Różnice w profilach użytkownika systemu Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 269378 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL269378
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Systemy Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP zawierają i obsługują profile użytkownika, które pod wieloma względami zachowują się podobnie. Istnieją jednak pewne różnice. Mogą one uniemożliwić korzystanie z profilu użytkownika systemu Windows 95 lub Windows 98 w systemie Windows NT 4.x lub Windows 2000 oraz jego transfer do tego systemu z wyjątkiem klientów systemu Windows 95 i Windows 98 uaktualnionych do systemu Windows 2000 Professional — w takim przypadku profil użytkownika jest konwertowany.

Więcej informacji

Poniżej opisano podstawowe różnice w zachowaniu profilów użytkownika w każdej grupie systemów operacyjnych.

Systemy Windows 95 i 98

Podczas logowania użytkownika do komputera z systemem Windows 95 lub Windows 98 jego profil jest kopiowany z katalogu macierzystego użytkownika na komputer lokalny. Gdy użytkownik wylogowuje się, profil użytkownika jest z powrotem kopiowany do katalogu macierzystego. W systemach Windows NT 4.x Server i Windows 2000 Server, Advanced Server lub Data Center katalog macierzysty jest ustawiony w koncie użytkownika. Jego ścieżka musi być ścieżką UNC (Universal Naming Convention) i musi być utworzona przed implementacją. Do innych różnic należą:
 • Brak obsługi grup wspólnych.
 • Brak obsługi centralnie przechowywanego domyślnego profilu użytkownika.
 • Różne pliki dla części profilów użytkownika zapisanej w rejestrze. Plik User.dat w różnych wersjach systemu operacyjnego Windows nie jest wymienny z plikiem Ntuser.dat w profilach systemu Windows NT 4.x lub Windows 2000, głównie dlatego, że rejestr, który jest podstawowym składnikiem profilu użytkownika, jest niezgodny w różnych wersjach systemu operacyjnego.
 • Profile użytkownika systemu Windows 95 i Windows 98 mogą być przechowywane na serwerach NetWare.

Systemy Windows NT, Windows 2000 i Windows XP

Profile użytkownika w systemach Windows NT, Windows 2000 i Windows XP działają bardzo podobnie. Te systemy operacyjne obsługują profile lokalne, mobilne i obowiązkowe. Istnieją jednak pewne różnice.
 • W systemie Windows NT 4.x profile użytkownika są przechowywane w folderze %SystemRoot%\Profiles.
 • W systemach Windows 2000 i Windows XP jest używany folder dysk_systemowy\Documents and Settings. Na komputerach uaktualnionych z systemu Windows NT 4.x do systemu Windows 2000 lub Windows XP nadal jest używany folder %SystemRoot%\Profiles.
 • System Windows NT 4.x obsługuje powtarzające się nazwy kont niższego poziomu, dodając następujący ciąg do nazwy użytkownika profilu, gdzie każde kolejne logowanie innego użytkownika o tej samej nazwie zwiększa sufiks o jeden:
  .000
 • Systemy Windows 2000 i Windows XP obsługują powtarzające się nazwy kont niższego poziomu podobnie, ale w nieco bardziej intuicyjny sposób. Do nazwy użytkownika profilu dodawany jest sufiks, który jest nazwą domeny, jeśli konto użytkownika jest kontem domeny, lub nazwą komputera, jeśli konto użytkownika jest kontem lokalnym. Jeśli do danego komputera zaloguje się inny użytkownik o tej samej nazwie z tej samej domeny lub z tego samego komputera, system Windows 2000 lub Windows XP dodaje sufiks .000 do nazwy domeny lub nazwy komputera. Jeśli takie zdarzenie powtórzy się, sufiks .000 jest zwiększany o jeden.
 • Algorytm scalania profilu systemu Windows NT 4.x polega na zastosowaniu polecenia Xcopy z pełną obsługą synchronizacji.

Profile mobilne i oczekiwane zachowanie scalania podczas wylogowywania w systemie Windows 2000 i Windows XP

Domyślne zachowanie w przypadku scalania profilów mobilnych podczas wylogowywania się użytkownika jest oparte na sygnaturze czasowej, więc każdy plik lub obiekt w kopii profilu buforowanej na komputerach klienckich, którego sygnatura czasowa różni się od sygnatury odpowiedniego pliku na serwerze, zostanie skopiowany do lokalizacji profilu docelowego na serwerze.

Zostanie skopiowany co najmniej rejestr (ntuser.dat) i plik ntuser.ini, ponieważ logowanie/wylogowywanie modyfikuje sygnaturę czasową/daty pliku ntuser.dat, który jest nowszy niż kopia buforowana na serwerze profilów. Jeżeli zasady grupy są aktywne, zostanie również skopiowany plik ntuser.pol.

Właściwości

Numer ID artykułu: 269378 - Ostatnia weryfikacja: 24 marca 2006 - Weryfikacja: 2.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbinfo KB269378

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com