Identifikator ?lanka: 270035 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
VA?NO: Ovaj ?lanak sadr?i informacije o menjanju registra. Pre nego ?to izmenite registar, postarajte se da napravite rezervnu kopiju i uverite se da ste shvatili kako da povratite registar ukoliko se pojavi problem. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, povratite i uredite registar, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registra (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako mo?ete da izmenite listu programa koji se pokre?u kada pokrenete operativni sistem Windows.

Mo?ete kreirati i izmeniti listu programa koji se automatski pokre?u kada pokrenete Va? ra?unar ili se prijavite na njega. Neki od ovih programa mogu biti pode?eni tako da se automatski konfiguri?u kako bi se pokrenuli kada se prijavite na ra?unar.

DODATNE INFORMACIJE

UPOZORENJE: Ako nepravilno koristite program Registry Editor, mo?ete izazvati ozbiljne probleme koji mogu zahtevati ponovno instaliranje Va?eg operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da ste u stanju da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja programa Registry Editor. Program Registry Editor koristite na sopstveni rizik.

Da biste izmenili listu programa koji se pokre?u kada pokrenete operativni sistem Windows, izaberite jedan od slede?ih metoda:

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemima Microsoft Windows 95 i Microsoft Windows 98

 1. Pokrenite program Policy Editor (datoteku Poledit.exe).
 2. Otvorite objekat Lokalni ra?unar i zatim prona?ite odeljak ?Programi za pokretanje?.
Ovaj odeljak sadr?i liste za komande ?Pokreni?, ?Pokreni jednom? i ?Pokreni usluge?. Pomo?u ovih usluga mo?ete da konfiguri?ete programe za koje ?elite ili ne ?elite da se pokrenu prilikom pokretanja sistema.

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows NT 4.0 Server


 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Programi, zatim na Administrativne alatke (uobi?ajeno) i zatim izaberite stavku System Policy Editor.
 2. Otvorite Smernice lokalnog ra?unara, otvorite sistemsku datoteku i zatim otvorite fasciklu ?Pokreni?.
Fascikla ?Pokreni? sadr?i smernice za pokretanje programa prilikom podizanja sistema. Mo?ete ih izmeniti.

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

Instalirajte aplikaciju Server Tools i zatim sledite prethodne korake za Windows NT 4.0 Server.

Za dodatne informacije o instalaciji aplikacije Windows NT Server Tools u sistemu Windows NT 4.0 Workstation, kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
173673 Dostupna aplikacija Windows NT Server Tools za Windows NT Workstation 4.0 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 2000

Windows 2000 ima dve odvojene smernice za pokretanje:
 • Windows 2000 smernica za pokretanje prilikom podizanja sistema
 • Windows 2000 nasle?ene smernice za pokretanje prilikom podizanja sistema
Windows 2000 Professional i Windows 2000 Server koriste ove smernice. Windows 2000 smernica za pokretanje prilikom podizanja sistema je sli?na drugima Windows operativnim sistemima.

Da biste izmenili ovu listu:
 1. Otvorite Microsoft Management Console-Microsoft upravlja?ku konzolu (MMC) i zatim dodajte dodatak ?Smernice grupe?.
 2. Kliknite na Smernice lokalnog ra?unara, Konfiguracija ra?unara i zatim kliknite na Administrativni predlo?ci.
 3. Kliknite na objekat Sistem, dvaput kliknite na Pokreni ove programe prilikom prijavljivanja korisnika na listi smernica Lokalnog sistema u desnom oknu i zatim izaberite opciju Omogu?i, Onemogu?i ili Ne konfiguri?i.
Da biste izmenili listu, morate omogu?iti smernicu i zatim kliknuti na komadu Prika?i kako biste izmenili listu programa koji se pokre?u prilikom podizanja sistema. Listu ovih datoteka mo?ete prona?i u registru, pod slede?im klju?em:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
Druga smernica za pokretanje obuhvata nasle?ene programe. Mnogi programi drugih proizvo?a?a poput programa RealAudio mogu biti uklju?eni u tu kategoriju. Ovi programi koriste drugi registarski klju? da bi konfigurisali program tako da se pokre?e prilikom podizanja sistema. Registarski klju? (isti onaj koji koriste operativni sistemi Windows 95, Windows 98 i Windows NT) nalazi se u:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

-ili-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Programi koji su konfigurisani da se pokre?u prilikom podizanja sistema iz ovog registarskog klju?a smatraju se nasle?enim programima.

Operativni sistem Windows 2000 Vam ne omogu?ava da izmenite ovu listu direktno iz dodatka ?MMC smernice grupe?. Windows 2000 Vam samo omogu?ava da omogu?ite ili onemogu?ite ?itavu tu listu. Da biste to uradili, idite u objekat u MMC koji sadr?i smernicu ?Pokreni ove programe prilikom prijavljivanja korisnika". Ovo je obja?njeno u prethodnom odeljku. Zatim prona?ite smernicu pod imenom ?Onemogu?i listu za pokretanje nasle?enog?. Ako ne ?elite da pokrenete nijedan od nasle?enih programa, omogu?ite ovu smernicu.

Proizvodi drugih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje nisu zavisne od kompanije Microsoft. Kompanija Microsoft ne daje podrazumevanu ili bilo koju drugu garanciju po pitanju funkcionisanja ili pouzdanosti ovih proizvoda.

REFERENCE

Za vi?e informacija, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
147381 Kako se koriste sistemske smernice na samostalnom ra?unaru (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
159936 Kori??enje programa Windows NT 4.0 ili Windows 95 System Policy Editor (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
179365 INFORMACIJE: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce i Startup (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 270035 - Poslednji pregled: 3. februar 2006. - Revizija: 2.5
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
Klju?ne re?i: 
kbappdev kbenv kbhowto KB270035

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com