3 โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 จะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2705118 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับการแก้ไขใน 3 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 การปรับปรุงยังรวมถึงลักษณะการทำงานใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างการปรับภาษา

สิ่งสำคัญโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ แพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดของ Windows โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2705129 แพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์สำหรับการปรับปรุง 3 Rollup สำหรับสิ่งจำเป็น Windows Small Business Server 2011 สำหรับ สำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 และสิ่งจำเป็น สำหรับการ R2 2008 ของ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์จะพร้อมใช้งาน

ลักษณะการทำงานที่มีอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้

ขณะนี้คุณสามารถกำหนดค่า Launchpad เพื่อเริ่มการทำงานในสถานะถูกย่อเล็กสุด ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "เสมอลด Launchpad ที่จุดเริ่มต้น"

ประเด็นหลักที่ได้รับการแก้ไข โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้

ฉบับที่ 1

เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows 8 กับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 คุณได้รับข้อความ "ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด"

ปัญหาที่ 2

บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 ที่มี Internet Explorer 10 การติดตั้ง รูปขนาดย่อสำหรับแฟ้มสื่อที่เข้าถึงเว็บระยะไกล (RWA) และโฟลเดอร์จะไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ รูปขนาดย่อจะแสดงเป็นสี่เหลี่ยมสีดำ

ปัญหาที่ 3

สมมติว่า คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows 8 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 แล้ว ตั้งค่าคุณสมบัติการสำรองข้อมูลของไคลเอ็นต์เมื่อต้องการ "โดยอัตโนมัติปลุกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนตเมื่อต้องการเรียกใช้การสำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาไว้ ในสถานการณ์นี้ การสำรองข้อมูลไม่สำเร็จหากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ในโหมดสลีป หรือไฮเบอร์เนต

ปัญหาที่ 4

คุณได้รับการแจ้งเตือน "คอมพิวเตอร์ตรวจสอบผิด" ทุก 30 นาที ข้อความแจ้งเตือน "คอมพิวเตอร์ตรวจสอบผิด" ต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขในโปรแกรมปรับปรุงนี้:
  • ข้อความแจ้งเตือนที่ถูกทริกเกอร์ โดยการหมดเวลาการปรับให้ตรงกันของไคลเอ็นต์
  • ข้อความแจ้งเตือนที่ถูกทริกเกอร์ โดยคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าแล้วระเบียนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ถูกเอาออก
  • ข้อความแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีเรียกข้อมูลของผู้ผลิตเราเตอร์
  • ข้อความแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการยกเลิกการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตที่มีโดเมน RWA
นอกจากนี้ คำอธิบายของข้อความแจ้งเตือนจะรวมชื่อของส่วนประกอบที่ล้มเหลว เพื่อปรับปรุงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่ 5

คุณได้รับการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนไม่ถูกต้องต่อไปนี้เมื่อ UPnP ไม่พร้อมใช้งานบนเราเตอร์:
เราเตอร์ที่ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับการเข้าถึงที่ใดก็ คุณต้องกำหนดค่าเราเตอร์จากระยะไกลเข้าถึงเครือข่าย

ปัญหาที่ 6

Watson ล้มเหลวเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดใน Wssbackup.exe เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น การสำรองข้อมูลของไคลเอ็นต์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง และคุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนหรือข้อผิดพลาด

ปัญหาที่ 7

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเกิดขึ้นกับไคลเอนต์แฟ้มและโฟลเดอร์ที่กู้คืน

ปัญหาที่ 8

เมื่อคุณพยายามที่จะดาวน์โหลดแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มจาก RWA บนคำขอเดียว การดำเนินการล้มเหลว

ปัญหาที่ 9

ข้อความแจ้งเตือนความสมบูรณ์ของบางอย่างไม่ทำงานใน Windows 8 ตัวอย่างเช่น "ไฟร์วอลล์เครือข่ายถูกปิดใช้งาน" และ "การป้องกันไวรัสถูกปิดใช้งาน ไม่ถูกติดตั้ง หรือไม่ทันสมัย" การแจ้งเตือนไม่ทำงาน

ปัญหาที่ทราบ

ฉบับที่ 1

ถ้าคุณได้ติดตั้งรุ่น Beta 3 ของ Update Rollup คุณต้องถอน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปส่วน "วิธีการถอนการติดตั้งการปรับปรุง Rollup 3 Beta")

ปัญหาที่ 2

คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อาจเริ่มการทำงานหลังจากที่คุณใช้ Update Rollup 3 ก่อนที่เริ่มระบบใหม่นี้เกิดขึ้น ทำงานบางอย่างอาจไม่ทำงาน

วิธีการถอนการติดตั้ง Beta 3 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งรุ่น Beta 3 ของ Update Rollup ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิดโปรแกรมและคุณลักษณะ
  2. เลือกดูการติดตั้งการปรับปรุง
  3. ค้นหา KB 2705118 ในรายการปรับปรุง และถอนการติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจของไคลเอ็นต์ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เปิดแผงควบคุม และถอนการติดตั้งการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณจะต้องใช้สิ่งจำเป็น Windows Small Business Server 2011 สำหรับ

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงใด ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออกการปรับปรุงนี้ ใช้รายการโปรแกรมและคุณลักษณะในแผงควบคุม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2705118 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Home Server 2011
Keywords: 
kbmt KB2705118 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2705118

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com