Clarification ในวงจรชีวิตของการสนับสนุนสำหรับการNET Framework 3.5 อยู่NET Framework 3.0 และอยู่NET Framework 2.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2696944 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วย clarification ในวงจรชีวิตของการสนับสนุนสำหรับการNET Framework 3.5 อยู่NET Framework 3.0 และอยู่NET Framework 2.0

พื้นหลัง

การNET Framework 3.5 อยู่NET Framework 3.0 และอยู่NET Framework 2.0 ได้ถูกนำออกใช้ในอดีตเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละตัวบนแพลตฟอร์มใน Windows รุ่นก่อนหน้า Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ได้จริง ๆ ชั้นของกองซ้อนของคุณลักษณะ ภายในแต่ละชั้นประกอบด้วยคอมโพเนนต์กันแบบเฉพาะ คอมโพเนนต์อื่น ๆ ในการการสร้าง NET Framework 3.0 ด้านบนนั้นNET Framework 2.0 และคอมโพเนนต์ในการการสร้าง NET Framework 3.5 อยู่ด้านบนของทั้งสองNET Framework 2.0 และอยู่ข้อมูลเพิ่มเติม 3.0 ซึ่งจะแสดงในรูปต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูปของคอมโพเนนต์


By-product หนึ่งของสถาปัตยกรรมนี้เป็นที่NET Framework 3.5 ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องการได้NET Framework 2.0 และอยู่NET Framework 3.0 ได้เนื่องจากไม่มีสภาพ (CLR) ในการNET Framework 3.5 ชั้น ดังนั้น เมื่อนั้นมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ NET Framework 3.5 นี้ยังติดตั้งNET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) และอยู่ผลิตภัณฑ์ SP1 3.0 กรอบการเปลี่ยนแปลง ในทำนองเดียวกัน เมื่อนั้นมีการติดตั้ง SP1 3.5 กรอบของสุทธิผลิตภัณฑ์ นี้ยังติดตั้งNET Framework 2.0 SP2 และผลิตภัณฑ์ของ SP2 3.0 กรอบการสุทธิ ลูกค้าที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 สามารถดูเวอร์ชันเหล่านี้แต่ละร่วมกับโปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องภายใต้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม':

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูปภาพของโปรแกรมปรับปรุงที่สอดคล้องกัน


บน Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 อยู่NET Framework 2.0 SP2 และอยู่SP2 3.0 กรอบของสุทธิถูกสร้างขึ้นในระบบปฏิบัติการ ในทำนองเดียวกัน ใน Windows Vista SP1 และ Windows Server 2008 อยู่NET Framework 2.0 SP1 และอยู่SP1 3.0 กรอบของสุทธิถูกสร้างขึ้นในระบบปฏิบัติการ ดังนั้น ลูกค้าเห็นเฉพาะNET Framework 3.5 ภายใต้รายการโปรแกรมและคุณลักษณะดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
รูปภาพโปรแกรมและคุณลักษณะ

วงจรชีวิตความเกี่ยวข้องด้านสนับสนุน

เนื่องจากNET Framework 3.5 อยู่NET Framework 3.0 และอยู่NET Framework 2.0 ได้ถูกนำออกใช้แล้วเป็นรุ่น ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีขึ้นอยู่กับการสนับสนุน lifecycles

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ จะNET Framework 3.5 ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องการได้NET Framework 2.0 และอยู่ข้อมูลเพิ่มเติม 3.0 ในหลายกรณี พิจารณาปัญหาการทำงาน หรือลูกค้าจากปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับการรักษาความปลอดภัยNET Framework 3.5 จำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละชั้นของผลิตภัณฑ์ 3 นี้สามารถทำได้ในสถานการณ์ที่นั้นได้NET Framework 3.5 ในการสนับสนุน และต้องมีการปรับปรุงที่มุ่งเป้าหมายต้นแบบNET Framework 2.0 หรือNET Framework 3.0 ผลิตภัณฑ์ชั้นเมื่อรุ่นต้นแบบ มีไม่เพียงพอแสดงรายการเอกสารประกอบวงจรชีวิตของการสนับสนุนสนับสนุน ตัวอย่างเช่นนี้ได้NET Framework 3.5 SP1 ซึ่งในขณะนี้ได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ใน.SP2 3.0 กรอบการสุทธิมีรายละเอียดเป็นหลุดจากสนับสนุน ณวันที่ 12/7/2011.

ในกรณีเหล่านี้ สนับสนุนสำหรับการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนของคำNET Framework 3.0 หมดอายุแล้ว อย่างไรก็ตาม Microsoft จะให้การสนับสนุนNET Framework 2.0 และคอมโพเนนต์ NET Framework 3.0 สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งNET Framework 3.5 สำหรับนานเป็นNET Framework 3.5 ยังคงอยู่ในการสนับสนุน

นอกจากนี้ เนื่องจากNET Framework 2.0 SP2 และอยู่SP2 3.0 กรอบการเปลี่ยนแปลงถูกสร้างขึ้นใน Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 และอยู่NET Framework 2.0 SP1 และอยู่SP1 3.0 กรอบการเปลี่ยนแปลงที่ถูกสร้างขึ้นใน Windows Vista SP1 และ Windows Server 2008 รุ่นเหล่านั้นจะได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการเกี่ยวข้องสำหรับระยะเวลาที่เป็นเหล่านี้รุ่นสุทธิยังคงอยู่ในการสนับสนุน

หมายเหตุ การNET Framework 3.5 เท่านั้นได้รับการสนับสนุนในระดับ SP1 พร้อมกับNET Framework 2.0 SP2 และอยู่ข้อมูลเพิ่มเติม 3.0 SP2 รุ่นแรก3.5 กรอบสุทธิพร้อมกับNET Framework 2.0 SP1 และอยู่SP1 3.0 กรอบการเปลี่ยนแปลงจะไม่อยู่ในการสนับสนุน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2696944 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 เมษายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • Microsoft .NET Framework 3.0
  • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbinfo kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbmt KB2696944 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2696944

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com