Cach thc xa l?ch s? trong Chay trn menu Bt u trong Windows 7/Windows Vista (Bai vit Khc phuc D? dng)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2705147 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2785102
y la bai vit Hng dn tng bc

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M ta Tinh hung

Tai sai ti khng th xoa lich s trong "Chay" trn menu Bt u trong Windows 7/Windows Vista? ?c bi?t l ?i v?i nh?ng l?nh ? khng ?c s? d?ng trong m?t th?i gian di?


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784484Giai phap n gian 123 123

Trng hp Windows 7

H?y nh? r?ng trong Windows 7, xoa l?ch s? trong "Chay" c?ng s? xa b?n ghi c?a cc chng tr?nh ?c m? g?n y trn menu Bt u.

u tin, bm chut phai vao "Bt u", sau o bm Thuc tinh.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784485Bo chon "Lu tr? v hi?n th? cac chng tr?nh c m g?n y trong menu Bt u", khi hoan tt, bm "Ap dung".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784486Chon lai "Lu tr? v hi?n th? cac chng tr?nh c m g?n y trong menu Bt u" va sau o bm "Ap dung".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784487Lich s trong "Chay" hin a c xoa.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784488Trng hp Windows Vista


M?c d b?n c?ng c th? lam theo cc b?c trn ? xa l?ch s? trong "Chay" trong Windows Vista, ban co th ap dung m?t cach hay hn c s?n trong Windows Vista ? xoa lich s "Chay" trong khi vn gi ban ghi cua cac chng tr?nh c m g?n y. u tin, b?m vao nut "Bt u", sau o bm vao "Pa-nen iu khin".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784489Bm "Mang va Internet,


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784490sau o Bm " Tuy chon Internet".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784491Bm "Xoa".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784492Kim tra "Lich s", "Lich s tai xung" va "D liu biu mu", khi hoan tt, hay bm vao "Xoa".


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2784493Vui l?ng cho chng ti bit

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
kbsurvey male
Ban co hai long vi cac ni dung cua chng ti khng? Ban co nghi rng:
"Tuyt vi! S c a c khc phuc."?
hoc "S c cha c khc phuc. Ti co y tng hay hn."?
chung ti mun ban cung cp cho chung ti cac y kin quy gia cua ban s dung biu mu khao sat co th nm cui bai vit nay. Chung ti chao on moi khich l t ban va se tao thm cac bai vit ky thut hu ich cho ban.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2705147 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
T? kha:
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink kbmt KB2705147 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2705147

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com