บางข้อความอีเมลที่ไม่ได้ถูกส่งเมื่อคุณตั้งค่าพารามิเตอร์ MessageRateLimit ในนโยบายการควบคุมปริมาณในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2698571 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างนโยบายการควบคุมปริมาณที่ประกอบด้วยพารามิเตอร์MessageRateLimitในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าของพารามิเตอร์MessageRateLimitเป็น 1

    หมายเหตุ พารามิเตอร์MessageRateLimitระบุหมายเลขของข้อความอีเมลที่สามารถส่งการขนส่งทุกนาที
  • คุณสามารถใช้นโยบายดังกล่าวไปยังผู้ใช้
  • ผู้ใช้ส่งข้อความอีเมลที่อัตราความเร็วที่สูงกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในพารามิเตอร์MessageRateLimitโดยใช้ Microsoft Outlook 2010 ในโหมด Cached Exchange ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ส่งข้อความอีเมลที่สองในหนึ่งนาที
ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความอีเมลที่ส่งหลังจากที่เกินขีดจำกัดไม่ได้ถูกส่งในภายหลัง และจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับรายงานที่ไม่ใช่การจัดส่งสินค้า(สำเร็จ NDR)

ในตัวอย่างที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ข้อความอีเมลสองจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง นอกจากนี้ ข้อความอีเมลที่จะไม่ส่งในภายหลัง

หมายเหตุ ถ้าผู้ใช้ส่งข้อความอีเมล โดยใช้ 2010 Outlook ในโหมดออนไลน์ หรือ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ข้อความอีเมลที่เกินจำนวนยังไม่ได้ถูกส่งในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ข้อความอีเมลสองจะถูกย้าย ไปยังโฟลเดอร์กล่องขาออก หรือ ไปยังโฟลเดอร์แบบร่าง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการส่งจดหมายของ Microsoft Exchange บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 อย่างไม่ถูกต้องจัดการกับค่าบางอย่างที่จะถูกส่งกลับจากเซิร์ฟเวอร์ส่งผ่านฮับ

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ต่อไปนี้:
2706690 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet การตั้งค่าแบบ ThrottlingPolicyไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด Cached Exchange ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
เกี่ยวกับโหมด Cached Exchange
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจว่า จะใช้โหมด Cached Exchange หรือโหมดออนไลน์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2698571 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2698571 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2698571

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com