หมายเลขบทความ (Article ID): 270670 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Microsoft Outlook Express และ Microsoft Outlook อีเมลไคลเอ็นต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
257824 ความแตกต่างระหว่าง Outlook และ Outlook Express
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธี การสำรอง และ การคืนค่าต่อไปนี้ใน Microsoft Outlook Express:
 • ข้อความ
 • สมุดรายชื่อ
 • บัญชีผู้ใช้จดหมาย
 • บัญชีข่าวสาร
ถ้าคุณใช้ข้อมูลเฉพาะตัวหลาย ใน Outlook Express ให้ทำซ้ำขั้นตอนในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับแต่ละ identity และแยกข้อมูลสำรองให้สอดคล้องกัน กระบวนการนี้จะทำได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องการคืนค่าแต่ละ identity


Outlook Express จะเป็นไคลเอนต์อีเมลจาก Microsoft ที่จัดส่ง โดยใช้ Windows XP และ Windows 2000 สำหรับ Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 คุณอาจต้องการติดตั้ง Windows Live Mail แทน อ้างอิงไปนี้บนเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

พยายามที่จะดาวน์โหลด Outlook Express หรือไม่ ลอง Windows Live Mail แทน

บทความนี้เหมาะกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางคุณอาจพบว่าจะง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสำรองสินค้า Outlook Express

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอกแฟ้มข้อความไปยังโฟลเดอร์สำรอง

ขั้นตอน a:ค้นหาโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ
 1. Start Outlook Express
 2. คลิกเครื่องมือแล้ว คลิ กตัวเลือก
 3. บนแท็บการบำรุงรักษาคลิกโฟลเดอร์จัดเก็บ
 4. ในกล่องโต้ตอบของสถานเก็บคัดลอกตำแหน่งจัดเก็บ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของกล่องใต้กล่องเก็บข้อความส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
  2. กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ และจากนั้น ลากตัวชี้เมาส์ข้ามกล่องเก็บข้อความส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
  3. กด CTRL + C เพื่อคัดลอกตำแหน่ง
 5. คลิกยกเลิกและจากนั้น คลิกยกเลิกอีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ
ขั้นตอน b:การคัดลอกเนื้อหาของโฟลเดอร์จัดเก็บ
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้กด CTRL + V แล้ว คลิ กตกลง
 2. บนเมนูแก้ไขคลิกเลือกทั้งหมด
 3. บนเมนูแก้ไขคลิกคัดลอกและจากนั้น ปิดหน้าต่าง
ขั้นตอน c:สร้างโฟลเดอร์สำรอง
 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อปของคุณ คลิกสร้างและจากนั้น คลิกที่โฟลเดอร์
 2. ชนิด ข้อมูลจดหมายสำรอง สำหรับชื่อโฟลเดอร์ จากนั้นกด ENTER
ขั้นตอน d:วางเนื้อหาของโฟลเดอร์จัดเก็บเข้าไปในโฟลเดอร์สำรอง
 1. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์เพื่อเปิดแฟ้มข้อมูลจดหมายสำรอง
 2. คลิกขวาภายในหน้าต่างโฟลเดอร์จดหมายสำรองและคลิกที่วาง

ขั้นตอนที่ 2: การส่งออกสมุดรายชื่อไปยังแฟ้ม.csv

สิ่งสำคัญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณใช้ identities หลาย ๆ ค่าใน Outlook Express

Microsoft Outlook Express 5.x และ Microsoft Outlook Express 6.0 ใช้แฟ้มสมุดรายชื่อ (.wab) ของ Windows เพื่อเก็บข้อมูลสมุดรายชื่อ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแต่ละ identity จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ตามชื่อผู้ใช้ในแฟ้ม.wab ที่ใช้

วิธีเดียวที่จะแยกข้อมูลสมุดรายชื่อสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวต่าง ๆ คือการ ส่งออกข้อมูลไปยังแฟ้ม.csv ในขณะที่คุณเข้าสู่ระบบในข้อมูลเฉพาะตัวของเฉพาะ ถ้าแฟ้ม.wab ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ใช้ สามารถส่งออกข้อมูลเป็นข้อมูลรวมเพียงเท่านั้น ในกรณีนี้ ข้อมูลไม่สามารถส่งออกทีละโฟลเดอร์

มีอีกเหตุผลหนึ่งในการส่งออกแฟ้ม.wab ไปยังแฟ้ม.csv ถ้าแฟ้ม.wab ไม่ถูกส่งออกไปยังแฟ้ม.csv แต่แฟ้ม.wab ที่ใช้ร่วมกันกับ Microsoft Outlook ที่อยู่ถูกเก็บไว้ในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใน Outlook เมื่อคุณส่งออกแฟ้มไปเป็นแบบ.csv โดยใช้เมนูแฟ้มใน Outlook Express มีส่งการติดต่อที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการใช้สมุดรายชื่อร่วมกับ Outlook คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือกเมนูไฟล์การส่งออกสมุดรายชื่อ ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

การส่งออกสมุดรายชื่อไปยังแฟ้ม.csv ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกส่งออกและจากนั้น คลิกสมุดรายชื่อ
 2. คลิกแฟ้มข้อความ (ใช้จุลภาคคั่นระหว่างค่า), แล้ว คลิ กส่งออก
 3. คลิกเรียกดู
 4. เลือกโฟลเดอร์ที่สำรองข้อมูลจดหมายที่คุณสร้างขึ้น
 5. ในกล่องชื่อแฟ้มพิมพ์ สมุดรายชื่อสำรองแล้ว คลิกบันทึก
 6. คลิก ถัดไป
 7. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการส่งออก และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 8. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกปิด

ขั้นตอนที่ 3: ส่งออกบัญชีจดหมายไปยังแฟ้ม

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกบัญชี
 2. บนแท็บจดหมายคลิกบัญชีจดหมายที่คุณต้องการส่งออก และจากนั้น คลิกส่งออก
 3. ในกล่องบันทึกในเลือกโฟลเดอร์ข้อมูลจดหมายสำรองและจากนั้น คลิกบันทึก
 4. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละบัญชีจดหมายที่คุณต้องการส่งออก
 5. คลิกปิด

ขั้นตอนที่ 4: เอ็กซ์ปอร์ตแอคเคาท์นิวส์กรุ๊ปไปยังไฟล์

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกบัญชี
 2. บนแท็บข่าวสารคลิกแอคเคาท์นิวส์ที่คุณต้องการส่งออก และจากนั้น คลิกส่งออก
 3. ในกล่องบันทึกในเลือกโฟลเดอร์ข้อมูลจดหมายสำรองและจากนั้น คลิกบันทึก
 4. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละแอคเคาท์นิวส์ที่คุณต้องการส่งออก
 5. คลิกปิด

วิธีการเรียกคืนรายการ Outlook Express

หมายเหตุ เมื่อต้องการคืนค่ารายการเมื่อคุณใช้ identities หลาย ๆ ค่าใน Outlook Express คุณอาจจะต้องสร้างข้อมูลก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ทำซ้ำแต่ละขั้นตอนตามความจำเป็นสำหรับแต่ละ identity

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าข้อความจากโฟลเดอร์สำรอง

 1. บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่นำเข้าแล้ว คลิ กข้อความ
 2. ในกล่องเลือกโปรแกรมอีเมลที่จะนำเข้าจากคลิกMicrosoft Outlook Express 5หรือMicrosoft Outlook Express 6และจากนั้น คลิกถัดไป
 3. คลิกนำเข้าจดหมายจาก OE5 ไดเรกทอรีที่จัดเก็บหรือนำเข้าจดหมายจาก OE6 ไดเรกทอรีที่จัดเก็บและจากนั้น คลิกตกลง
 4. คลิกเรียกดูแล้ว คลิ กโฟลเดอร์ข้อมูลจดหมายสำรอง
 5. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกถัดไป
 6. คลิกที่โฟลเดอร์ทั้งหมดคลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: การนำเข้าแฟ้มสมุดรายชื่อ

 1. บนเมนูแฟ้มคลิกนำเข้าแล้ว คลิ กสมุดรายชื่ออื่น
 2. คลิกแฟ้มข้อความ (ใช้จุลภาคคั่นระหว่างค่า), แล้ว คลิ กนำเข้า
 3. คลิกเรียกดู
 4. เลือกโฟลเดอร์ที่สำรองข้อมูลจดหมายคลิกแฟ้มbackup.csv สมุดที่อยู่และจากนั้น คลิกเปิด
 5. คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
 6. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกปิด

ขั้นตอนที่ 3: การนำเข้าแฟ้มบัญชีจดหมาย

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกบัญชี
 2. บนแท็บจดหมายคลิกนำเข้า
 3. ในกล่องค้นหาในเลือกโฟลเดอร์ข้อมูลจดหมายสำรอง
 4. คลิกบัญชีจดหมายที่คุณต้องการนำเข้า และจากนั้น คลิกเปิด
 5. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละบัญชีจดหมายที่คุณต้องการนำเข้า
 6. คลิกปิด

ขั้นตอนที่ 4: การนำเข้าแฟ้มบัญชีกลุ่มข่าวสาร

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกบัญชี
 2. บนแท็บข่าวสารคลิกนำเข้า
 3. ในกล่องค้นหาในเลือกโฟลเดอร์ข้อมูลจดหมายสำรอง
 4. คลิกแอคเคาท์นิวส์ที่คุณต้องการนำเข้า และจากนั้น คลิกเปิด
 5. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละแอคเคาท์นิวส์ที่คุณต้องการนำเข้า
 6. คลิกปิด

วิธีการรักษารายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกและกฏต่าง ๆ เกี่ยวกับอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรักษารายการผู้ส่งที่ถูกบล็อกและกฏต่าง ๆ เกี่ยวกับอีเมล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
276511 วิธีการสำรอง และการคืนค่ารายการ Outlook Express ชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกและกฏต่าง ๆ เกี่ยวกับอีเมล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 270670 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbtshoot kbceip kbhowto kbmt KB270670 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:270670

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com