การพิมพ์ฟอร์ม InfoPath ที่มีกล่องข้อความ rich อาจเพิ่มหน้าเปล่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2705421 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณได้สร้างแม่แบบฟอร์ม Microsoft InfoPath และเพิ่มตัวควบคุมกล่องข้อความแบบ rich Text ของหนึ่ง หรือมากกว่าให้กับฟอร์ม ผู้ใช้กรอกข้อมูลในฟอร์ม และเพิ่มเนื้อหาพอลงในกล่อง rich text เพื่อเติมมากกว่าหน้าที่เดียว เมื่อพิมพ์ฟอร์ม เนื้อหาในกล่องข้อความ rich อาจไม่ถูกอย่างสมบูรณ์พิมพ์ หน้าเปล่าอาจรวมอยู่ในเนื้อหาพิมพ์ออกมา และเนื้อหาของกล่องข้อความ rich อาจซ้อนทับตัวควบคุมหรือเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ

สาเหตุ

ปัญหานี้ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดการออกแบบใน InfoPath InfoPath แสดงข้อมูล XML ในฟอร์ม โดยการแปลงเป็นเนื้อหา HTML แล้ว แสดงเนื้อหา HTML นั้น โดยใช้โปรแกรม Windows HTML, MSHTML โดยทั่วไป นี้ทำตามที่คาดไว้ ถูกแปลงข้อมูล XML เป็น HTML, HTML ได้โดยง่ายง่ายสามารถถูกสร้างขึ้น โดย MSHTML และ HTML มีช่วงความกว้าง และความยืดหยุ่นของการแสดงผลได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี จอแสดงผลที่ดีที่สุดสำหรับเว็บเบราว์เซอร์จะไม่ทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฟอร์ม

เมื่อมีป้อนข้อความจำนวนมากในกล่องข้อความ rich ใน InfoPath ตัวควบคุมอาจขยายผ่านขอบของหน้าแบบ เมื่อเขตข้อมูลหน้าเส้นขอบเขตที่ครอบคลุม โปรแกรมการ MSHTML ย้ายจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลด้านบนของหน้าที่ถัดไปโดยอัตโนมัติ โปรแกรมการ MSHTML ไม่นี้เพื่อเก็บข้อมูลที่พิมพ์สำหรับแต่ละเขตข้อมูลไว้ด้วยกันมากที่ใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น พิจารณาถึงรูปภาพที่ถูกเพิ่มให้กับตัวควบคุมรูปภาพ ไม่เป็นต้องพิมพ์เวลาครึ่งหนึ่งของรูปภาพในหนึ่งหน้าและครึ่งบนเพจอื่น MSHTML ไม่สามารถตรวจสอบว่า กล่องข้อความ rich ประกอบด้วยข้อความที่สามารถแบ่งข้ามหน้ากระดาษได้โดยไม่ต้อง impairing อ่านหรือรูปที่ไม่ควรถูกแบ่งข้ามหน้ากระดาษ ดังนั้น MSHTML ถือตัวควบคุมเช่นเดียวกับตัวควบคุมอื่น ๆ นี่คือการทำงานเมจแบบทั่วไปมากที่สุด

การแก้ไข

ไม่มีวิธีแก้ปัญหาง่าย ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ วิธีเดียวที่จะป้องกันปัญหาคือเพื่อ ให้แน่ใจว่า เนื้อหาของกล่องข้อความ rich ไม่ขยายผ่านขอบของหน้าแบบ อย่างไรก็ตาม InfoPath ไม่สามารถทำนายความสูงของตัวควบคุมกล่องข้อความแบบ rich Text และ InfoPath ไม่สามารถทำนายว่า กล่องข้อความ rich จะแบ่งข้ามหน้าเส้นขอบเขต เงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ผู้ใช้ที่เพิ่มลงในตัวควบคุม

วิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้มีการ จำกัดปริมาณเนื้อหาที่ถูกป้อนลงในตัวควบคุมกล่องข้อความแบบ rich Text พิจารณาว่า ฟอร์ม InfoPath มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในรูปแบบ XML ที่โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอื่น ๆ สามารถนำมาใช้ได้อย่างง่ายดาย ข้ามการทำถ้าคุณป้อนขนาดใหญ่ของเนื้อหาที่จัดรูปแบบลงในเขตข้อมูลฟอร์มเดี่ยว คุณจะคาดเดายากงานวัตถุประสงค์นี้ โดยทั่วไป ควรจะดีกว่าเพื่อป้อนข้อมูลลงในฟิลด์แต่ละฟิลด์ในแบบฟอร์มที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของข้อมูลเพื่อที่จะสามารถสามารถนำมาใช้ใหม่ หรือรายงานใน ถ้าวัตถุประสงค์ของตัวควบคุมกล่องข้อความแบบ rich Text สำหรับผู้ใช้สามารถเพิ่มรายละเอียดจากเอกสารประกอบกับข้อมูลที่จะเพิ่มเข้าไปในแบบฟอร์มสนับสนุน คุณควรเลือกใช้ตัวควบคุมสิ่งที่แนบแฟ้มเพื่อแนบเอกสารที่สนับสนุนโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้สามารถลบข้อความจากหนึ่ง และวางไว้ในที่อื่น

เป็นตัวอย่างของการแยกข้อมูลที่ดี พิจารณาฟอร์มสำหรับบุคลากรที่โต๊ะทำงานที่ช่วยในการติดตามการสนับสนุนทางโทรศัพท์ บางรายการ เช่นชื่อ ไซต์ และ ผลิตภัณฑ์ มีฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่ใช้ตัวควบคุมแบบหล่นลงหรือตัวควบคุมคำสั่งผสม แฟ้มบันทึก ถึงแม้ว่าเนื้อหาของพวกเขาไม่สามารถคัดลอกลง ในกล่องข้อความ หรือลง ใน กล่องข้อความ rich แนบเป็นแฟ้ม ในตอนท้าย องค์ประกอบของรายงานที่ต้องใช้รูปแบบ rich text จะหารเหนือกล่องข้อความ rich หลาย ด้วยชุดรูปแบบ ตัวอย่าง อาการ สภาพแวดล้อม ชุดของขั้นตอน และความละเอียดทั้งหมดใช้ตัวควบคุมกล่องข้อความแบบ rich Text ที่แตกต่างกันในการแก้ไขปัญหา ด้วยการออกแบบ เนื้อหาของกล่องข้อความ rich ไม่ค่อยขยายขอบเขตของหน้า

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2705421 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • InfoPath Forms Services in SharePoint 2010
  • Microsoft Infopath 2010
  • Microsoft Office InfoPath 2003
  • Microsoft Office InfoPath 2007
Keywords: 
kbmt KB2705421 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2705421

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com