M t? v? C?p Nh?t tch l?y cho Lync 2010 nhm Chat: thng 6 nm 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2701665 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
GI?I THI?U
Ny C?p Nh?t tch l?y s?a ch?a v?n ? sau y:
  • 2703326 Nhm tr? chuy?n khch hng ? v? khi b?n qu?n l? m?t ph?ng tr? chuy?n nh m?t ng?i qu?n l? m?t ph?ng chat trong Lync 2010

B?n c?p nh?t ny c?ng s?a ch?a cc v?n ? ?c m t? trong bi vi?t C s? tri th?c Microsoft sau:
  • 2672325 M t? v? C?p Nh?t tch l?y cho Lync 2010 nhm Chat: thng 2 2012
  • 2636065 M t? v? C?p Nh?t tch l?y cho Lync 2010 nhm tr? chuy?n khch hng: thng 11 nm 2011
  • 2500446 M t? v? C?p Nh?t cho khch hng tr? chuy?n nhm Lync 2010: thng 4 nm 2011
  • 2467765 M t? v? C?p Nh?t cho khch hng tr? chuy?n nhm Lync 2010: thng 1 nm 2011
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bi vi?t ny m t? cumulative update for Microsoft Lync 2010 nhm Chat ngy thng 6 nm 2012.

Gi?i php

C?p nh?t thng tin gi

T?p sau c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? gi MgcClient.msp by gi?.
Ngy pht hnh: Thng 6 nm 2012

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft qut tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m pht hi?n virus m?i nh?t c s?n trn ngy m t?p tin ? ?c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ngn ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

i?u ki?n tin quy?t

Khng c khng c i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny tch l?y.

Thng tin thay th?

B?n C?p Nh?t tch l?y ny thay th? C?p Nh?t tch l?y sau y:
2672325 M t? v? C?p Nh?t tch l?y cho Lync 2010 nhm Chat: thng 2 2012

ki?m nh?p thng tin

? s? d?ng m?t trong cc b?n C?p Nh?t trong gi ny, b?n khng ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i vo s? ki?m nh?p.

Chi tiet tap tin

B?n c?p nh?t ny c th? ch?a t?t c? cc t?p tin m b?n ph?i c ? hon ton C?p Nh?t m?t s?n ph?m ? xy d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t ny ch?a ch? cc t?p tin m b?n ph?i c ? s?a ch?a cc v?n ? ?c li?t k trong bi vi?t ny.

Sau khi C?p Nh?t ?c ci ?t chuyn bi?t, cc phin b?n ton c?u c?a b?n c?p nh?t ny c thu?c tnh t?p, ho?c phin b?n m?i hn c?a cc thu?c tnh t?p, ?c li?t k trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
t?p ? ?t tn tinPhin b?n t?p tinKch th?c t?p tinNgyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,3683/30/1117:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,3523/30/1117:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,2003/30/1117:44x 86
File_client.dll4.0.7577.41021,833,5525/27/127:40x 86
File_clientcommon.dll4.0.7577.41022,435,6725/27/127:38x 86
File_communicatorapi.dll4.0.7577.410272,2885/27/127:39x 86
File_endpoint.dll4.0.7577.40711,043,2242/24/1212:41x 86
File_groupchatconsole.exe4.0.7577.4102182,8805/27/127:37x 86
File_mgccommon.dll4.0.7577.4051449,30411/15/1119:54x 86
File_rtcsres.dll4.0.7577.3241,030,9048/29/1119:35x 86
File_uccptransport.dll4.0.7577.253379,6723/30/1117:44x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.41026,417,4885/27/127:37x 86
Uccp_dll4.0.7577.41025,955,6645/27/127:39x 86
Uccp_pia_dll4.0.7577.253428,8563/30/1117:45x 86

Tham kh?o

? bi?t thm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684 M t? thu?t ng? chu?n ?c s? d?ng ? m t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2701665 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
T? kha:
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2701665 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2701665

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com