คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วน 4 เพื่อความปลอดภัยของ Forefront สำหรับเซิร์ฟเวอร์การสื่อสารของ Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2694730 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้เปิดตัวบู 4 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Forefront Security สำหรับเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office บทความนี้ประกอบด้วยคำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนโรลอัพ

ลักษณะการทำงานของการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

4 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนทำให้ FSOCS ที่ถูกติดตั้งบน Lync 2010 (ที่ทำงานบน Windows 2008 R2 หรือ Windows 2008 SP2 x 64) นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสาร Office Server 2007 และ Office สื่อสาร Server 2007 R2  ชุดคุณลักษณะและโปรแกรมแก้ไขระดับจะเหมือนกันกับ RU3 ลูกค้าที่มีอยู่แล้วจัดวาง RU3 สามารถปรับปรุง แต่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

บันทึกย่อที่สำคัญ

1) แฟ้มการถ่ายโอนการสแกน และการกรองข้อจำกัด:

ไคลเอนต์ Lync 2010 จะสามารถดำเนินการถ่ายโอนแฟ้มแบบเพียร์ทูเพียร์รวม ทั้งการจัดกลุ่มตาม Forefront จะสามารถสแกน และกรองเฉพาะเมื่อผู้เข้าร่วมที่ 2 เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนแฟ้มใหม่ เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมอย่าง น้อย 3 จะเกี่ยวข้องในการสนทนา การโอนย้ายแฟ้มมีการแลกเปลี่ยนโดยใช้บทบาทของการประชุมที่ไม่มีป้องกัน Forefront ในสถานการณ์นี้ แฟ้มจะไม่ถูกสแกน หรือ Forefront กรอง

ไคลเอ็นต์ Lync 2010 เพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเติม (น้ำแข็ง เปิด STUN) เพื่อ overcome ข้อจำกัดที่ก่อนหน้าในความพยายามที่จะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างคุณค่าไม่เนื่องจากการตัดสินค้าจากคลังของไฟร์วอลล์เช่นไคลเอนต์ที่กำลังนั่งอยู่เบื้องหลังการ Lync NAT. ยังเปลี่ยนโพรโทคอลสำหรับเพียร์ทูเพียร์แฟ้มการถ่ายโอนจากการใช้ FTP ในปี 2550 / 2007 R2 เพื่อใช้ RTP มีการติดตั้ง Forefront ไคลเอนต์ Lync สามารถถูกคาดว่าจะใช้การทำงานที่ไคลเอ็นต์ก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างการเชื่อมต่อเช่นเดียวกับการใช้ FTP

สามารถติดตั้ง forefront 2) สำหรับ OCS Front End ขอบ และบทบาทของผู้กำกับ บน OCS 2007 และ OCS 2007 R2 และ บนหน้าที่ส่วนหน้าและขอบบน Lync 2010 ติดตั้งบนเว็บไซต์เปิดขอบและบทบาทของผู้กำกับ Forefront การถ่ายข้อมูลบางสแกนจากบทบาท Front End ถึงบทบาทอื่น ๆ

3) นั่นคือ เหตุสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบทบาทของขอบบน Lync 2010:

-บนแผงการติดตั้ง FSOCS "ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แจ้งเตือน" คุณต้องใส่ชื่อโดเมนของบัญชีผู้ใช้ URI ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่จะใช้ในการล็อกอินไปยังกล่อง Front End

-คุณต้องเลือกการขนส่งพิมพ์ TLS และ TCP ไม่

-หมายเหตุ: หากตั้งค่าที่สองข้างต้นจะทำได้อย่างถูกต้องในระหว่างการ ติดตั้ง Forefront ที่บันทึกจะแสดงข้อผิดพลาดกับการพยายามเข้าสู่ระบบ ซึ่งสามารถแก้ไขได้หลังจากติดตั้ง ด้วยการทำการเปลี่ยนแปลงในคอนโซลการจัดการของ Forefront ภายใต้ "ทั่วไป Settings\IM แจ้งแทน"

-หลังจากการติดตั้งบนหน้าที่ขอบ คุณต้องลงทะเบียนการปรับใช้ Forefront กับส่วนหน้าเพื่อให้การทำงาน

-เมื่อต้องการลงทะเบียน คุณต้องทราบชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ขอบใน myedgeserver.mydomain.com นอกจากนี้คุณแล้วต้องรันคำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำ Lync PowerShell บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า:
CsServerApplication ใหม่-รหัสประจำตัว "บริการ:<FQDN of="" edge="" server="">/ForeFrontRTCProxy " - Uri "http://www.microsoft.com/ForefrontServerSecurity/ForefrontRTCProxy"-เปิดใช้งาน$ True - True $ที่สำคัญ

-ถอนการลงหลังจากการถอนการติดตั้งจากหน้าที่มีขอบ คุณต้องทะเบียนการปรับใช้ Forefront กับ Front End โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำ Lync PowerShell บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า:
-เอา CsServerApplication –IdentityService:EdgeServer:<myedgeserver.mydomain.com>/ForefrontRTCProxy

-เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการลงทะเบียน หรือการถอนการลง ทะเบียน คุณสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนมีอยู่ หรือถูกเอาออก โดยใดค้นหาการลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ Forefront ขอบ ใน PowerShell โดยใช้คำสั่ง Get-CsServerApplication หรือ จาก แผงควบคุมเซิร์ฟเวอร์ Lync

</myedgeserver.mydomain.com></FQDN>

ปัญหาที่ทราบ

ติดตั้งและการถอนการติดตั้งบนขอบ 2010 Lync หน้าที่ต้องว่า ตามขั้นตอนบางอย่างเฉพาะรวมถึงการลงทะเบียนด้วยตนเองกับ Front End (ดูที่ "บันทึกย่อที่สำคัญ" #3 ข้างต้น)

มีบางรู้จักแฟ้มการถ่ายโอนทำการสแกนและข้อจำกัดการกรองต่าง ๆ เมื่อใช้กับ Lync 2010 (ดูที่ "บันทึกย่อที่สำคัญ" #1 ข้างต้น)

ดาวน์โหลดข้อมูล

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

วิธีการติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนโรลอัพ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกสองครั้งที่แฟ้มปฏิบัติการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

    หมายเหตุ เมื่อโปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน บริการ Forefront จะหยุดทำงาน
  2. หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และมีเริ่มบริการ Forefront โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Forefront ทำงานอย่างถูกต้อง

    บันทึกย่อ
    • บริการ Forefront จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ความต้องการขั้นต่ำของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ FSOCS RU4 + จะเหมือนกับ 2007 OCS ที่สอดคล้องกัน 2007 R2 หรือข้อกำหนดขั้นต่ำ Lync 2010 บน FSOCS ที่มีการติดตั้ง ในขณะเขียนนี้เป็น:

-สำหรับ Lync 2010: (64 บิตเท่านั้น) 2008 R2, 2008 SP2

-สำหรับ OCS 2007 R2: (64 บิตเท่านั้น) Windows 2008, Windows 2003 R2 SP2, Windows 2003 SP2

-สำหรับ OCS 2007: (2003 SP1 +)

รุ่นของ Microsoft Office การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์มาตรฐาน หรือ โปรดดูที่เอกสาร ด้วยการกำหนดค่าบทบาทเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้: ผู้กำกับ Front End ขอบ Access,

1 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำ ในนอกจากนั้นไปที่ ต้องการเรียกใช้ OCS (2 กิกะไบต์ที่แนะนำ) หมายเหตุ: มีโปรแกรมการสแกนที่เพิ่มเติมแต่ละใช้ หน่วยความจำเพิ่มเติมต้องการสำหรับแต่ละกระบวนการสแกน

2 กิกะไบต์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่มีอยู่ อยู่นอกเหนือไปจากพื้นที่ดิสก์ที่จำเป็นสำหรับ Microsoft OCS

ตัวประมวลผล Intel (1 GHz)


แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Adonavigator.dll10.2.732.0422,19213 2012 มีนาคม16:26x 86
Custominstall.dll10.2.732.0877,87213 2012 มีนาคม16:26x 86
Dcomperm.exeไม่เกี่ยวข้อง83,68813 2012 มีนาคม16:23x 86
Eula.rtfไม่เกี่ยวข้อง2,74704-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Eventstrings-en_us.dll10.2.732.0129,84013 2012 มีนาคม16:26x 86
Eventstrings.dll10.2.732.0129,84013 2012 มีนาคม16:26x 86
Extractfiles.exe10.2.732.0336,68813 2012 มีนาคม16:26x 86
Filterengine.dll10.2.732.0331,56813 2012 มีนาคม16:26x 86
Forefrontnotificationagent.exe10.2.732.035,63213 2012 มีนาคม16:26x 86
Forefrontnotificationagent.exe.manifestไม่เกี่ยวข้อง87004-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontrtcproxy.exe10.2.732.0102,40013 2012 มีนาคม16:19x 86
Forefrontrtcproxy.exe.configไม่เกี่ยวข้อง9504-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontrtcproxy64.exe10.2.732.0102,40013 2012 มีนาคม16:19x 86
Forefrontrtcproxy64.exe.configไม่เกี่ยวข้อง9504-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontrtcproxylync.exe10.2.732.0102,40013 2012 มีนาคม16:19x 86
Forefrontrtcproxylync.exe.configไม่เกี่ยวข้อง9504-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Fscadmarksvc.exe10.2.732.093,41613 2012 มีนาคม16:22x 86
Fsccodec.dll10.2.732.0195,88813 2012 มีนาคม16:26x 86
Fsccommon.dll10.2.732.019,76013 2012 มีนาคม16:26x 86
Fsccontroller.exe10.2.732.01,542,96013 2012 มีนาคม16:26x 86
Fsccontrollerps.dll10.2.732.085,80813 2012 มีนาคม16:26x 86
Fsccontrollerps64.dll10.2.732.0102,12013 2012 มีนาคม16:08x 64
Fsccontroller_net_wrapper.dll10.2.732.039,72813 2012 มีนาคม16:26x 86
Fscdiag.exe10.2.732.0512,30413 2012 มีนาคม16:26x 86
Fscperfmonitor64.dll10.2.732.0534,32013 2012 มีนาคม16:32x 64
Fscreg.cfgไม่เกี่ยวข้อง14,55404-พฤศจิกายน-201123:30ไม่เกี่ยวข้อง
Fscstarter.exe10.2.732.0245,04013 2012 มีนาคม16:26x 86
Fscstatsserv.exe10.2.732.0271,66413 2012 มีนาคม16:26x 86
Fscutility.exe10.2.732.0501,04013 2012 มีนาคม16:26x 86
Fsemailpickup.exe10.2.732.0162,60813 2012 มีนาคม16:26x 86
Fsocagent.dll10.2.732.039,72813 2012 มีนาคม16:26x 86
Fsocscanner.exe10.2.732.0768,30413 2012 มีนาคม16:26x 86
Fsoperf.hไม่เกี่ยวข้อง89304-พฤศจิกายน-201123:30ไม่เกี่ยวข้อง
Fsoperf.iniไม่เกี่ยวข้อง6,88804-พฤศจิกายน-201123:30ไม่เกี่ยวข้อง
Fssaclient.exe10.2.732.01,200,94413 2012 มีนาคม16:26x 86
Getenginefiles.exe10.2.732.0679,21613 2012 มีนาคม16:26x 86
Gziparchive.dll10.2.732.0266,03213 2012 มีนาคม16:26x 86
Installservice.exe10.2.732.049,96813 2012 มีนาคม16:26x 86
Installtask.exe10.2.732.0226,60813 2012 มีนาคม16:26x 86
Installutil.dll.configไม่เกี่ยวข้อง11,22504-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Keywordinstaller.msiไม่เกี่ยวข้อง390,65613 2012 มีนาคม16:23ไม่เกี่ยวข้อง
Languageconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง8913 2012 มีนาคม16:55ไม่เกี่ยวข้อง
Launcher.exe10.2.732.0214,32013 2012 มีนาคม16:26x 86
License.cfgไม่เกี่ยวข้อง10,84004-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
License.rtfไม่เกี่ยวข้อง150,34604-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
License_rules.cfgไม่เกี่ยวข้อง13,17204-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Macbinnavigator.dll10.2.732.0238,89613 2012 มีนาคม16:26x 86
Microsoft.fso.common.dll10.2.732.0121,64813 2012 มีนาคม16:26x 86
Microsoft.fso.diagnostics.dll10.2.732.056,11213 2012 มีนาคม16:26x 86
Microsoft.fso.imclient.dll10.2.732.056,11213 2012 มีนาคม16:26x 86
Microsoft.fso.installationhelper.dll10.2.732.080,68813 2012 มีนาคม16:26x 86
Microsoft.fso.performancecounters.dll10.2.732.039,72813 2012 มีนาคม16:26x 86
Microsoft.fso.registryaccess.dll10.2.732.043,82413 2012 มีนาคม16:26x 86
Microsoft.office.interop.uccapi.dll2.0.6362.15320,56004-พฤศจิกายน-201123:31x 86
Mimenavigator.dll10.2.732.0322,35213 2012 มีนาคม16:26x 86
Multimapper.dll10.2.732.0201,52013 2012 มีนาคม16:26x 86
Networkinterfaceselector.exe10.2.732.017,20013 2012 มีนาคม16:26x 86
Openxmlnavigator.dll10.2.732.0251,18413 2012 มีนาคม16:26x 86
Perfmonitorsetup.exe10.2.732.0290,60813 2012 มีนาคม16:26x 86
Pidgen.dll5.2.3790.266030,91204-พฤศจิกายน-201123:31x 86
Productconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง72804-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Programlogmsg.dll10.2.732.0112,43213 2012 มีนาคม16:26x 86
Rarnavigator.dll10.2.732.0332,08013 2012 มีนาคม16:26x 86
Remotinglayer.dll10.2.732.083,24813 2012 มีนาคม16:26x 86
Rtmpltfm.dll3.0.6362.105,322,24004-พฤศจิกายน-201123:31x 86
Scanengines.dll10.2.732.052,52813 2012 มีนาคม16:26x 86
Scanenginetest.exe10.2.732.0315,69613 2012 มีนาคม16:26x 86
Smimenavigator.dll10.2.732.0235,82413 2012 มีนาคม16:26x 86
Statistics.configไม่เกี่ยวข้อง2,85304-พฤศจิกายน-201123:29ไม่เกี่ยวข้อง
Statisticsmanager.dll10.2.732.0538,41613 2012 มีนาคม16:26x 86
Structstgnavigator.dll10.2.732.0299,31213 2012 มีนาคม16:26x 86
Tararchive.dll10.2.732.0248,11213 2012 มีนาคม16:26x 86
Tnefnavigator.dll10.2.732.0305,96813 2012 มีนาคม16:26x 86
Uccapi.dll2.0.6362.153,424,25604-พฤศจิกายน-201123:31x 86
Uccapires.dll2.0.6362.15636,93604-พฤศจิกายน-201123:31x 86
Uuencodenavigator.dll10.2.732.0255,28013 2012 มีนาคม16:26x 86
Version.exe10.2.732.0310,57613 2012 มีนาคม16:26x 86
Xmlconfigim.xmlไม่เกี่ยวข้อง4,03604-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Ziparchive.dll10.2.732.0302,38413 2012 มีนาคม16:26x 86
Localenginemapping.cabไม่เกี่ยวข้อง6,39904-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Avemicrosoft.dll1.0.201.0447,76002 2012 มีนาคม20:15x 86
Manifest.cabไม่เกี่ยวข้อง8,27213 2012 มีนาคม16:54ไม่เกี่ยวข้อง
Mpavbase.vdm1.121.0.044,004,03220 2012 กุมภาพันธ์08:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mpavdlta.vdm1.121.1437.02,473,66413 2012 มีนาคม06:53ไม่เกี่ยวข้อง
Mpengine.dll1.1.8101.06,552,12020 2012 กุมภาพันธ์08:05x 86
Manifest.cabไม่เกี่ยวข้อง10,38304-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Wormprge.datไม่เกี่ยวข้อง22,72204-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Extractfiles.dll.mui10.2.732.053,55213 2012 มีนาคม16:26ไม่เกี่ยวข้อง
Forefrontserver.chmไม่เกี่ยวข้อง259,87604-พฤศจิกายน-201123:31ไม่เกี่ยวข้อง
Fscdiag.dll.mui10.2.732.060,72013 2012 มีนาคม16:26ไม่เกี่ยวข้อง
Fscutility.dll.mui10.2.732.066,35213 2012 มีนาคม16:26ไม่เกี่ยวข้อง
Fssaclient.dll.mui10.2.732.0360,75213 2012 มีนาคม16:26ไม่เกี่ยวข้อง
Getenginefiles.dll.mui10.2.732.055,08813 2012 มีนาคม16:26ไม่เกี่ยวข้อง
Resourcestrings.dll.mui10.2.732.0119,08813 2012 มีนาคม16:26ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2694730 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Security for Office Communications Server
  • Microsoft Lync 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbmt KB2694730 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2694730

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com