การรับรองความถูกต้อง NTLM ล้มเหลวเป็นระยะ ๆ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ที่ใช้ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2696718 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ใช้การรับรองความถูกต้อง NTLM ใน และ ระหว่างสองฟอเรสต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • เซิร์ฟเวอร์ของทรัพยากรที่มีความปลอดภัยช่องสัญญาณเพื่อใช้ Windows Server 2008 R2 อ่านอย่างเดียวการโดเมนคอนโทรลเลอร์ (ใช้)
 • เซิร์ฟเวอร์ของทรัพยากรที่มีการเชื่อมต่อที่จำกัดกับตัวควบคุมโดเมนแบบอ่าน/เขียน (RWDC) ตัวอย่าง ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อ RWDC เท่านั้นผ่านทางพอร์ต UDP 389
 • มีการกำหนดค่านโยบายรหัสผ่านการจำลองแบบสำหรับการใช้ ดังนั้น ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ไม่ cacheable บนใช้
 • รหัสผ่านในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลง
 • คุณได้พยายามที่ใช้บัญชีผู้ใช้จากหนึ่งในฟอเรสต์เป็นไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่การเข้าถึงทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ใน Active Directory ฟอเรสต์อื่น
ในสถานการณ์สมมตินี้ การรับรองความถูกต้อง NTLM ไม่เป็นระยะ ๆ นั่นคือ คุณได้รับการพร้อมท์ซ้ำ ๆ เพื่อป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณบางครั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเขียนและอ่านเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านจะไม่ตรงกัน ดังนั้น ไม่มีรหัสผ่านมีอยู่ในข้อมูลเมตาของแอตทริบิวต์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของทรัพยากรในการใช้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ประยุกต์ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนใช้ที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Samlib.dll6.1.7600.16385107,00814 2009 ก.ค.01:41x 64
Samsrv.dll6.1.7601.21970770,56018 2012 เมษายน05:20x 64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54110 มิย 200920:35ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7601.2197060,92818 2012 เมษายน04:24x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54112 2010 พฤศจิกายน23:39ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Samlib.dll6.1.7600.16385171,00814 2009 ก.ค.01:48IA-64
Samsrv.dll6.1.7601.219701,424,89618 2012 เมษายน04:14IA-64
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54110 มิย 200920:39ไม่เกี่ยวข้อง
Samlib.dll6.1.7601.2197060,92818 2012 เมษายน04:24x 86
Samsrv.mofไม่เกี่ยวข้อง62,54112 2010 พฤศจิกายน23:39ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_026899b669a493115bfc514ef87f5405_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_66c8a7df5973b0df.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_06d0fe0710427c5ddfd0bf28c51c9058_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_c41c4a7b1006df21.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0d0d6b90e59ac870f9b2c7a480b282a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_00e95f2546f6462d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0e1e5a7bc3d95c06cf38bfc03491e1a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_a524c72be0cbf3d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0e259ff5b44b1dffbab62d5ff5ef807f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_66d260f7e8e497cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_17494aa043418fce8487e50a8ede3168_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_0e117a9d9cae11ea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_28a0cb087d12f1909445154f20fb2301_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_e2da1fc1c1b5e575.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2f29052edfd42b009718ae9c991f3642_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_b3c7c201d0e47c6d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3041f00afb5d29221f0881f401de82de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_54727333f668408d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_33fba4dbad22b336f1d7db894c0d01d7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_65c11ba1bfa47f5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_37a62c0c9cbf656aa59b1584c57b407a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_7a1edcffc8e88120.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_38d7759e60006778879a2c85138e6758_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_ee5adeff14946773.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_39c332c822073d22d8968ebfa7f562d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_d80ff911f0ff184e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_41a017c2062bd54501c73277abf8162c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_16fc2cf703b01517.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_41c11260fb6da5c04a522165ca52053f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_f3fa573635176d3d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_456c1b21bd44e25c1330fc6a0c447a2f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_fb3e3645e8a73cf4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_55a3e940213799866d7e32a26510d031_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_5144066f0765115e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5c04e8bba31776b6d1da5e895dcb9741_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_30621c0bf94d15fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5d91ef65476e3643fc48004b79aeb601_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_c88e34f24b6db48a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_69d1ba8e14a63fc42f09d6327e4e8c6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_d97e2a1c069f93ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6a255f2497440612434107d6d6b51545_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_70051fda945aa780.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6a6706933864e1acbecd57713ec1cf76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_8490ddd777b192f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7ed89864232dbacde5e01f60eb9207b9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_3743cced3d262979.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_80df424b958cdc2e1d36c54166f7f9f3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_4eba7bb665cea69a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_89a780448ac555ce5a1571bbc38af05b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_1915409ff052f9fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9064bd18844b7e5711025ccb14f29b48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_d298f497eff5e6d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9bd72744a4b2c180f066c1c705932a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_13a1328e32e38fd1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9c6d35a94f5bf489b4fdb07cac0f5af6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_27a901676fac101d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a707d9ea7f106dbcb74a3d75711a6cdb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_1305a38c2f8c78e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม714
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_aaaea02cf05575ee972f0caef456a751_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_5ce52cd7719b0865.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_aec336855d743c9735738e8e7d84059b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_e89d18138ac1fc6c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_afde32020a3657d915b2ea639a97c9c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_788b759d8c75d336.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b246c3c5398cd807e204da194c8611a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_ddfc234d1e6cb5ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b4b01846dc24d67c566997c3b23e2da4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_b6fd1776ebfcce60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b91f8eff3504861b24435be609e67606_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_ed36f03e4d12adaf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c4b36a130371e9803256e83f5b9615d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_03150b207ea92d77.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d1b24aa1b302a572327b8ccf60fecabd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_0231a995f5770184.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d345b254a2ef5f9bcedf11a65ebf8bcf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_c7d9c929c540a616.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d489676644cdd10b49bfe5907b3c4c89_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_af821030bdcf123e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_dadb7fcd962ccf514452906d1afc7e08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_dba14f262a1cce44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e0493d7dc04668e5ad3106169f9a6ef3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_4b7cb4f8dae8f4e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e0fc316e3bd1f0421d21e5b416e4d2bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_b9328e31956955b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e1ef37191c9297189b0ab87bdc2113fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_2db7386f7cccf7ef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e1fd328f8e7b98102487e0b0fe2d036b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_bd6e63ae596a8df4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e209a299bb9ba1d929938ad0e3da7623_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_10fe0cf46c54b895.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_eec7565a5d9df7257b81876658888dfa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_8d7da8abf725b8f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_faaf589256308c20b484ad7060c0909b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_bdc508248544ca33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fba85d4b4c3ce46080e2d0d2dd212b14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_19ce0b7701f08ce2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fc8be9926f322fab1340936d9112ab9d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_3a85ac8f6d1a360e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ffbd37784b7fc3be8f7bc9f310fa887e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_14373bb80ec0299c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ไดเรกทอรี-services-sam_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_10592099d0e5f22e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม101,702
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ไดเรกทอรี-services-sam_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_1aadcaec0546b429.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม83,443
วัน (UTC)18 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_14cf2a179adfeb0c8e14a1adc22ea055_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_6d11fcea51000d48.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_2558d9fb810225e463869a41d94e60fb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_518bb30eff2b369f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_4927c139268329dcd4fef5b5153c6fe5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_952e17ea72c35163.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_8f749b306d6ed739752a224426833bad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_01f8c34c89e9ac80.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_a983a8eacd62490da157144e7a3725cd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_71c5f057c77c54df.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_d30d6da38fd9947f56e6ba1fc30f47fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_6460d47c0b0d7e65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,068
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_ddb301125d68c1a5e4ea75eac012b10d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_70cb678c36be8401.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_e85697bd46692d78740e771475fb202a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_24376c86bed2aa49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-ไดเรกทอรี-services-sam_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_b43c290c188689f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม101,698
วัน (UTC)19 2012 เมษายน
เวลา (UTC)09:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ไดเรกทอรี-services-sam_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21970_none_1aadcaec0546b429.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม83,443
วัน (UTC)18 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2696718 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2696718 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2696718

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com