Po odebrání programu Adaptec Easy CD Creator z počítače není dostupná jednotka CD-ROM a zobrazuje se zpráva s chybovým kódem 31

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 270008 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314060.

Tento článek platí také pro program Adaptec Easy Creator 5.01. DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Po odebrání programu Adaptec Easy CD Creator verze 5.01 nebo nižší nebo DirectCD verze 3.01 či 3.01c z počítače se můžete setkat s následujícím chováním počítače:
 • V okně Tento počítač nejsou dostupné jednotky CD-ROM.
 • Ve Správci zařízení se u všech zařízení CD-ROM připojených k systému objevuje následující chybová zpráva:
  Zařízení nepracuje správně, protože systém Windows nemůže zavést požadované ovladače. (kód 31)
 • Ve Správci zařízení se zobrazuje následující zpráva o kódu chyby:
  Ovladač pro toto zařízení nebyl vyžadován, a proto byl zakázán (kód 32 nebo 31).
  POZNÁMKA: Může se zobrazit také chybová zpráva s kódem 39 informující o poškození ovladače.

 • Ve Správci zařízení se zobrazuje následující zpráva o kódu chyby:
  Registr může být poškozen. (kód 19)
Tento kód znamená, že registr vrátil neznámý výsledek.

Řešení

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Tento problém lze vyřešit dvěma podporovanými metodami.

1. metoda

 1. Zcela odeberte hodnoty Upperfilters a Lowerfilters z následujícího klíče registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Poznámka: Pokud se zobrazuje zpráva s kódem 39, může to znamenat, že do hodnot UpperFilters a LowerFilters byly kromě ovladačů filtrů Adaptec přidány ještě další ovladače filtrů třetích stran. V tom případě můžete nejprve odebrat ovladače filtrů jiných výrobců než Adaptec, filtry programu Easy Creator ponechat na místě a zkontrolovat, zda kód 39 zmizí. Pokud se i nadále zobrazuje kód chyby 39, 32 nebo 31, zcela odeberte z výše uvedeného klíče hodnoty Upperfilters a Lowerfilters.

 2. Restartujte počítač.

2. metoda

Pokud se vám nepodaří odstranit zprávu s chybovým kódem 31 a obnovit přístup k jednotkám CD-ROM pomocí první metody a je-li v počítači nainstalován přehrávač Media Player 7.0, můžete program Media Player 7.0 odinstalovat a poté stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi, která je k dispozici na následujícím webovém serveru společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/cs/default.aspx

Prohlášení

Jedná se o známý problém s programem Easy CD Creator verze 5.01 a staršími a s programem DirectCD verze 3.01c a staršími.

Další informace

Může se vyskytnout také u nejnovějších verzí programů Easy CD Creator 5.01 a DirectCD 3.01d nebo vyšších.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

POZNÁMKA: K podobnému chování může dojít i u jiných softwarových produktů pro zápis na disky CD. Mohou pro ně být použitelné některé nebo všechny uvedené kroky řešení za předpokladu, že tyto produkty také mění položky v hodnotách registru UpperFilters či LowerFilters přidáváním vlastních ovladačů filtrů nebo odebíráním klíčů registru a hodnot uvedených v tomto článku, které začínají následujícím řetězcem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
UPOZORNĚNÍ: Dříve než provedete v registru jakékoli změny, je nutné vytvořit jeho záložní kopii.

Vlastnosti

ID článku: 270008 - Poslední aktualizace: 20. září 2006 - Revize: 5.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klíčová slova: 
kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb KB270008

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com