การแก้ไข: รหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระพิเศษอาจไม่รับรู้ว่าสำหรับ Nokia จดหมายสำหรับผู้ใช้ Exchange ใน Forefront ร่วม Access เกตเวย์ (UAG) 2010 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2697049
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณกำหนดค่าการ trunk HTTPS ใน Microsoft Forefront ร่วม Access เกตเวย์ (UAG) 2010 Service Pack 1 (SP1) สำหรับบริการ Microsoft Exchange 2010
  • คุณติดตั้ง Nokia Mail สำหรับการแลกเปลี่ยนรุ่น 2.9.158 บนการ trunk Forefront UAG
  • ผู้ใช้ใช้อักขระพิเศษเช่นตัวอักขระปอนด์สเตอริง (?) เป็นส่วนหนึ่งของรหัสผ่านของตน
  • ผู้ใช้พยายามเข้าถึงกล่องจดหมายของเขา หรือเธอโดย trunk Forefront UAG

ในสถานการณ์สมมตินี้ รหัสผ่านของผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง service pack ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2710791 คำอธิบายของ Service Pack 2 สำหรับ Forefront ร่วมเกตเวย์ในการเข้าถึง 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2697049 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 ธันวาคม 2555 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2697049 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2697049

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com