คุณไม่สามารถใช้การวางข้อความที่จัดรูปแบบในโปรแกรม Office คลิปบอร์ด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2697462
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้การตัด คัดลอก วาง วางแบบพิเศษ หรือคำสั่ง'ตัวคัดวางรูปแบบในโปรแกรมชุดโปรแกรม Microsoft Office คำสั่งไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ยกตัวอย่างเช่น คุณพบแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งอย่างในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • ใน Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word หรือ Microsoft Office PowerPoint คัดลอกข้อความที่จัดรูปแบบ เมื่อคุณวางข้อความ ข้อความที่ถูกวางสูญเสียการจัดรูปแบบ
  • ใน Word หรือ PowerPoint ตัดข้อความที่จัดรูปแบบ เมื่อคุณวางข้อความ ข้อความที่ถูกวางสูญเสียการจัดรูปแบบ
  • ใน Excel พยายามตัดข้อความ แต่ไม่มีตัดข้อความ แทน โปรแกรมคัดลอกข้อความ แล้วจึง เริ่มการดำเนินการ "วางเป็นข้อความ" นอกจากนี้ วางข้อความสูญเสียของการจัดรูปแบบและสูตร
  • ใน Word, Excel หรือ PowerPoint คุณตัด หรือคัดลอกข้อความ และคุณคลิกขวาจากนั้น พยายามที่จะวางข้อความนั้น อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกการวางที่ปรากฏในเมนูทางลัดจะจำกัดข้อความล้วนเท่านั้น
  • ใน Excel คัดลอกค่าที่มีสูตรที่นำมาใช้ เมื่อคุณทำอย่างไร จะวางค่าที่ไม่ มีสูตร
  • ใน Word, Excel หรือ PowerPoint คุณเลือกข้อความที่จัดรูปแบบ และคลิกที่ปุ่ม'ตัวคัดวางรูปแบบ'ใน Ribbon อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพยายามที่จะใช้การจัดรูปแบบเป็นข้อความอื่น ๆ การจัดรูปแบบจะไม่นำไปใช้
  • ใน Excel เมื่อคุณพยายามจะลาก แล้วปล่อยเซลล์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "ทำให้คลิปบอร์ดไม่สามารถว่างได้ โปรแกรมอื่นอาจกำลังใช้คลิปบอร์ด

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Skype ที่ "คลิกการเรียก" add-in สำหรับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (รุ่น 5.1.0.9560) ที่ถูกเปิดใช้งาน และอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ถูกเปิดอยู่ในพื้นหลังเมื่อคุณใช้โปรแกรม Office ถ้าคุณปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ตัด คัดลอก วาง วางแบบพิเศษ และตัวคัด วางรูปแบบคำสั่งทำงานตามที่คาดไว้

หมายเหตุ ปัญหานี้มีผลกับเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตทั้งหมด

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ดาวน์โหลด และติดตั้งรุ่นล่าสุดของ "คลิกการเรียก" จากเว็บไซต์ของ Skype ต่อไปนี้:

Skype ให้คลิกการเรียก

เพื่อตรวจสอบว่า คุณมี Skype ที่ติดตั้งหลังจากที่คุณปรับปรุงโปรแกรมรุ่นล่าสุด เปิดหน้า add-in ของเบราว์เซอร์ และตรวจสอบว่า คุณในขณะนี้มี Skype 5.11.0.9874 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลและการแก้ไขในเอกสารนี้แสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ต่อปัญหาเหล่านี้เป็นของวันเผยแพร่ การแก้ไขนี้มีพร้อมใช้งาน ผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่น Microsoft ไม่แนะนำโดยเฉพาะผู้ให้บริการของบริษัทอื่นหรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้อาจกล่าวใด ๆ ยังอาจมีผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้อธิบายอื่น ๆ เนื่องจาก Microsoft ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการตลาด ข้อมูลนี้ควรไม่สามารถแปลผลสภาวะ โดย Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลใด ๆ หรือปัญหาใด ๆ ที่มีการนำเสนอ โดย Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นใด ๆ ดังกล่าว

Microsoft ไม่รับประกัน และไม่ได้รวมทั้งหมดที่ใช้แทน การรับประกัน และเงื่อนไขว่า express โดยนัย หรืออาศัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดที่ใช้แทน การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง เงื่อนไขที่น่าพอใจ สินค้า และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการใด ๆ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ วัสดุ หรือข้อมูลใด ๆ ในเหตุการณ์ไม่มี Microsoft จะรับผิดชอบใด ๆ โซลูชันของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2697462 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbmt KB2697462 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2697462

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com