ผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่สอดคล้องกันหลังจากที่ดัชนีเนื้อหาถูกสร้างใน Exchange Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2704862 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2007 หรือ Microsoft Exchange Server 2010
  • คุณได้สร้างดัชนีสำหรับฐานข้อมูลเนื้อหาใหม่
  • คุณสามารถเรียกใช้การค้นหาบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ ตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้การค้นหา โดยใช้ Microsoft Outlook โปรแกรม ประยุกต์เว็บของ Microsoft Outlook หรือ Windows Mobile
  • คุณสามารถเรียกใช้การค้นหาที่สอง โดยใช้คำเดียวกันกับที่ค้นหา
  • คุณสามารถเรียกใช้การค้นหาที่สาม โดยใช้คำเดียวกันกับที่ค้นหา
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผลลัพธ์ที่จะถูกส่งกลับ โดยการค้นหาแต่ละอาจไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าฐานข้อมูลประกอบด้วยคำที่ค้นหาอันที่ 10 การค้นหาแรกอาจส่งกลับอินสแตนซ์ที่สอง การค้นหาที่สองอาจส่งกลับอินสแตนซ์แปด และการค้นหาที่สามอาจส่งกลับอินสแตนซ์ 10

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าต้องการเริ่มบริการ Microsoft Exchange Search Indexer เมื่อมีลบดัชนีที่จะถูกสร้างใหม่

การแก้ไข

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้ หยุดบริการ Microsoft Exchange Search Indexer เมื่อมีลบดัชนีที่จะถูกสร้างใหม่

หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้สคริปต์ ResetSearchIndex.ps1 เมื่อต้องหยุดบริการ Microsoft Exchange Search Indexer ลบดัชนีเก่า และจากนั้น เริ่มการทำงานของบริการ ซึ่งบังคับให้ Exchange Server เพื่อสร้างแค็ตตาล็อกดัชนีข้อความแบบเต็ม

หมายเหตุ สคริปต์ ResetSearchIndex.ps1 จะอยู่ในโฟลเดอร์ \Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts\

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" เกิดขึ้นเนื่องจากบริการ Microsoft Exchange Search Indexer เก็บในแคชของการแมปคุณสมบัติสำหรับสินค้าเฉพาะที่อยู่ในดัชนี โดยทั่วไป ชุดย่อยของคุณสมบัติมีกำหนดรหัสคุณสมบัติเหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติอาจถูกใช้ถ้าบริการ Microsoft Exchange Search Indexer จะเริ่มต้นก่อนที่ดัชนีถูกสร้างขึ้น ดังนั้น Microsoft Exchange (ค้นหา) อาจใส่คุณสมบัติทั่วไปในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแค็ตตาล็อกดัชนีข้อความเต็มใน Exchange Server 2007 แวะไปเว็บไซต์ของ TechNet ต่อไปนี้:

.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995966 (v=exchg.80)


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2704862 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2704862 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2704862

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com