อีเมลที่ยังคงอยู่ในกล่องขาออกเมื่อคุณใช้ค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyle

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2703723 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณส่งข้อความอีเมลจากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ข้อความอีเมลที่ส่งแล้วยังคงอยู่ในกล่องขาออกของคุณจนกว่าคุณได้ทำการดำเนินการส่ง/รับด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • โปรไฟล์ Outlook ของคุณถูกกำหนดค่าในโหมดออนไลน์ (ไม่โหมด cached Exchange)
 • คุณได้ตั้งค่าเป็น1ค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyle

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง

มีอยู่ไม่มีวิธีการแก้ปัญหานี้อื่นที่ไม่ใช่การสลับโปรไฟล์ของคุณไปยังโหมด cached Exchange หรือตั้งค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyle เป็นศูนย์ (0) นอกจากนี้ ถ้าอยู่กล่องจดหมายของคุณบน Microsoft Exchange Server 2010, Exchange ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าลักษณะการทำงานที่คล้ายกันบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ ถ้าคุณตั้งค่า DelegateSentItemsStyle = 0 ในรีจิสทรี อีเมลข้อความที่คุณส่งจากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันจะถูกคัดลอกไปที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของคุณและไม่โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
 • เปลี่ยนค่าของ DelegateSentItemsStyle ให้เป็น 0 ในรีจิสทรี

  เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าของ DelegateSentItemsStyle, 0 ในรีจิสทรีให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ออกจาก Outlook
  2. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี

   ใน Windows 8 และ Windows 8.1

   รูดในจากด้านขวาเพื่อเปิด charms เคาะ หรือคลิกค้นหาและจากนั้น พิมพ์ regedit.exe ในกล่องค้นหา ชนิด regedit.exe เมื่อเริ่มต้น หน้าจอแล้ว เคาะ หรือคลิกregeditในผลลัพธ์การค้นหา

   ใน Windows Vista และ Windows 7

   คลิกเริ่มชนิด regedit ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด Enter หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต

   ใน Windows XP

   คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง

  3. ค้นหา และเลือกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences


   หมายเหตุ ในคีย์เส้นทางนี้ ตัวยึด x.0ถึง15.0 2013 Outlook, 14.0สำหรับ Outlook 2010, 12.0สำหรับ Outlook 2007 และ11.0สำหรับ Outlook 2003
  4. เลือกค่าDelegateSentItemsStyle
  5. บนเมนูแก้ไขคลิกปรับเปลี่ยน
  6. ชนิด 0แล้ว คลิกตกลง
  7. ออกจาก Registry Editor
  8. เริ่มโปรแกรม Outlook
 • เปลี่ยนส่วนกำหนดค่าของคุณไปยังโหมดแคช

  ถ้าคุณต้องมีหน้าที่นำเสนอ DelegateSentItemsStyle ค่ารีจิสทรี (= 1), อื่น ๆ ของคุณ มีอ็อพชันเมื่อต้องการ เปลี่ยนส่วนกำหนดค่าของคุณจากโหมดออนไลน์โหมดแคช
  • Outlook 2010
   1. บนแท็บแฟ้มคลิกการตั้งค่าบัญชีและจากนั้น คลิกการตั้งค่าบัญชี
   2. บนแท็บอีเมลเลือกบัญชี Exchange Server ของคุณ คลิกเปลี่ยนแปลงและจากนั้น เปิดใช้งานตัวเลือกการใช้โหมด Cached Exchange
   3. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
   4. ออกจาก Outlook
   5. เริ่มระบบ Outlook ใหม่
  • Outlook 2007
   1. บนเมนูเครื่องมือคลิกการตั้งค่าบัญชี
   2. บนแท็บอีเมลคลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange Server และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
   3. ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchangeคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Cached Exchange
   4. คลิกตกลง
   5. จบการทำงาน และเริ่ม Outlook ใหม่
  • Outlook 2003
   1. บนเมนูเครื่องมือคลิกบัญชีอีเมล
   2. ในกล่องโต้ตอบแอคเคาท์อีเมลคลิกดูหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของบัญชีและจากนั้น คลิกถัดไป
   3. เลือกบัญชี Exchange Server และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
   4. ในกล่องโต้ตอบแอคเคาท์อีเมลคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมด Cached Exchangeและจากนั้น คลิกถัดไป
   5. คลิกตกลงและเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่แล้ว
 • เปลี่ยนการกำหนดค่ากล่องจดหมาย Exchange Server 2010

  Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2 ทำให้เกิดการ cmdlet PowerShell แลกเปลี่ยนใหม่เพื่อกำหนดค่าโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งจะถูกคัดลอกข้อความ เนื่องจากคุณลักษณะใหม่นี้ถูกจัดการ โดยเซิร์ฟเวอร์ Exchange, Outlook สามารถกำหนดค่าสำหรับโหมด Exchange ออนไลน์ หรือแคช อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานเซิร์ฟเวอร์ Exchange ทำงานก็ต่อเมื่อค่ารีจิสทรี Outlook DelegateSentItemsStyle ถูกปิดใช้งาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletชุด MailboxSentItemsConfigurationคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2632409 ข้อความที่ส่ง โดยใช้ "ส่งเป็น" และ "ส่งในนาม" สิทธิ์จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ส่งในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyle ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ในรีจิสทรีของ Windows:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences
หมายเหตุ ในเส้นทางรีจิสทรีนี้ x.0 สอดคล้องกับรุ่นของ Outlook (Outlook 2003 = 11.0, Outlook 2007 = 12.0, Outlook 2010 = 14.0, Outlook 2013 = 15.0)

ฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับจากค่ารีจิสทรี DelegateSentItemsStyle ได้อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

959628 คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Outlook 2003 (Outlook.msp): 16 ธันวาคม 2008
972148 เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์จากกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันใน Outlook 2007 ข้อความที่ส่งจะไม่ถูกบันทึกในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
2181579 อีเมลที่คุณส่งในนามของบุคคลอื่นจะไม่มีการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2703723 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
Keywords: 
kbmt KB2703723 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2703723

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com