͧ1,46906 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftlp64.exeǢͧ2,08006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftmime.comǢͧ1,96106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftmime.exeǢͧ34,12606 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftplay2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftplay2k3.sysǢͧ1,43606 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftplaylh.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftplaylh.sysǢͧ2,03206 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftplaywin7.catǢͧ1,48106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftplaywin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftplaywin7.sysǢͧ1,42806 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftplayxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftplayxp.sysǢͧ2,03206 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftpsr.dllǢͧ22,81206 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftredir2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftredir2k3.sysǢͧ1,38206 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftredirlh.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftredirlh.sysǢͧ1,97206 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftredirwin7.catǢͧ1,48106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftredirwin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftredirwin7.sysǢͧ1,97006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftredirxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftredirxp.sysǢͧ1,97006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36406 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95406 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36406 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94606 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,37006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36406 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36806 2012 ¹19:10Ǣͧ
Sftsync.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sfttray.exeǢͧ53,22906 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftuser.dllǢͧ20,05406 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftvol2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftvol2k3.sysǢͧ2,82606 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftvollh.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftvollh.sysǢͧ2,22006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftvolwin7.catǢͧ2,07106 2012 ¹19:08Ǣͧ
Sftvolwin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftvolwin7.sysǢͧ2,82806 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftvolxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftvolxp.sysǢͧ2,82006 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sftvsa.exeǢͧ2,06506 2012 ¹19:11Ǣͧ
Sgcliprv.dllǢͧ9,39906 2012 ¹19:08Ǣͧ
Ѻ¡÷ѺʹѺʹع繵ʡͻ蹷 x86
غҧµҧ
蹢ͧҴͧѹŵ
Mavcperf.dllǢͧ1,41906 2012 ¹19:02Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93606 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:02Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93806 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93806 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:01Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00506 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01306 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43306 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43306 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01306 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43106 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,02106 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01106 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43106 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01306 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,02306 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmc.dllǢͧ97,73606 2012 ¹19:00Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70906 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,27706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,27706 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70306 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70306 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30506 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30706 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69906 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,31106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70706 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69906 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69706 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30906 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftcomp.dllǢͧ1,40706 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftcore.dllǢͧ270,12406 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftdcc.exeǢͧ14,25706 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftdde.exeǢͧ14,63106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftevent.dllǢͧ2,34706 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftfs2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftfs2k3.sysǢͧ54,53106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftfsi.dllǢͧ228,54006 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftfslh.infǢͧ9006 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftfslh.sysǢͧ51,58506 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftfswin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftfswin7.sysǢͧ55,11506 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftfsxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftfsxp.sysǢͧ55,24506 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftintf.dllǢͧ51,97106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftldr.dllǢͧ107,30006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftlist.exeǢͧ65,28806 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftlp.exeǢͧ1,46706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftmime.comǢͧ1,96106 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftmime.exeǢͧ34,12606 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftplay2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftplay2k3.sysǢͧ2,00706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftplaylh.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftplaylh.sysǢͧ1,42106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftplaywin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftplaywin7.sysǢͧ2,01306 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftplayxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftplayxp.sysǢͧ1,42506 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftpsr.dllǢͧ15,36206 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftredir2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftredir2k3.sysǢͧ1,38306 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftredirlh.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftredirlh.sysǢͧ1,97306 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftredirwin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftredirwin7.sysǢͧ1,38706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftredirxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftredirxp.sysǢͧ1,97106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94506 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36306 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95706 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36306 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,37106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36306 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95306 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95306 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94906 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95306 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95306 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36706 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95106 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36506 2012 ¹19:02Ǣͧ
Sftsync.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sfttray.exeǢͧ53,22906 2012 ¹19:01Ǣͧ
Sftuser.dllǢͧ20,67606 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvol2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvol2k3.sysǢͧ1,70706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvollh.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvollh.sysǢͧ2,29706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvolwin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvolwin7.sysǢͧ2,29106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvolxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvolxp.sysǢͧ2,28306 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvsa.exeǢͧ2,06106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sgcliprv.dllǢͧ8,78706 2012 ¹19:00Ǣͧ
Ѻ¡÷ѺʹѺʹع繵ʡͻ蹷 x64
غҧµҧ
蹢ͧҴͧѹŵ
Mavcperf.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:05Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35806 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93406 2012 ¹19:05Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94606 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,34806 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94406 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94206 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35406 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35206 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,36006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,35606 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavcperfres.dllǢͧ1,93806 2012 ¹19:03Ǣͧ
Mavinject32.exeǢͧ2,03506 2012 ¹19:05Ǣͧ
Mavinject64.exeǢͧ1,46606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00306 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01906 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,43306 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01106 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01306 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,00706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,41906 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01906 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01506 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ2,01906 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftclientres.dllǢͧ1,42706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftcmc.dllǢͧ98,37006 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,29706 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70906 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,31306 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30506 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,68906 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,27706 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30706 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30506 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,29706 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69906 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,31106 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70106 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30306 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70506 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,69506 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ2,30106 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcmcres.dllǢͧ1,70906 2012 ¹19:04Ǣͧ
Sftcomp.dllǢͧ2,00106 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftcore.dllǢͧ277,91306 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftdcc.exeǢͧ14,25706 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftdde.exeǢͧ15,24706 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftevent.dllǢͧ2,34806 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftfs2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftfs2k3.sysǢͧ59,02606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftfsi_wow64.dllǢͧ229,05206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftfslh.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftfslh.sysǢͧ59,73806 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftfswin7.catǢͧ2,07106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftfswin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftfswin7.sysǢͧ61,85006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftfsxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftfsxp.sysǢͧ65,45806 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftintf.dllǢͧ51,97906 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftldr.dllǢͧ172,43206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftldr_wow64.dllǢͧ115,78506 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftlist.exeǢͧ65,94206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftlp.exeǢͧ1,46906 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftlp64.exeǢͧ2,08006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftmime.comǢͧ1,96106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftmime.exeǢͧ34,12606 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftplay2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftplay2k3.sysǢͧ1,43606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftplaylh.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftplaylh.sysǢͧ2,03206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftplaywin7.catǢͧ1,48106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftplaywin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftplaywin7.sysǢͧ1,42806 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftplayxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftplayxp.sysǢͧ2,03206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftpsr.dllǢͧ22,81206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftredir2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftredir2k3.sysǢͧ1,38206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftredirlh.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftredirlh.sysǢͧ1,97206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftredirwin7.catǢͧ1,48106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftredirwin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftredirwin7.sysǢͧ1,97006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftredirxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftredirxp.sysǢͧ1,97006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36406 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95406 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36406 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,37006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,94006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36406 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,95206 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsharedres.dllǢͧ1,36806 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftsync.dllǢͧ1,42906 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sfttray.exeǢͧ53,22906 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftuser.dllǢͧ20,05406 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftvol2k3.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftvol2k3.sysǢͧ2,82606 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftvollh.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftvollh.sysǢͧ2,22006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftvolwin7.catǢͧ2,07106 2012 ¹19:03Ǣͧ
Sftvolwin7.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftvolwin7.sysǢͧ2,82806 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftvolxp.infǢͧ9006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftvolxp.sysǢͧ2,82006 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sftvsa.exeǢͧ2,06506 2012 ¹19:05Ǣͧ
Sgcliprv.dllǢͧ9,39906 2012 ¹19:03Ǣͧ


ҧԧ

ѺǡѺѾ੾СûѺاͿ ԡŢ仹ʹٺ㹰ҹͧ Microsoft:
824684 ͸ԺǡѺѾ੾зҧҵðҹ͸Ժ¡ûѺاͿͧ Microsoft

سѵ

Ţ (Article ID): 2693779 - Ǥش: 16 Ҥ 2555 - Revision: 1.0
Ѻ
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops Service Pack 1
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services Service Pack 1
Keywords:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2693779 KbMtth
¤
Ӥѭ: «ͿŴ¤ͧ Microsoft ᷹繹ѡŷ繺ؤ Microsoft պ¹ѡкŴ¤ سöҶ֧㹰ҹͧ Ңͧسͧ ҧá Ŵ¤Ҩբͺͧ ҨբͼԴҴ㹤Ѿ ٻẺҡó ǡѺóշǵҧҵԾٴԴ;ٴҢͧس Microsoft ǹѺԴͺͤҴ͹ ԴҴͤ·ԴҡҼԴҴ ͡麷Ţͧ١ Microsoft աûѺاͿŴ¤繻Ш
仹繩Ѻѧɢͧ:2693779

ʹ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com