วิธีการเปิดใช้งาน และปิดใช้งาน SMBv1, SMBv2 และ SMBv3 ใน Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2696547 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งาน และปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร Block (SMB) เวอร์ชั่น 1 (SMBv1), SMB เวอร์ชั่น 2 (SMBv2), และ SMB เวอร์ชั่น 3 (SMBv3) บนการ SMB ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์คอมโพเนนต์

คำเตือน: เราไม่แนะนำให้ คุณปิดใช้งาน SMBv2 หรือ SMBv3 ปิดการใช้งาน SMBv2 หรือ SMBv3 เท่านั้นเป็นการชั่วคราววัดการแก้ไขปัญหา ไม่ต้องปล่อยให้ SMBv2 หรือ SMBv3 ที่ปิดใช้งาน

ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ปิดใช้งาน SMBv2ยกเลิกเรียกฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้:
 • ขอ compounding - อนุญาตให้ส่งคำร้องขอของ SMB 2 หลายเป็นการร้องขอของเครือข่ายเดียว
 • มีขนาดใหญ่อ่านและเขียน - ได้ดีกว่าใช้ของเครือข่ายที่รวดเร็วขึ้น
 • แคของโฟลเดอร์และคุณสมบัติแฟ้ม - ไคลเอนต์เก็บสำเนาเฉพาะที่ของแฟ้มและโฟลเดอร์
 • จับสินค้าคงทน - อนุญาตให้สำหรับการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ transparently ถ้า ไม่มี disconnection แบบชั่วคราว
 • ปรับปรุงข้อความที่เซ็นชื่อ - HMAC SHA 256 แทน md 5 เป็นอัลกอริทึมการแปลงแป้นพิมพ์
 • ภาระที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้แฟ้มร่วมกัน - จำนวนของผู้ใช้ ใช้งานร่วมกัน และเปิดแฟ้มสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
 • การสนับสนุนสำหรับการเชื่อมโยงแบบสัญลักษณ์
 • ไคลเอ็นต์ oplock ให้เช่ารุ่น - จำกัดข้อมูลโอนย้ายระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานบนเครือข่ายเวลาแฝงที่สูง และเพิ่มภาระเซิร์ฟเวอร์ SMB
 • สนับสนุน MTU ขนาดใหญ่ - สำหรับการใช้งานแบบเต็มของอีเทอร์เน็ต 10-gigabye (GB)
 • ประสิทธิภาพพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ - ไคลเอนต์ที่มีแฟ้มที่เปิดอยู่ไปยังเซิร์ฟเวอร์สามารถโหมดสลีป
ใน Windows 8 และ Windows Server 2012การปิดใช้งาน SMBv3 การยกเลิกเรียกฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้ (และนอกจากนี้การทำงานของ SMBv2 ที่อธิบายไว้ในรายการก่อนหน้านี้):
 • ล้มโปร่งใส - ไคลเอนต์เชื่อมต่ออีกครั้งโดยไม่ถูกขัดจังหวะการโหนดคลัสเตอร์ในระหว่างการบำรุงรักษาหรือล้ม
 • ปรับมาตราส่วนเวลาเดียวกันในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมดของแฟ้มออก
 • Multichannel - รวมของเครือข่ายเผื่อแบนด์วิธและข้อบกพร่องถ้าหลายเส้นทางที่พร้อมใช้งานระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
 • SMB Direct – เพิ่ม RDMA เครือข่ายการสนับสนุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงมาก มีเวลาแฝงต่ำและใช้งาน cpu สูงต่ำ
 • การเข้ารหัสลับ – แสดงจุดสิ้นสุด-สิ้นสุดการเข้ารหัสลับ และปกป้องจากการแอบดูบนเครือข่ายไม่เชื่อถือ
 • ไดเรกทอรี Leasing - ปรับปรุงเวลาการตอบสนองของแอพลิเคชันในสำนักงานสาขาผ่านการแคช
 • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด - เหมาะสำหรับขนาดเล็กสุ่มอ่าน/เขียน I/O

ข้อมูลเพิ่มเติม

โพรโทคอล SMBv2 ถูกนำมาใช้ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

โพรโทคอล SMBv3 ถูกนำมาใช้ใน Windows 8 และ Windows Server 2012

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของ SMBv2 และความสามารถในการ SMBv3 ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

ภาพรวมของบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์

มีอะไรใหม่ใน SMB  


วิธีการเปิด หรือปิดใช้งานโพรโทคอล SMB บนเซิร์ฟเวอร์ SMB

Windows 8 และ Windows Server 2012

Windows 8 และ Windows Server 2012 แนะนำ Windows PowerShell cmdlet ใหม่ของชุด SMBServerConfiguration Cmdlet ช่วยให้คุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานโพรโทคอล SMBv1, SMBv2 และ SMBv3 ในคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์

บันทึกย่อ เมื่อคุณเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน SMBv2 ใน Windows 8 หรือ ใน Windows Server 2012, SMBv3 ถูกเปิดใช้งานนอกจากนี้ หรือปิดการใช้งาน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการกองซ้อนเดียวกันที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้โพรโทคอล

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณเรียกใช้ cmdlet SMBServerConfiguration ชุด
 • เมื่อต้องการดูสถานะปัจจุบันของการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โพรโทคอล SMB เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  รับ SmbServerConfiguration | เลือก EnableSMB1Protocol, EnableSMB2Protocol
 • เมื่อต้องการปิดการใช้งาน SMBv1 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  ชุด-SmbServerConfiguration-EnableSMB1Protocol $false
 • เมื่อต้องการปิดใช้งาน SMBv2 และ SMBv3 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  ชุด-SmbServerConfiguration-EnableSMB2Protocol $false
 • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SMBv1 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  ชุด-SmbServerConfiguration-EnableSMB1Protocol $true
 • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SMBv2 และ SMBv3 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  ชุด-SmbServerConfiguration-EnableSMB2Protocol $true

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista และ Windows Server 2008

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานโพรโทคอล SMB บนเซิร์ฟเวอร์ SMB ที่กำลังเรียกใช้Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ใช้ Windows PowerShell หรือตัวแก้ไขรีจิสทรี

Windows PowerShell 2.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ PowerShell

 • เมื่อต้องการปิดการใช้งาน SMBv1 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  ชุด-ItemProperty-SMB1 "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" เส้นทาง-ค่าแรง 0 -
 • เมื่อต้องการปิดใช้งาน SMBv2 และ SMBv3 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  ชุด ItemProperty-เส้นทาง "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB2-ค่าแรง 0 -
 • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SMBv1 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  ชุด-ItemProperty-SMB1 "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" เส้นทาง-ค่าแรง 1 -
 • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SMBv2 และ SMBv3 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  ชุด ItemProperty-เส้นทาง "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB2-ค่าแรง 1 -
หมายเหตุ คุณต้องเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ตัวแก้ไขรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปิด หรือปิดการใช้งาน SMBv1 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB กำหนดค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
คีย์ย่อยของรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
รายการรีจิสทรี: SMB1
REG_DWORD: 0 =ปิดการใช้งาน
REG_DWORD: 1 =เปิดใช้งาน
เริ่มต้น: 1 =เปิดใช้งาน
เมื่อต้องการเปิด หรือปิดการใช้งาน SMBv2 บนเซิร์ฟเวอร์ SMB กำหนดค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
คีย์ย่อยของรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
รายการรีจิสทรี: SMB2
REG_DWORD: 0 =ปิดการใช้งาน
REG_DWORD: 1 =เปิดใช้งาน
เริ่มต้น: 1 =เปิดใช้งาน

วิธีการเปิด หรือปิดใช้งานโพรโทคอล SMB บนไคลเอนต์ SMB

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 และ Windows Server 2012

หมายเหตุ เมื่อคุณเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน SMBv2 ใน Windows 8 หรือ ใน Windows Server 2012, SMBv3 ถูกเปิดใช้งานนอกจากนี้ หรือปิดการใช้งาน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการกองซ้อนเดียวกันที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้โพรโทคอล
 • เมื่อต้องการปิดการใช้งาน SMBv1 บนไคลเอนต์ SMB เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  sc.exe config lanmanworkstation ขึ้น = bowser/mrxsmb20/nsi
  การเริ่มต้น mrxsmb10 config sc.exe =ถูกปิดใช้งาน
 • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SMBv1 บนไคลเอนต์ SMB เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  sc.exe config lanmanworkstation ขึ้น = bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
  การเริ่มต้น mrxsmb10 config sc.exe =อัตโนมัติ
 • เมื่อต้องการปิดใช้งาน SMBv2 และ SMBv3 บนไคลเอนต์ SMB เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  sc.exe config lanmanworkstation ขึ้น = bowser/mrxsmb10/nsi
  การเริ่มต้น mrxsmb20 config sc.exe =ถูกปิดใช้งาน
 • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SMBv2 และ SMBv3 บนไคลเอนต์ SMB เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  sc.exe config lanmanworkstation ขึ้น = bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
  การเริ่มต้น mrxsmb20 config sc.exe =อัตโนมัติ


บันทึกย่อ
 • คุณต้องเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ที่พร้อมท์คำสั่ง
 • คุณต้องเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2696547 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced kbmt KB2696547 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2696547

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com