ผู้ให้บริการของสถานะของเซสชัน AppFabric ละเว้นค่าการหมดเวลาของเซสชันที่คุณได้ระบุใน ASP กำหนดเองเว็บเพจที่สุทธิ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2699092 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Windows Server AppFabric 1.0 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบลงในแฟ้ม Web.config เพื่อให้คุณสามารถใช้ตัวให้บริการสถานะของเซสชัน AppFabric กับ ASPสุทธิเว็บแอพลิเคชัน
 • คุณสามารถระบุค่าเริ่มต้นเซสชันการหมดเวลาสำหรับการ ASPสุทธิเว็บแอพลิเคชัน ยกตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าการหมดเวลาของเซสชันถึง 30 นาทีในแฟ้ม Web.config
 • บน ASP ที่กำหนดเองเว็บเพจ สุทธิคุณระบุค่าหมดเวลาของเซสชันที่แตกต่างจากค่าเริ่มต้นเซสชันการหมดเวลา ยกตัวอย่างเช่น คุณใช้รหัสต่อไปนี้บน ASP กำหนดเองเว็บเพจที่สุทธิเพื่อให้ตั้งค่าการหมดเวลาของเซสชัน 10 นาที:
  //do something HttpContext.Current.Session.Timeout = 10; //do something
 • รหัสถูกเรียก โดยไคลเอนต์ และประมวลผลการร้องขอบนต้นเว็บเพจที่สุทธิ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ให้บริการของสถานะของเซสชัน AppFabric ละเว้นค่าการหมดเวลาของเซสชันที่คุณได้ระบุใน ASP กำหนดเองเว็บเพจที่สุทธิ แทน ผู้ให้บริการของสถานะของเซสชัน AppFabric เสมอใช้ค่าเริ่มต้นเซสชันการหมดเวลา

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
นอกจากนี้ คุณต้องมี Windows Server AppFabric 1.0 ติดตั้ง

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมไว้แยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Distributedcacheservice.exe1.0.4613.014,19210 2011 พฤศจิกายน23:37
Distributedcacheservice.exe1.0.5129.114,19206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.management.dll1.0.4613.079,77610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.management.dll1.0.5129.179,77606 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4613.059,30410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.5129.159,30406 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.4613.042,91210 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.5129.142,91206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.4613.087,97610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.5129.187,97606 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.core.resources.dll1.0.4613.051,11210 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.core.resources.dll1.0.5129.151,11206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.resources.dll1.0.4613.026,56010 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.resources.dll1.0.3217.126,56005 2010 พฤศจิกายน01:56
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.resources.dll1.0.4613.010,68010 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.resources.dll1.0.3217.110,68005 2010 พฤศจิกายน01:56
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.4613.0128,92010 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.5129.1128,92006 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.server.dll1.0.4613.0165,78410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.server.dll1.0.5129.1165,78406 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.core.dll1.0.4613.0518,03210 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.core.dll1.0.5129.1518,03206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4125.0179,58410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4717.0190,33606 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.data.common.dll1.0.4125.050,56810 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.data.common.dll1.0.4717.063,36806 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.data.dll1.0.4125.0317,81610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.data.dll1.0.4717.0333,68806 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.federation.dll1.0.4125.0352,13610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.federation.dll1.0.4717.0366,47206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.4613.067,50410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.5129.167,50406 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4125.014,73610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4717.014,73606 2012 เมษายน01:40
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.4613.067,50410 2011 พฤศจิกายน23:36
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.5129.167,50406 2012 เมษายน00:41
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4125.014,73610 2011 พฤศจิกายน23:36
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4717.014,73606 2012 เมษายน00:41
Distributedcacheservice.exe1.0.4613.014,19210 2011 พฤศจิกายน23:37
Distributedcacheservice.exe1.0.5129.114,19206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.management.dll1.0.4613.079,77610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.management.dll1.0.5129.179,77606 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4613.059,30410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.5129.159,30406 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.4613.042,91210 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.5129.142,91206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.4613.087,97610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.5129.187,97606 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.core.resources.dll1.0.4613.051,11210 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.core.resources.dll1.0.5129.151,11206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.resources.dll1.0.4613.026,56010 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.resources.dll1.0.3217.126,56005 2010 พฤศจิกายน01:56
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.resources.dll1.0.4613.010,68010 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.resources.dll1.0.3217.110,68005 2010 พฤศจิกายน01:56
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.4613.0128,92010 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.5129.1128,92006 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.server.dll1.0.4613.0165,78410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.server.dll1.0.5129.1165,78406 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.core.dll1.0.4613.0518,03210 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.core.dll1.0.5129.1518,03206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4125.0179,58410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4717.0190,33606 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.data.common.dll1.0.4125.050,56810 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.data.common.dll1.0.4717.063,36806 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.data.dll1.0.4125.0317,81610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.data.dll1.0.4717.0333,68806 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.federation.dll1.0.4125.0352,13610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.federation.dll1.0.4717.0366,47206 2012 เมษายน01:40
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.4613.067,50410 2011 พฤศจิกายน23:29
Microsoft.applicationserver.caching.eventdefinitions.dll1.0.5129.167,50406 2012 เมษายน00:34
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4125.014,73610 2011 พฤศจิกายน23:29
Microsoft.windowsfabric.eventdefinitions.dll1.0.4717.014,73606 2012 เมษายน00:34
Distributedcacheservice.exe1.0.4613.014,19210 2011 พฤศจิกายน23:37
Distributedcacheservice.exe1.0.5129.114,19206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.management.dll1.0.4613.079,77610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.management.dll1.0.5129.179,77606 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4613.059,30410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.5129.159,30406 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.4613.042,91210 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.dll1.0.5129.142,91206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.4613.087,97610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.5129.187,97606 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.core.resources.dll1.0.4613.051,11210 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.resources.dll1.0.4613.026,56010 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.sqlprovider.resources.dll1.0.4613.010,68010 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.4613.0128,92010 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.client.dll1.0.5129.1128,92006 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.server.dll1.0.4613.0165,78410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.server.dll1.0.5129.1165,78406 2012 เมษายน01:40
Microsoft.applicationserver.caching.core.dll1.0.4613.0518,03210 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.applicationserver.caching.core.dll1.0.5129.1518,03206 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4125.0179,58410 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.common.dll1.0.4717.0190,33606 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.data.common.dll1.0.4125.050,56810 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.data.common.dll1.0.4717.063,36806 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.data.dll1.0.4125.0317,81610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.data.dll1.0.4717.0333,68806 2012 เมษายน01:40
Microsoft.windowsfabric.federation.dll1.0.4125.0352,13610 2011 พฤศจิกายน23:37
Microsoft.windowsfabric.federation.dll1.0.4717.0366,47206 2012 เมษายน01:40

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์ ASP.NETสุทธิสถานะของเซสชันบริการ ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_c636d11f81c6ad93.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_c834f8557edade30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_b64e9d8ddbc39619.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:11
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_b84cc4c3d8d7c6b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:02
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1e6c1a0df588f99d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,953
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:06
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_206a4143f29d2a3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,953
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:55
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_573381a5d689c6bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,923
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:09
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_5931a8dbd39df75c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,923
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_77458510326010f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,938
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:13
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_7943ac462f744190.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,938
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:57
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_64bb0f8f6b0048de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,917
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:16
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_66b936c56814797b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,917
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:02
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_0cc3ed6d6285e88f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,935
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_0ec214a35f9a192c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,935
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...he-eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_4074cf65872df560.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,936
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:09
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...he-eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_4272f69b844225fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,936
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:59
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windowsfabric.eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_2c340f31bfcb5b7d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,873
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มX86_microsoft.windowsfabric.eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_2e323667bcdf8c1a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,873
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:01
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มMsil_distributedcacheservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1a19899d7abc1cbc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,823
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:12
ชื่อแฟ้มMsil_distributedcacheservice_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_1c17b0d377d04d59.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,823
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:56
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicati...caching.management_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_735ee069e8c30917.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,971
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicati...caching.management_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_755d079fe5d739b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,971
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:01
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatiaching.managementps_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_9cb57d9149a7c278.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,950
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatiaching.managementps_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_9eb3a4c746bbf315.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,950
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicaticaching.sqlprovider_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_9447a0a8915b0125.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,974
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:08
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicaticaching.sqlprovider_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_9645c7de8e6f31c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,974
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:57
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatiching.configuration_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_28fff8ce35eaf266.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,031
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatiching.configuration_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_2afe200432ff2303.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,031
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:01
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_c636d11f81c6ad93.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_c834f8557edade30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_b64e9d8ddbc39619.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:11
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_b84cc4c3d8d7c6b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:02
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1e6c1a0df588f99d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,953
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:06
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_206a4143f29d2a3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,953
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:55
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_573381a5d689c6bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,923
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:09
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_5931a8dbd39df75c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,923
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_77458510326010f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,938
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:13
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_7943ac462f744190.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,938
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:57
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_64bb0f8f6b0048de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,917
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:16
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_66b936c56814797b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,917
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:02
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_0cc3ed6d6285e88f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,935
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_0ec214a35f9a192c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,935
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-a ...he-eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_4076735b872bfe5c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,937
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:50
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-a ...he-eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_42749a9184402ef9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,937
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:49
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft.windowsfabric.eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_2c35b327bfc96479.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,874
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:51
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft.windowsfabric.eventdefinitions_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_2e33da5dbcdd9516.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,874
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:51
ชื่อแฟ้มMsil_distributedcacheservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1a19899d7abc1cbc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,823
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:12
ชื่อแฟ้มMsil_distributedcacheservice_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_1c17b0d377d04d59.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,823
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:56
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicati...caching.management_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_735ee069e8c30917.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,971
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicati...caching.management_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_755d079fe5d739b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,971
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:01
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatiaching.managementps_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_9cb57d9149a7c278.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,950
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatiaching.managementps_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_9eb3a4c746bbf315.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,950
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicaticaching.sqlprovider_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_9447a0a8915b0125.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,974
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:08
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicaticaching.sqlprovider_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_9645c7de8e6f31c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,974
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:57
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatiching.configuration_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_28fff8ce35eaf266.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,031
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatiching.configuration_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_2afe200432ff2303.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,031
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:01
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_c636d11f81c6ad93.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.client_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_c834f8557edade30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_b64e9d8ddbc39619.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:11
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicatirver.caching.server_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_b84cc4c3d8d7c6b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,959
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:02
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_1e6c1a0df588f99d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,953
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:06
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.applicationserver.caching.core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_206a4143f29d2a3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,953
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:55
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_573381a5d689c6bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,923
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:09
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_5931a8dbd39df75c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,923
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_77458510326010f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,938
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:13
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data.common_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_7943ac462f744190.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,938
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)04:57
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_64bb0f8f6b0048de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,917
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:16
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.data_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_66b936c56814797b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,917
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:02
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21183_none_0cc3ed6d6285e88f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,935
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
ชื่อแฟ้มMsil_microsoft.windowsfabric.federation_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21965_none_0ec214a35f9a192c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,935
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)05:00

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2699092 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2699092 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2699092

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com