พลาด"อยู่อีเมลที่ไม่สามารถแก้ไขไปยัง ExchangePrincipal" เมื่อผู้ใช้พยายามที่ดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2697150 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • กล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ 1 เป็นโฮสต์บน Microsoft Exchange Server 2007
 • ผู้ใช้ 1 กำลังทำงาน 2010 Outlook ของ Microsoft
 • ผู้ใช้ 1 เปิดใช้งานตัวเลือก "เปิดใช้การบันทึกการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น" ใน Outlook 2010
 • ผู้ใช้ 1 มุมมองข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ 2
 • กล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ 2 เป็นโฮสต์บน Microsoft Exchange Server 2010
 • เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 จะถูกเอาออกจากกลุ่มการมีพร้อมใช้งานกับฐานข้อมูล (DAG)
 • กล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ 2 จะถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010
 • ผู้ใช้ 1 พยายามที่ดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ 2
ในสถานการณ์นี้ 1 ผู้ใช้ไม่สามารถดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้ใช้ 2 นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของบริการความพร้อมใช้งาน:

<FreeBusyResponse><ResponseMessage responseclass="Error"><MessageText>อยู่อีเม &lt; โดเมน </MessageText></ResponseMessage></FreeBusyResponse>
ผู้ใช้ &gt;SMTP:user@contoso.com ไม่สามารถแก้ไขไปยังวัตถุ ExchangePrincipal<ResponseCode>ErrorMailRecipientNotFound</ResponseCode><DescriptiveLinkKey>0</DescriptiveLinkKey>
<MessageXml><ExceptionType xmlns=" xmlns=""></ExceptionType xmlns="></MessageXml>http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors">Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.MailRecipientNotFoundException<>


xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors">5009>


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอตทริบิวต์ msExchHomeServerName ในบริการการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) ไม่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายถูกย้ายไป

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: msExchHomeServerName ค่าสำหรับผู้ใช้ที่ปรับปรุง

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ อัพเดตค่า msExchHomeServerName สำหรับผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายถูกย้ายไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้นที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีบริการเฟซ (ADSI) แก้ไข
 2. ขยาย การตั้งชื่อบริบท(การเริ่มต้นservername)แล้ว ขยาย DC =โดเมน, DC = com.
 3. คลิก ผู้ใช้.
 4. คลิกขวาผู้ใช้ซึ่งคุณต้องการ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 5. ภายใต้ แอตทริบิวต์คลิก msExchHomeServerNameแล้ว คลิก แก้ไข.
 6. คลิก ล้างใช้สำเนา และวางการดำเนินการ หรือพิมพ์ legacyExchangeDN ของชื่อเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายใหม่ และจากนั้น คลิก ตกลง. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ต่อไปนี้:

  / o = EXORG/ou = กลุ่มระดับผู้ดูแลของ Exchange (exchange_group_name) / cn =การตั้งค่าคอน ฟิก/cn = เซิร์ฟเวอร์/cn =mailbox_server_name

  หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณคัดลอก และวางการ legacyExchangeDN จากกล่องจดหมายอื่นบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใด ๆ
 7. จบการทำงานการแก้ไข ADSI
วิธีที่ 2: เรียกใช้ cmdlet รับ-ADUser

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้ cmdletรับ-ADUser เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
-นำเข้าโมดู ActiveDirectory
รับ-ADUser-คุณสมบัติ msExchHomeServerName - LDAPFilter " (msExchHomeServerName = * old_mailbox_server) " | ชุด-AdUser-แทนที่@ { msExchHomeServerName ='/ o =โด เมน/ou = กลุ่มระดับผู้ดูแลของ Exchange (Exchange_administrative_group/cn =การตั้งค่าคอน ฟิก/cn = เซิร์ฟเวอร์/cn = new_mailbox_server'}
หมายเหตุADUser-รับcmdlet มีพร้อมใช้งานใน Windows Server 2008 R2 และรุ่นที่ใหม่กว่าเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนำเข้าโมดู ActiveDirectory


ข้อมูลเพิ่มเติม

Exchange Server 2007 แบบสอบถามการโฆษณา DS สำหรับค่า msExchHomeServerName เพื่อหาตำแหน่งของกล่องจดหมายและไคลเอนต์การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ (CAS)แอตทริบิวต์ msExchHomeServerName ถูกเติม โดยใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายได้เมื่อกล่องจดหมายถูกสร้างขึ้น

แอตทริบิวต์ msExchHomeServerName ไม่ปรับปรุงเมื่อฐานข้อมูลจะถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น ดังนั้น CAS 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange จะไม่สามารถกำหนด CAS ถูกต้องสำหรับการร้องขอพร้อมใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการมีพร้อมใช้งานการเข้าสู่ระบบ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/what-is-the-enable-logging-troubleshooting-option-HA010356489.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletรับ-ADUserแวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee617241.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง- นำเข้าโมดู ActiveDirectoryแวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ต่อไปนี้:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd378937 (v=ws.10)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2697150 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Coexistence
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbprb kbmt KB2697150 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2697150

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com