עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה: אוסף עדכונים עבור ActiveX Kill Bits: 8 במאי, 2012

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2695962 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה המיועד לאנשי IT ושנושאו בעיה זו. עלון היידוע כולל תוספת מידע בנושא אבטחה. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2695962

מידע נוסף

חבילות הורדה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

Windows 7, גירסאות 32 סיביות

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.1-KB2695962-x86.msu.

Windows 7, גירסאות 64 סיביות

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.1-KB2695962-x64.msu.

Windows Server 2008 R2, גירסאות מבוססות x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.1-KB2695962-x64.msu.

Windows Server 2008 R2, מערכות מבוססות Itanium

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.1-KB2695962-ia64.msu.

Windows Vista, גרסאות 32 סיביות

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2695962-x86.msu.

Windows Vista, גירסאות x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2695962-x64.msu.

Windows Server 2008, גירסאות 32 סיביות

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2695962-x86.msu.

Windows Server 2008, גירסאות מבוססות x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2695962-x64.msu.

Windows Server 2008, מערכות מבוססות Itanium

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Windows6.0-KB2695962-ia64.msu.

Windows XP, גירסאות מבוססות x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת WindowsXP-KB2695962-x86-ENU.exe.

Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, גרסאות מבוססות x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדות
הורד את החבילה WindowsServer2003-KB2695962-x86-ENU.exe כעת.

Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת WindowsServer2003-KB2695962-ia64-ENU.exe.

תאריך פרסום: 9 באוגוסט 2011

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע בדבר הפריסה

Windows XP

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשWindows XP:
Windowsxp-KB2695962-x86-enu/quiet
Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-enu/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשWindows XP:
Windowsxp-KB2695962-x86-enu/norestart
Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-enu/norestart
עדכן את קובץ יומן הרישוםכל הגירסאות הנתמכות של Windows XP ושל Windows XP Professional:
KB2695962.log
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרהכל הגירסאות הנתמכות של Windows XP ושל Windows XP Professional:
השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה, או השתמש בכלי השירות Spuninst.exe שנמצא בתיקיה %Windir%\$NTUninstallKB2695962$\Spuninst.
אימות מפתח משנה של הרישוםWindows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2695962\Filelist
Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2695962\Filelist
הערה עדכון האבטחה עבור גירסאות נתמכות של Windows XP Professional x64 Edition זהה לעדכון האבטחה עבור גירסאות נתמכות של Windows Server 2003 x64 Edition.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררתיאור
?/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה.
מצבי התקנה
?/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם דרושה הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, תיבת דו-שיח מוצגת למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. אזהרה זו מציינת שהפעלה מחדש של המחשב תתבצע בתוך 30 שניות.
?/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
?/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה.
?/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
?/warnrestart[:x]?הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ?/quiet או עם הבורר ?/passive.
?/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש.
אפשרויות מיוחדות
?/overwriteoemהחלפת קבצי OEM מבלי להציג הודעה.
?/nobackupלא מתבצע גיבוי של קבצים הדרושים להסרת התקנה.
?/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
?/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה.
?/integrate:pathשילוב העדכון בקבצי המקור של Windows. ניתן לאתר קבצים אלה באמצעות הנתיב שצוין בבורר.
?/extract[:path]?חילוץ קבצים, ותוכנית ההתקנה לא מופעלים.
?/ERמאפשר דיווח שגיאות מורחב.
?/verboseהפעלת רישום verbose. במהלך ההתקנה, יצירת ?%Windir%\CabBuild.log. יומן רישום זה מפרט את הקבצים המועתקים. בעת שימוש בבורר התקנה זה, ההתקנה עשויה להיות איטית יותר.
הערה ניתן לשלב בוררים אלה בתוך פקודה אחת. לצורך תאימות לאחור, עדכון האבטחה תומך גם ברבים מבוררי ההתקנה שבהן משתמשת גירסה מוקדמת יותר של תוכנית ההתקנה. לקבלת מידע נוסף אודות בוררי ההתקנה הנתמכים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
262841 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
כדי להסיר את העדכון
הערה איננו ממליצים להסיר אף פעם התקנה של עדכון אבטחה.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררתיאור
?/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה.
מצבי התקנה
?/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם דרושה הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, תיבת דו-שיח מוצגת למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. אזהרה זו מציינת שהפעלה מחדש של המחשב תתבצע בתוך 30 שניות.
?/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
?/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה.
?/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
?/warnrestart[:x]?הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ?/quiet או עם הבורר ?/passive.
?/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש.
אפשרויות מיוחדות
?/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
?/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה.
כדי לאמת שהעדכון הוחל
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
 • אימות מפתח משנה של הרישום

  תוכל גם לאמת את הקבצים שעדכון אבטחה זה התקין על-ידי סקירת מפתחות המשנה של הרישום המפורטים בטבלת ההפניות בסעיף זה. ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום אינם מכילים רשימה מלאה של הקבצים המותקנים. כמו כן, ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום לא ייווצרו כראוי תקין כאשר מנהל מערכת או יצרן ציוד מקורי (OEM) משלב עדכון אבטחה זה או מבצע עבורו slipstream בקבצי המקור של התקנת Windows?.

Windows Server 2003

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה עם התערבות המשתמשWindows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2695962-x86-enu /quiet
Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-enu/quiet
Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium
Windowsserver2003-KB2695962-ia64-enu /quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשWindows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2695962-x86-enu /norestart
Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-enu/norestart
Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium
Windowsserver2003-KB2695962-ia64-enu /norestart
עדכן את קובץ יומן הרישוםכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Windows Server 2003 x86, על x64 ועל Itanium של Windows Server 2003:
KB2695962.log
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingעדכון אבטחה זה אינו תומך בהחלת תיקונים חמים. לקבלת מידע נוסף אודות החלת תיקונים חמים, ראה מאמר Microsoft Knowledge Base מס' 897341.
מידע על הסרהכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86, על x64 ועל Itanium של Windows Server 2003:
השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה, או השתמש בכלי השירות Spuninst.exe שנמצא בתיקיה %Windir%\$NTUninstallKB2695962$\Spuninst.
אימות מפתח משנה של הרישוםכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2695962\Filelist

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררתיאור
?/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה.
מצבי התקנה
?/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם דרושה הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, תיבת דו-שיח מוצגת למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. אזהרה זו מציינת שהפעלה מחדש של המחשב תתבצע בתוך 30 שניות.
?/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
?/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה.
?/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
?/warnrestart[:x]?הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ?/quiet או עם הבורר ?/passive.
?/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש.
אפשרויות מיוחדות
?/overwriteoemהחלפת קבצי OEM מבלי להציג הודעה.
?/nobackupלא מתבצע גיבוי של קבצים הדרושים להסרת התקנה.
?/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
?/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה.
?/integrate:pathשילוב העדכון בקבצי המקור של Windows. ניתן לאתר קבצים אלה באמצעות הנתיב שצוין בבורר.
?/extract[:path]?חילוץ קבצים, ותוכנית ההתקנה לא מופעלים.
?/ERמאפשר דיווח שגיאות מורחב.
?/verboseהפעלת רישום verbose. במהלך ההתקנה, יצירת ?%Windir%\CabBuild.log. יומן רישום זה מפרט את הקבצים המועתקים. בעת שימוש בבורר התקנה זה, ההתקנה עשויה להיות איטית יותר.
הערה ניתן לשלב בוררים אלה בתוך פקודה אחת. לצורך תאימות לאחור, עדכון האבטחה תומך גם ברבים מבוררי ההתקנה שבהן משתמשת גירסה מוקדמת יותר של תוכנית ההתקנה. לקבלת מידע נוסף אודות בוררי ההתקנה הנתמכים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
262841 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
כדי להסיר את העדכון
הערה איננו ממליצים להסיר אף פעם התקנה של עדכון אבטחה.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררתיאור
?/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה.
מצבי התקנה
?/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם דרושה הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, תיבת דו-שיח מוצגת למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. אזהרה זו מציינת שהפעלה מחדש של המחשב תתבצע בתוך 30 שניות.
?/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
?/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה.
?/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
?/warnrestart[:x]?הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ?/quiet או עם הבורר ?/passive.
?/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש.
אפשרויות מיוחדות
?/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
?/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה.
כדי לאמת שהעדכון הוחל.
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
 • אימות מפתח משנה של הרישום

  תוכל גם לאמת את הקבצים שעדכון אבטחה זה התקין על-ידי סקירת מפתחות המשנה של הרישום המפורטים בטבלת ההפניות בסעיף זה. ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום אינם מכילים רשימה מלאה של הקבצים המותקנים. כמו כן, ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום לא ייווצרו כראוי תקין כאשר מנהל מערכת או יצרן ציוד מקורי (OEM) משלב עדכון אבטחה זה או מבצע עבורו slipstream בקבצי המקור של התקנת Windows?.

Windows Vista

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2695962-x86/quiet
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2695962-x64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2695962-x86/quiet/norestart
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB2695962-x64/quiet/norestart
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרת ההתקנהWUSA.exe אינו תומך בהסרת העדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה
בוררתיאור
?/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
?/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
?/norestartכאשר בורר זה משולב יחד עם הבורר ?/quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות המתקין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer ?(Wusa.exe) ושל קבצי ?.msu ב- Windows Vista, ?Windows 7, ?Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
כדי לאמת שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

Windows Server 2008

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-x86/quiet
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-x64/quiet
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-ia64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-x86/quiet/norestart
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-x64/quiet/norestart
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-ia64/quiet/norestart
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרת ההתקנהWUSA.exe אינו תומך בהסרת העדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררתיאור
?/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
?/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
?/norestartכאשר תשלב בורר זה עם הבורר ?/quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות המתקין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer ?(Wusa.exe) ושל קבצי ?.msu ב- Windows Vista, ?Windows 7, ?Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
כדי לאמת שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

Windows 7

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-x86/quiet
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-x64/quiet
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-ia64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-x86/quiet /norestart
כל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-x64/quiet/norestart
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-ia64/quiet /norestart
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרהWUSA.exe אינו תומך בהסרת העדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה
בוררתיאור
?/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
?/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
?/norestartכאשר בורר זה משולב יחד עם הבורר ?/quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות המתקין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer ?(Wusa.exe) ושל קבצי ?.msu ב- Windows Vista, ?Windows 7, ?Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
כדי לאמת שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

Windows Server 2008 R2

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2695962-x86/quiet
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2695962-x64/quiet
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2695962-ia64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2695962-x86/quiet /norestart
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2695962-x64/quiet/norestart
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2695962-ia64/quiet /norestart
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
HotPatchingלא ישים.
מידע על הסרהWUSA.exe אינו תומך בהסרת העדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

כדי להתקין את העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
בוררתיאור
?/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
?/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
?/norestartכאשר תשלב בורר זה עם הבורר ?/quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות המתקין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer ?(Wusa.exe) ושל קבצי ?.msu ב- Windows Vista, ?Windows 7, ?Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
כדי לאמת שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

כלים והדרכה לזיהוי ופריסה

סעיף זה מתאר כיצד לנהל את עדכוני התוכנה והאבטחה שפרסת בשרתים, במחשבים שולחניים ובמחשבים ניידים בארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet Update Management Center בכתובת:
http://technet.microsoft.com/he-il/updatemanagement/default.aspx
לקבלת מידע אודות האבטחה במוצרי Microsoft, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet Security:
http://technet.microsoft.com/he-il/security/default.aspx
עדכוני אבטחה זמינים מאתר Microsoft Update,? Windows Update ו- Office Update. עדכוני אבטחה זמינים גם במרכז ההורדות של Microsoft. באפשרותך לאתר אותם בקלות רבה על-ידי חיפוש מילת המפתח "עדכון אבטחה".

לבסוף, ניתן להוריד עדכוני אבטחה מ- Microsoft Update Catalog. לקבלת מידע נוסף, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
Microsoft Update Catalog מספק קטלוג של תוכן בר-חיפוש, הזמין באמצעות Windows Update ו- Microsoft Update. תוכן זה מכיל עדכוני אבטחה, מנהלי התקנים וערכות Service Pack. באמצעות מספר עלון אבטחה כגון "MS08-010" עבור החיפוש, באפשרותך להוסיף את כל העדכונים הרלוונטיים לסל שלך. באפשרותך גם להוסיף שפות שונות של עדכון לסל שלך, ולהוריד את התוכן לכל תיקיה שתרצה. לקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Update Catalog, בקר בדף האינטרנט הבא של השאלות הנפוצות של Microsoft Update Catalog:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/faq.aspx

הדרכה לזיהוי ופריסה

Microsoft מספקת הדרכה לזיהוי ופריסה עבור עדכוני אבטחה של חודש זה. הדרכה זו תסייע גם למומחי IT להבין כיצד באפשרותך להשתמש בכלים שונים לפריסת עדכון האבטחה. כלים אלה כוללים את Windows Update,? Microsoft Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?,? Office Detection Tool,? Microsoft Systems Management Server (SMS)?, ו- Extended Security Update Inventory Tool. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
910723 רשימה מסכמת של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה

Microsoft Baseline Security Analyzer

?Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? מאפשר למנהלי מערכת לסרוק מערכות מקומיות ומרוחקות לאיתור עדכוני אבטחה חסרים. Microsoft Baseline Security Analyzer יכול אף לזהות תצורות אבטחה שגויות נפוצות. לפרטים נוספים, בקר בדף האינטרנט של Microsoft Baseline Security Analyzer בכתובת:
http://technet.microsoft.com/he-il/security/cc184924.aspx
הטבלה הבאה מספקת את סיכום הזיהוי של MBSA עבור עדכון אבטחה זה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
תוכנהMBSA 2.1
Windows XPכן
Windows XP Professional x64 Editionכן
Windows Server 2003, גרסאות מבוססות x86כן
Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64כן
Windows Server 2003, מערכות מבוססות Itaniumכן
Windows Vistaכן
Windows Vista, גרסאות 64 סיביות כן
Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביותכן
Windows Server 2008 עבור מערכות 64 סיביותכן
Windows Server 2008 למערכות מבוססות Itaniumכן
Windows 7כן
Windows 7, גירסאות 64 סיביות כן
Windows Server 2008 R2 עבור מערכות 64 סיביותכן
Windows Server 2008 R2 למערכות מבוססות Itaniumכן
לקבלת מידע נוסף אודות MBSA 2.1, בקר בדף האינטרנט הבא של השאלות הנפוצות של Microsoft MBSA 2.1:
http://technet.microsoft.com/he-il/security/cc184922.aspx

Windows Server Update Services

על-ידי שימוש ב-Windows Server Update Services ?(WSUS)?, מנהלי מערכת יכולים לפרוס את העדכונים הקריטיים ואת עדכוני האבטחה האחרונים עבור גירסאות נתמכות של Windows, ?Office, ?Exchange Server ו- SQL Server. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הפריסה של עדכון אבטחה זה באמצעות Windows Server Update Services, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft Windows Server Update Services Product Overview:
http://technet.microsoft.com/he-il/wsus/bb466208.aspx

Systems Management Server

הטבלה הבאה מספקת את סיכום הזיהוי והפריסה של SMS עבור עדכון אבטחה זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
תוכנהSMS 2003 עם ITMUConfiguration Manager 2007
Windows XP Service Pack 3כןכן
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2כןכן
Windows Server 2003 Service Pack 2כןכן
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2כןכן
Windows Server 2003 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itaniumכןכן
Windows Vista Service Pack 1 ו-Windows Vista Service Pack 2כןכן
Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 ו-Windows Vista x64 Edition Service Pack 2כןכן
Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביות ו- Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביות עם Service Pack 2כןכן
Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 ו- Windows Server 2008 עם SP2 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 2כןכן
Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2008 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itanium עם Service Pack 2כןכן
Windows 7 עבור מערכות 32 סיביות ו- Windows 7 עבור מערכות 32 סיביות עם Service Pack 1כןכן
Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 ו- Windows 7 עם SP2 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 1כןכן
Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 ו- Windows Server 2008 R2 עם SP2 עבור מערכות מבוססות x64 עם Service Pack 1כןכן
Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2008 R2 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itanium עם Service Pack 1כןכן
עבור SMS 2.0 ועבור SMS 2003,? SMS יכול להשתמש ב- SMS SUS Feature Pack (SUSFP)? הכולל את Security Update Inventory Tool (SUIT)? כדי לזהות עדכוני אבטחה. לקבלת מידע נוסף, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft להורדות עבור Systems Management Server 2.0:
http://technet.microsoft.com/he-il/sms/bb676799.aspx
עבור SMS 2003,? SMS יכול להשתמש ב- SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)? כדי לזהות עדכוני אבטחה המוצעים על-ידי Microsoft Update ונתמכים על-ידי Windows Server Update Services. לקבלת מידע נוסף אודות SMS 2003 ITMU, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft עבור SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates:
http://technet.microsoft.com/he-il/sms/bb676783.aspx
SMS 2003 יכול גם להשתמש ב- Microsoft Office Inventory Tool כדי לזהות עדכונים דרושים עבור יישומי Microsoft Office. לקבלת מידע נוסף, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft: System Center Configuration Manager 2007 משתמש ב- WSUS 3.0 לזיהוי עדכונים. לקבלת מידע נוסף אודות ניהול עדכוני תוכנה של System Center Configuration Manager 2007, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/bb735860.aspx
הערה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 עם Service Pack 3 כולל תמיכה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008. לקבלת מידע נוסף אודות SMS, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft SMS:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/cc181833(en-us).aspx
לקבלת מידע נוסף אודות מאמרי הדרכה בנושאי זיהוי ופריסה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
910723 רשימה מסכמת של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2695962 - Last Review: יום שישי 11 מאי 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 9, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Internet Explorer 8, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2695962

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com