"554 5.6.0" ไม่สำเร็จ NDR เมื่อคุณพยายามส่งข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2694566 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่าคุณลองส่งข้อความที่มีสิ่งที่แนบกับรายการการแจกจ่ายในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2007 อย่างไรก็ตาม ไม่มีส่งข้อความ และคุณได้รับรายงานที่ไม่ใช่การจัดส่ง(ไม่สำเร็จ NDR) ที่ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
STOREDRV #554 5.6.0การจัดส่ง เนื้อหาข้อความที่เสียหาย ##
นอกจากนี้ ถ้ามีการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับการแปลงเนื้อหา ข้อมูลต่อไปนี้ถูกบันทึกในไฟล์การสืบค้นกลับการแปลงเนื้อหา:
Microsoft.Exchange.Data.Storage.ConversionFailedException: เนื้อหาแปลง: tnef สรุปเนื้อหาที่เสียหาย
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter.GetMimeMessageClass()
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter.ConvertToItemInternal (MimePromotionFlags promotionFlags)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter<> </>c__DisplayClasse<ConvertToItem>b__c() </ConvertToItem>
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.ConvertUtils.CallCts (ติดตามการสืบค้นกลับ สตริ methodName สตริ exceptionString, CtsCall ctsCall)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter.ConvertToItem (MimePromotionFlags promotionFlags)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemConversion.InternalConvertAnyMimeToItem (สินค้า itemOut, EmailMessage messageIn ตัวเลือก InboundConversionOptions, MimePromotionFlags promotionFlags, isStreamToStream บูลีน)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemConversion.ConvertAnyMimeToItem (สินค้า itemOut, EmailMessage messageIn ตัวเลือก InboundConversionOptions ค่าสถานะ MimePromotionFlags)
InboundConversionOptions:
-preferredCharset: ชุดอักขระ
-trustAsciiCharsets: จริง
-isSenderTrusted: False
-imceaResolveableDomain: โดเมน 
-preserveReportBody: False
-clearCategories: จริง
-userADSession:
-recipientCache: Microsoft.Exchange.Data.Directory.Recipient.ADRecipientCache
-clientSubmittedSecurely: False
-serverSubmittedSecurely: False
-disableNewXHeaderMapping: จริง
-convertReportToMessage: False
-treatInlineDispositionAsAttachment: False
-preferredInternetCodePageForShiftJis: โค้ดเพจ 
-combineMixedContentBodies: จริง
ConversionLimits:
-maxMimeTextHeaderLength: ความยาว 
-maxMimeSubjectLength: ความยาว 
-maxSize: ขนาด 
-maxMimeRecipients: หมายเลข 
-maxRecipientPropertyLength: ความยาว 
-maxBodyPartsTotal: หมายเลข 
-maxEmbeddedMessageDepth: หมายเลข
-exemptPFReplicationMessages: จริง


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งชิงเมื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ส่งข้อความ แย่งชิงเกิดขึ้นเมื่อเธรดอื่นประมวลผลข้อความในเวลาเดียวกัน ดังนั้น จึงยังตัวแบ่งประเภทถือว่าข้อความตามที่เสียหาย และบล็อกการส่งข้อความ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ต่อไปนี้:
2655203 คำอธิบายของ Update Rollup 7 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการการสืบค้นกลับการแปลงเนื้อหา แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2694566 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 มีนาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2694566 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2694566

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com