Identifikator ?lanka: 270670 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za informacije o razlikama izme?u Microsoft Outlook Express i Microsoft Outlook klijenata e-po?te, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
257824 Razlike izme?u programa Outlook i Outlook Express
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da napravite rezervnu kopiju i vratite u prethodno stanje slede?e stavke u programu Microsoft Outlook Express:
 • Poruke
 • Adresar
 • Naloge po?te
 • Naloge za diskusione grupe
Ukoliko koristite vi?e identiteta u programu Outlook Express, ponovite korake u odeljku ?Vi?e informacija? za svaki identitet i shodno tome razdvojte podatke rezervne kopije. Ovaj proces ?e olak?ati vra?anje svakog identiteta u prethodno stanje.


Outlook Express je klijent za e-po?tu kompanije Microsoft koji se isporu?ivao sa operativnim sistemima Windows XP i Windows 2000. Za Windows XP, Windows Vista i Windows 7, trebalo bi da instalirate Windows Live Mail. Dodatne informacije potra?ite na slede?oj Veb lokaciji korporacije Microsoft:

Poku?avate da preuzmete Outlook Express? Isprobajte Windows Live Mail umesto toga

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etni?kim ili srednjim nivoom znanja.Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

DODATNE INFORMACIJE

Pravljenje rezervne kopije Outlook Express stavki

1. korak: kopirajte datoteke poruke u fasciklu za rezervnu kopiju

Korak A: prona?ite fasciklu ?Skladi?te?
 1. Pokrenite Outlook Express.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 3. Na kartici Odr?avanje kliknite na dugme Fascikla ?Skladi?te?.
 4. U dijalogu Lokacija za skladi?tenje kopirajte lokaciju za skladi?tenje. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Postavite pokaziva? mi?a na jedan kraj polja ispod polja Va?e li?no skladi?te poruka nalazi se u slede?oj fascikli.
  2. Pritisnite i dr?ite levi taster mi?a, a zatim prevucite pokaziva? preko polja Va?e li?no skladi?te poruka nalazi se u slede?oj fascikli.
  3. Pritisnite tastere CTRL+C da biste kopirali lokaciju.
 5. Kliknite na dugme Otka?i, a zatim ponovo kliknite na dugme Otka?i da biste zatvorili dijalog.
Korak B: kopirajte sadr?aj fascikle ?Skladi?te?
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, pritisnite tastere CTRL+V, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izaberi sve.
 3. U menijuUre?ivanje izaberite stavku Kopiraj, a zatim zatvorite prozor.
Korak C: kreirajte fasciklu za rezervnu kopiju
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na prazan prostor na radnoj povr?ini, izaberite stavku Nova, a zatim izaberite stavku Fascikla.
 2. Otkucajte Rezervna kopija po?te za ime fascikle, a zatim pritisnite taster ENTER.
Korak D: nalepite sadr?aj fascikle ?Skladi?te? u fasciklu za rezervnu kopiju
 1. Kliknite dvaput na fasciklu Rezervna kopija po?te da biste je otvorili.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a unutar prozora fascikle Rezervna kopija po?te, a zatim izaberite stavku Nalepi.

2. korak: izvezite adresar u .csv datoteku

Va?no Obavezno sledite ovaj korak ukoliko koristite vi?e identiteta u programu Outlook Express.

Outlook Express 5.x i Microsoft Outlook Express 6.0 koriste datoteku Windows adresara (.wab) za skladi?tenje podataka iz adresara. Pojedina?ni podaci za svaki identitet su uskladi?teni u fascikli sa imenom korisnika u .wab datoteci koja se koristi.

Podatke iz adresara mo?ete razvrstati po razli?itim identitetima jedino ako podatke izvezete u .csv datoteku dok ste prijavljeni na odre?eni identitet. Ako se .wab datoteka razdvoji od korisni?kih identiteta, podaci se mogu izvesti samo kao jedna celina. U ovom slu?aju, podaci se ne mogu izvoziti fasciklu po fasciklu.

Postoji jo? jedan razlog za izvoz .wab datoteke u .csv datoteku. Ako .wab datoteka nije izvezena u .csv datoteku ve? se deli sa programom Microsoft Outlook, adrese se ?uvaju u datoteci li?nih fascikli (.pst) u programu Outlook. Kada izvozite datoteku u .csv datoteku pomo?u menija Datoteka u programu Outlook Express, izvoze se ta?ni kontakti. Me?utim, ako se adresar deli sa programom Outlook, za izvoz iz adresara ne mo?ete da koristite meni Datoteka. Ova opcija je nedostupna.

Da biste izvezli adresar u .csv datoteku, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi, a zatim izaberite stavku Adresar.
 2. Izaberite opciju Tekstualna datoteka (vrednosti razdvojene zarezima), a zatim kliknite na dugme Izvezi.
 3. Kliknite na dugme Potra?i.
 4. Izaberite fasciklu Rezervna kopija po?te koju ste kreirali.
 5. U polje Ime datoteke otkucajte rezervna kopija adresara, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 6. Kliknite na dugme Dalje.
 7. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored polja koja ?elite da izvezete, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
 8. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

3. korak: izvezite naloge po?te u datoteku

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.
 2. Na kartici Po?ta izaberite nalog po?te koji ?elite da izvezete, a zatim kliknite na dugme Izvezi.
 3. Sa liste Sa?uvaj u izaberite fasciklu Rezervna kopija po?te, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 4. Ponovite ove korake za svaki nalog za po?tu koji ?elite da izvezete.
 5. Kliknite na dugme Zatvori.

4. korak: izvoz naloga za diskusionu grupu u datoteku

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.
 2. Na kartici Diskusije izaberite nalog za diskusionu grupu koji ?elite da izvezete, a zatim kliknite na dugme Izvezi.
 3. Sa liste Sa?uvaj u izaberite fasciklu Rezervna kopija po?te, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 4. Ponovite ove korake za svaki nalog za diskusije koji ?elite da izvezete.
 5. Kliknite na dugme Zatvori.

Vra?anje Outlook Express stavki u prethodno stanje

Napomena Da biste prilikom kori??enja vi?e identiteta u programu Outlook Express stavke vratili u prethodno stanje, mo?da ?e biti potrebno da ponovo kreirate identitete pre nego ?to pro?ete kroz ove korake. Po potrebi ponovite svaki korak za svaki identitet.

1. korak: uvezite poruke iz fascikle za rezervne kopije

 1. U meniju Datoteka postavite pokaziva? na stavku Uvezi, a zatim izaberite stavku Poruke.
 2. Sa liste Izaberite program za e-po?tu iz kojeg se uvozi izaberite stavku Microsoft Outlook Express 5 ili Microsoft Outlook Express 6, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite opciju Uvoz po?te iz kataloga skladi?ta OE5 ili Uvoz po?te iz kataloga skladi?ta OE6, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Kliknite na dugme Potra?i, a zatim izaberite fasciklu Rezervna kopija po?te.
 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Izaberite opciju Sve fascikle, kliknite na dugme Dalje, a zatim na dugme Zavr?i.

2. korak: uvezite datoteke adresara

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi, a zatim izaberite stavku Drugi adresar.
 2. Izaberite opciju Tekstualna datoteka (vrednosti razdvojene zarezima), a zatim kliknite na dugme Uvezi.
 3. Kliknite na dugme Potra?i.
 4. Izaberite fasciklu Rezervna kopija po?te, kliknite na datoteku rezervna kopija adresara .csv, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 5. Kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
 6. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

3. korak: uvezite datoteku naloga po?te

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.
 2. Na kartici Po?ta kliknite na dugme Uvezi.
 3. Sa liste Tra?i u izaberite fasciklu Rezervna kopija po?te.
 4. Izaberite nalog po?te koji ?elite da uvezete, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 5. Ponovite ove korake za svaki nalog za po?tu koji ?elite da uvezete.
 6. Kliknite na dugme Zatvori.

4. korak: uvezite datoteku naloga za diskusionu grupu

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.
 2. Na kartici Diskusione grupe kliknite na dugme Uvezi.
 3. Sa liste Tra?i u izaberite fasciklu Rezervna kopija po?te.
 4. Izaberite nalog za diskusione grupe koji ?elite da uvezete, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 5. Ponovite ove korake za svaki nalog za diskusije koji ?elite da uvezete.
 6. Kliknite na dugme Zatvori.

O?uvanje spiska blokiranih po?iljalaca i ostalih pravila e-po?te

Za vi?e informacija o o?uvanju spiska blokiranih po?iljalaca i ostalih pravila e-po?te, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
276511 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje u prethodno stanje spiska blokiranih po?iljalaca i ostalih pravila za po?tu u programu Outlook Express
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 270670 - Poslednji pregled: 28. novembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbtshoot kbceip kbhowto KB270670

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com