คำอธิบายของโหมดผสมและโหมดเนทิฟ ใน Exchange 2000 Server และ ใน Exchange Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 270143 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 829577, 822446 และ 830184
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

องค์กรที่ Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Microsoft Exchange Server 2003 ทำงานในโหมดที่สองของการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง: ผสมโหมดหรือโหมดเนทิฟ บทความนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างโหมดผสมกับโหมดเนทิฟ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดผสม

องค์กรที่ทำงานในโหมดผสมสามารถจัดการ Exchange Server รุ่นทั้งหมด โดยค่าเริ่มต้น Exchange 2000 Server และ Exchange Server 2003 มีการติดตั้งอยู่ในโหมดผสมกัน

โหมดผสมองค์กรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
 • Exchange Server รุ่นต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมในองค์กรเดียวกัน
 • ฟังก์ชันจะจำกัดกับลักษณะการทำงานที่ใช้ร่วมกัน โดยใช้รุ่นของ Exchange Server ที่มีอยู่ในองค์กร
 • กฎที่ใช้กับ Exchange Server รุ่นก่อนหน้านี้ยังนำไปใช้กับรุ่นที่ใหม่กว่า ถึงแม้ว่าข้อจำกัดเหล่านั้นอาจไม่มีอยู่ในรุ่นที่ใหม่กว่า
เมื่อคุณปรากฏคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 ลงในที่มีอยู่แล้ว Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3 (SP3) หรือไซต์ในภายหลัง โดยใช้กระบวนการติดตั้ง บริการจำลองแบบไซต์ (SRS) และ Active Directory ตัวเชื่อมต่อ (ADC) จะถูกติดตั้ง ถ้าคุณปรับรุ่นเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของ Exchange Server 5.5 Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 คุณต้องติดตั้ง ADC ก่อนที่คุณปรับรุ่น อย่างไรก็ตาม SRS อยู่โดยอัตโนมัติติดตั้ง คอมโพเนนต์เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้การจำลองแบบ (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกลในไซต์และใช้จดหมายการจำลองแบบจากไซต์ ADC ข้อตกลงการเชื่อมต่อระหว่าง Active Directory และฐานข้อมูล SRS จะสร้างการเปิดใช้งานการจำลองแบบไดเรกทอรีโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการอื่น ๆ Microsoft Exchange Server 4.0, 5.0, 5.5 คอมพิวเตอร์ และในไซต์ Exchange 2000 Server หรือคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 ปรากฏเป็นเซิร์ฟเวอร์อื่นเท่านั้น เซิร์ฟเวอร์การส่งออกการแจ้งเตือนการจำลองแบบไดเรกทอรีเป็นปกติ นอกจากนี้ ฐานข้อมูล SRS เป็นการร้องขอการเปลี่ยนแปลงต้องการเปลี่ยนแปลงการร้องขอ Exchange Server รุ่นก่อนหน้าเท่านั้น

โหมดผสมที่มีการรักษาความเข้ากันได้ย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม โหมดผสมจำกัดข้อจำกัดที่ imposed โดยรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ระบบ ในไซต์โหมดผสม กฎที่ใช้กับ Exchange Server รุ่นก่อนหน้านี้ยังใช้ Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003

ข้อจำกัดต่อไปนี้ใช้ สำหรับ Exchange 2000 Server หรือใช้ Exchange Server 2003 ในสภาพแวดล้อมของโหมดผสม:
 • exchange Server 5.0 และไซต์ 5.5 ถูกแมปโดยตรงกับกลุ่มผู้ดูแล
 • กลุ่มผู้ดูแลจะถูกแมปโดยตรงกับ Exchange Server 5.0 และ 5.5 ไซต์
 • สมาชิกของกลุ่มสายงานการผลิตที่ประกอบด้วยของเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในกลุ่มผู้ดูแลระบบเท่านั้น

โหมดเนทิฟ

ประกอบด้วยองค์กรที่ทำงานในโหมดเนทิฟเฉพาะ Exchange 2000 Server หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภายหลัง 5.0 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ใหม่หรือ 5.5 คอมพิวเตอร์ไม่ได้แนะนำในองค์กร

เมื่อคุณมีการกำหนดค่า ด้วยตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 และเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางบนระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ต้องทำให้เกิดการเรียกใช้ Windows 2000 Server SP3 หรือติดตั้งในภายหลังถ้าตัวควบคุมโดเมนและเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางจะสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์ Exchange Server หรือกับ Active Directory ตัวเชื่อมต่อ (ADC)

คุณสามารถเปลี่ยนองค์กร Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 ไปยังโหมดเนทิฟหลัง จากที่เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดถูกปรับรุ่น สำหรับ Exchange 2000 Server หรือใช้ Exchange Server 2003 และ ถ้ามีใช้ข้อจำกัดรุ่นก่อนหน้านี้อีก คุณไม่สามารถสลับไปยังโหมดเนทิฟจนกระทั่งคุณปรับรุ่น หรือ decommission เวอร์ชันก่อนหน้านี้ทั้งหมดของ Exchange Server

ต่อไปนี้คือบางคุณลักษณะของโหมดเนทิฟ Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003:
 • สายงานการผลิตของกลุ่มสามารถประกอบด้วยของเซิร์ฟเวอร์จากกลุ่มผู้ดูแลหลาย
 • เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างกลุ่มสายงานการผลิต
 • อย่างง่าย Mail Transfer Protocol (SMTP) มีโพรโทคอลสายงานการผลิตเริ่มต้น
 • แบบสอบถาม lightweight ของโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกตอรี (LDAP) ที่สามารถใช้เพื่อสร้างกลุ่มการแจกจ่ายตามแบบสอบถามแบบไดนามิก
 • คู่เซิร์ฟเวอร์ bridgehead สายงานการผลิตใช้การถ่ายโอนข้อมูล 8BITMIME เพื่อให้การปรับปรุงสำคัญแบนด์ผ่านทางตัวเชื่อมต่อสายงานการผลิตของกลุ่ม
 • บริการที่เก็บข้อมูลใน Exchange Server 2003 โดยอัตโนมัติละเว้น และรายการการควบคุมการเข้าถึง "zombie" (ACEs) การเอาออกจากคอมพิวเตอร์ Exchange Server 5.5 ที่ใช้ก่อนหน้านี้ในองค์กร
 • กล่องจดหมายที่สามารถย้ายไปยังกลุ่มผู้ดูแล
 • กระบวนการInetOrgPersonคลาสของวัตถุสามารถถูกเปิด ใช้กล่องจดหมาย หรือเปิดการใช้ งานอี

  หมายเหตุ:เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถย้ายระหว่างกลุ่มผู้ดูแล ในโหมดผสมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ในโหมดเนทิฟ

วิธีการระบุโหมดใช้งาน Exchange Server

โดยค่าเริ่มต้น องค์กร Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 ทำงานในโหมดผสม เมื่อต้องการกำหนดวิธีที่องค์กร Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 ในขณะนี้กำลัง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. คลิกขวาที่องค์กรที่คุณต้อง การกำหนดโหมด แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บมากโหมดการดำเนินงานแสดงโหมดการปฏิบัติการขององค์กร

วิธีการเปลี่ยนโหมด

หมายเหตุ:ก่อนที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นหน่วยงานจากโหมดผสมกับโหมดเนทิฟ ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่ต้องใช้งาน Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 ก่อนที่คุณสามารถปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 4.0 หรือ 5.0 Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 คุณต้องปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไปยัง Exchange Server 5.5 Service Pack 3 exchange Server 4.0 และ 5.0 ไม่สามารถปรับรุ่นโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2000 หรือ Exchange Server 2003

สิ่งสำคัญหลังจากที่คุณเปลี่ยนโหมดเนทิฟ คุณไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปยังโหมดผสม การแปลงนี้ถูกแปลงเป็นเพียงครั้งเดียว คุณต้องเข้าใจผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการ ด้วยการแปลง

หลัง จาก ที่ คุณ ปรับ รุ่น หรือ เอา ออก ทั้ง หมด รุ่น ของ Exchange Server ที่ นอก เหนือ จาก Exchange 2000 Server สามารถ คุณ สลับ องค์กร Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 ไป ยัง โหมด ดั้งเดิม โดย ใช้ Exchange System Manager:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. คลิ กขวา ที่ องค์กร แล้ว จึง คลิ กคุณสมบัติ.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกโหมดการเปลี่ยนแปลงภายใต้โหมด การ ดำเนิน การ เปลี่ยน แปลง.
 4. คลิกใช่ถ้า คุณ แน่ ใจ ว่า คุณ ต้อง การ สลับ โหมด ของ องค์กร โหมด เน ทิฟ อย่าง ถาวร ได้

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
272314XADM: จัดเตรียมองค์กรเป็นโหมดผสมสำหรับการแปลงไปยังโหมดเนทิฟ
327779วิธีการแปลงจากโหมดผสมกับโหมดเนทิฟใน Exchange

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับองค์กร Exchange ไปยังโหมดเนทิฟ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
281088XADM: ที่เปลี่ยนแปลงที่องค์กร Exchange ไปยังโหมด Native

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UDG ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึง PF ในโหมดผสม Exchange 2000 หรือ Exchange 2003 ระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
898082ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรของโฟลเดอร์สาธารณะที่เป็นสมาชิกของการซ้อนกันสากลชื่อการแจกจ่ายกลุ่ม (UDG) ในระบบ Exchange Server โหมดผสม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 270143 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB270143 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:270143

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com