คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ System Center 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2706783 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้งและการตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไขใน 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft System Center 2012

ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งเมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงสำหรับ System Center 2012 นี้

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงสะสม 2

ตัวควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (KB2721175)

ปัญหาที่ 1

เมื่อคุณดูการบริการ ใน System Center 2012 App ควบคุมเป็นผู้ใช้ด้วยตนเองคุณได้รับข้อความเตือนต่อไปนี้:
เรียกข้อมูลไม่สมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2709415 ดูการบริการใน System Center 2012 App ควบคุมเป็นผู้ใช้ด้วยตนเองอาจล้มเหลวพร้อม ด้วยคำเตือน "Retrieved ข้อมูลไม่สมบูรณ์"
ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณดูแผนภูมิการบริการ ใน System Center 2012 ควบคุมโปรแกรมประยุกต์ของคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ประเภท: ร้ายแรง
คำอธิบาย: ตัวควบคุมโปรแกรมประยุกต์พบข้อผิดพลาด และจำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ตัวควบคุมแอพลิเคชันจะเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณคลิกปิด
รายละเอียด: การกำหนดโหนดเป็นของกราฟที่แตกต่างกัน และดังนั้นจึง ไม่สามารถเพิ่มคอลเลกชัน
ปัญหาที่ 3

เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนบริการบน Microsoft Azure ไม่มีบันทึกการเปลี่ยนแปลง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การตั้งค่าการกำหนดค่าที่ระบุสำหรับการตั้งค่าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่า แฟ้มการกำหนดค่าบริการเป็นแฟ้ม XML ที่ถูกต้อง และที่ มีระบุบทบาทการตรวจนับอินสแตนซ์เป็นจำนวนเต็มบวก (StatusCode: BadRequest)

เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลส่งกลับข้อผิดพลาด: การร้องขอไม่ถูกต้อง (400) (รหัสสถานะ: System.Net.Exception)

ที่ data Protection Manager (KB2706783)

ปัญหาที่ 1

หลังจากที่คุณปรับรุ่นจาก 2010 Data Protection Manager ศูนย์ระบบ สำรอง Microsoft SharePoint ล้มเหลวถ้าฐานข้อมูลของ SharePoint มีการเปรียบเทียบการเปิด

ปัญหาที่ 2

สำเนาสำรองแฟ้มที่เข้ารหัสลับล้มเหลวโดยไม่แจ้งเตือนเมื่อใบรับรองด้วยตนเองวัตถุนโยบายกลุ่มถูกปิดใช้งาน

ปัญหาที่ 3

ในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ Microsoft Data Protection Managerป้ายชื่อเวอร์ชั่นจะแสดงขึ้น อย่างไรก็ตาม หมายเลขรุ่นเริ่มต้น

การตัดสินค้าจากคลัง 4

บนเมนูการดำเนินการคำสั่งวิธีใช้จะแสดงสองครั้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากขณะนี้คุณสามารถเข้าถึงวิธีใช้สำหรับ DPM โดยใช้คำสั่งช่วย DPM รายการวิธีใช้บนเมนูการดำเนินการอ้างอิงกับวิธีใช้ของ Microsoft Management Console (MMC)

การตัดสินค้าจากคลัง 5

ในเมนูมุมมองคอนโซล DPMขยายทั้งหมดยุบทั้งหมดเมนูคำสั่งและมีแสดงหลายครั้ง

การตัดสินค้าจากคลัง 6

มีเพิ่มการ cmdlet Windows PowerShell เพื่ออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบสอบถามที่ใช้

การตัดสินค้าจากคลัง 7

การสำรองข้อมูล DPM อาจล้มเหลวสำหรับฟาร์ม SharePoint กับฐานข้อมูลเนื้อหามิเรอร์ชื่อเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ขึ้นต้น ด้วยชื่อเซิร์ฟเวอร์หลัก ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักชื่อ "MachineName ชื่อเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์คือ"MachineName1" และฐานข้อมูลเนื้อหาอยู่ในอินสแตนซ์ที่เปิดของ Microsoft SQL Server ได้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อปรากฏคำเตือนความล้มเหลวในการสำรองข้อมูลที่รวมสำหรับการทำมิเรอร์ฐานข้อมูลทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขก่อนหน้านี้

เมื่อเกิดความล้มเหลวนี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เตรียมสำหรับการสำรองข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล SQL Server CONTENT_DB_NAME (แบบสะท้อนระหว่าง – หลัก SQL และ SQL เรอร์) บนหลักของ SQLFQDN หยุดเนื่องจากการดำเนินการนี้ depended บนการดำเนินการสำรองข้อมูลอื่นที่ล้มเหลว หรือถูกยกเลิก (ID 30200)

การตัดสินค้าจากคลัง 8

วันหมดอายุสำหรับชุดข้อมูลที่ถูกต้องที่เขียนลงในเทปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเก็บข้อมูลในระหว่างการปรับเปลี่ยนกลุ่มการป้องกัน

ตัวอย่างเช่น กลุ่มป้องกันถูกกำหนดค่าสำหรับจุดกู้คืนเทประยะยาวกับเป้าหมายกู้คืนระยะยาวแบบกำหนดเอง กู้คืนเป้าหมาย 1 มีช่วงเก็บข้อมูลมีขนาดเล็กกว่าเป้าหมายกู้คืนอื่น ๆ ในการกำหนดค่านี้ ถ้ามีเปลี่ยนกลุ่มการป้องกัน เพื่อเอา 1 เป้าหมายการกู้คืน และเก็บเป้าหมายอื่นกู้คืน ชุดข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยใช้การกู้คืนข้อมูลเป้าหมาย 1 ได้ช่วงเก็บข้อมูลเปลี่ยนเป็นเงินประกันผลงานสำหรับช่วงของเป้าหมายกู้คืนอื่น ๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ สร้างแบบ IsDatasetExpiryDateChangeInModifyPgAllowedDWORD ภายใต้คีย์ย่อยต่อไปนี้ และจากนั้น ตั้งค่าเป็น0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Configuration\MediaManager


การตัดสินค้าจากคลัง 9

เทปทำเครื่องหมายเป็นสามารถในวันถัดไปหลังจากวันหมดอายุเป็น DPM เรียกใช้งาน reclamation ในเวลาเที่ยงคืนเท่านั้น ถ้าคุณต้องการให้เทปเพื่อให้สามารถในวันเดียวกัน ตามที่ได้หมดอายุแล้ว สร้าง DWORD บิต theExpireDatasetOnDayStart32 และตั้งค่าเป็น1ภายใต้คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Configuration\MediaManager

การตัดสินค้าจากคลัง 10

DPM ไม่เปิดใช้งานการเรียกดูของโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ได้รับการป้องกันที่มีวันที่ไม่ถูกต้องที่สร้างและเวลาได้รับการป้องกัน

การตัดสินค้าจากคลัง 11

เทปสำรองข้อมูลแฟ้มล้านล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รหัส 998
รายละเอียด: พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง (0x80070057)


ตัวจัดการการดำเนินงาน (KB2731874)

ปัญหาที่ 1

ตั้งค่าคอนฟิก Windows PowerShell โมดู runspace แคขยายตัวอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งทำให้การใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้น

ปัญหาที่ 2

SCOMLicense ชุดcmdlet นี้ล้มเหลวถ้าหมดเวลาหมดอายุการทดลองจัดการกลุ่มอายุ

ตัวจัดการการดำเนินงาน - UNIX และ Linux ตรวจสอบ (จัดการชุดปรับปรุง)

ปัญหาที่ 1

ตัวแทนในการจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบอาจมีปัญหาในโซนราก Solaris ของ Oracle ที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้ช่วงของ Cpu ที่จัดสรรไว้

ปัญหาที่ 2

ผู้ให้บริการของบริษัทตัวแทนกระบวนการ UNIX/Linux อาจระบุการประมวลผลถ้ากระบวนมีอาร์กิวเมนต์ที่มีตัวอักขระที่ไม่ใช่ ASCII ซึ่งป้องกัน/มอนกระบวนการตรวจสอบ

ปัญหาที่ 3

แฟ้มข้อกำหนดของ.rpm สำหรับตัวแทนสำหรับ Linux องค์กรหมวกสีแดงไม่ได้ระบุการกระจาย

Orchestrator (KB2702112 - Runbook Designer (x86) เซิร์ฟเวอร์ Runbook (x86))

ปัญหาที่ 1

Orchestrator Runbook เป็นศูนย์ระบบว่า ใช้กิจกรรม "เรียกใช้โปรแกรม" เพื่อดำเนินการแอพลิเคชันบนระบบที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008, Windows Vista หรือ Windows รุ่นก่อนหน้า อาจส่งคืนสถานะล้มเหลวสำหรับกิจกรรม "เรียกใช้โปรแกรม" ร่วมกับเนื้อหาต่อไปนี้ในข้อความสรุปข้อผิดพลาดในการเผยแพร่ข้อมูล:
ไม่สามารถเริ่มบริการ Orchestrator บริการโปรแกรมรันบน computer_name -บริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาเหมาะสม (รหัส 1053)

บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่บริการกำลังพยายามเริ่มการทำงาน เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกจับภาพในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
ต้นทาง: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
รหัสเหตุการณ์: 1000
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย
แอพลิเคชัน OrchestratorRunProgramService.exe เวอร์ชั่น 0.0.0.0 ประทับเวลา 0x4f44a324 โมดูลเกี่ยวกับ KERNEL32.dll ที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องSetProcessPreferredUILanguages เวอร์ชั่น 6.0.6002.18005 ประทับเวลา 0x49e03824 รหัสข้อยกเว้น 0xc0000139 ข้อบกพร่องออฟเซต 0x0006f04e
รหัสกระบวนการ 0x76c แอพลิเคชันเริ่มเวลา 0x01cd134f73ced65a

ผู้จัดการฝ่ายบริการ (KB2719827)

ปัญหาที่ 1

URL เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมในแม่แบบการแจ้งเตือนไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์หรือกิจกรรมในแม่แบบการแจ้งเตือน (SCSM 2012)
ปัญหาที่ 2

การประทับเวลาสำหรับเหตุการณ์ที่สร้าง โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ SMTP ที่ไม่ถูกต้อง

ปัญหาที่ 3

ถ้าคุณเปลี่ยนภาษาของไซต์ SharePoint ในโปรแกรมจัดการบริการเว็บไซต์ ภาษาไม่ถูกต้องอาจแสดงอยู่

การตัดสินค้าจากคลัง 4

ผู้จัดการฝ่ายบริการไม่สร้างข้อความแจ้งเตือนที่สร้างขึ้น โดยกฎการดำเนินงานจัดการปัญหา

ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2742355 - Console, KB2724539 – เซิร์ฟเวอร์ VMM, KB2725034 – เว็บไซต์บริการตนเอง)

ปัญหาที่ 1

หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง VMM แปลงทางกายภาพเป็นแบบเสมือน (P2V) อาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 413 ได้เนื่องจากรุ่นที่มีอยู่ในค่ารีจิสทรี AgentVersion ไม่ถูกต้อง

ปัญหาที่ 2

เครื่องเสมือนที่มีสถานะของ "ที่ไม่สนับสนุนโครง VM" ถ้าเครื่องเสมือนถูกกำหนดค่าให้ใช้ ISO ผิด และ ถ้ามีเลือกตัวเลือกไฟล์รูปภาพที่ใช้ร่วมกันแทนที่จะคัดลอกแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2690619 เครื่องเสมือนที่กำหนดค่าให้ใช้ ISO มีสถานะของการตั้งค่าคอนฟิก VM ที่ไม่สนับสนุนในตัวจัดการการเครื่องเสมือน System Center 2012
ปัญหาที่ 3

กำลังปรับให้เหมาะสมพลังงานปิดปแทนที่จะโฮสต์คอมพิวเตอร์

การตัดสินค้าจากคลัง 4

เมื่อคุณดูจุดตรวจสำหรับเครื่องเสมือน VMware, VMM คอนโซลอาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ค่า '0' ไม่ถูกต้องสำหรับ 'ค่า' 'ค่า' ควรอยู่ระหว่าง 'ต่ำสุด' และ 'สูงสุด'

การตัดสินค้าจากคลัง 5

วางเครื่องเสมือนอาจให้เหมือนกับโฮสต์อันดับแม้ว่าหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานระหว่างโฮสต์จะแตกต่างกัน

การตัดสินค้าจากคลัง 6

คุณไม่สามารถล็อกออนเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ Controllerbecause VMM ไม่สนับสนุนโดเมนที่มีความน่าเชื่อถือแบบทางเดียวกัน

การตัดสินค้าจากคลัง 7

ข้อความถูกตัดให้สั้นลงในคำเตือนเคล็ดลับ PRO

การตัดสินค้าจากคลัง 8

รูปภาพ (หรือโลโก้) ภายใน PRO เคล็ดลับจะไม่แสดงเมื่อมีการรวมกับตัวจัดการการดำเนินงานการ System Center 2012

การตัดสินค้าจากคลัง 9

คอนโซลการ VMM สามารถโปรดรอสักครู่เพื่อโหลดในสภาพแวดล้อมที่มีหลายโฮสต์ที่ร้อย

การตัดสินค้าจากคลัง 10

วางเครื่องเสมือนสามารถใช้ได้ถึง 30 วินาทีต่อโฮสต์

การตัดสินค้าจากคลัง 11

VMM คอนโซลช่วยลดประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่

การตัดสินค้าจากคลัง 12

ไม่รู้จักชนิดของทรัพยากรดิสก์อื่นที่ใช้ในคลัสเตอร์ล้มเหลว Hyper-V VMM

คลัสเตอร์การโฮสต์ฟื้นฟูงานอาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

คำเตือน (13926)
โฮสต์คลัสเตอร์ cluster.contoso.com ไม่ฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์เนื่องจากไม่ใช่ทั้งหมดของโหนดที่ไม่สามารถติดต่อ การจัดเก็บที่พร้อมใช้งานสูงและข้อมูลเครือข่ายเสมือนที่รายงานสำหรับคลัสเตอร์นี้อาจไม่ถูกต้อง

เครื่องเสมือนที่มีสถานะเป็น "การกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่ไม่สนับสนุน" อาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด (13924)
เครื่องเสมือนพร้อมใช้งานสูง (VMname) ไม่สนับสนุน โดย VMM เนื่องจากเครื่องเสมือนใช้เก็บข้อมูลที่ไม่เป็นกลุ่มวิธีการขอรับ และติดตั้ง 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ System Center 2012

แพคเกจการปรับปรุงสำหรับตัว ควบคุมแอพลิเคชัน Orchestrator และตัวจัดการเครื่องเสมือนจะพร้อมใช้งานจาก Microsoft Update

นอกจากนี้ แพคเกจการปรับปรุงสำหรับตัว จัดการการป้องกันข้อมูล ตัว จัดการการดำเนินงาน และผู้จัดการ ฝ่ายบริการได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ตัวจัดการการป้องกันข้อมูล
http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=30413

ตัวจัดการการดำเนินงาน
http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=30421

อัพเดต UNIX และการ Pack จัดการ Linux สำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน
http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=29696

ผู้จัดการฝ่ายบริการ
http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=30410
 • เมื่อต้องการขอรับและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Update ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนระบบที่มีส่วนประกอบของ System Center 2012 ที่นำมาใช้ได้ซึ่งติดตั้งไว้:
  1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งWindows Update
  3. ในหน้าต่างการปรับปรุงของ Windows คลิกตรวจสอบแบบออนไลน์เพื่อการปรับปรุงจาก Microsoft Update
  4. คลิกการปรับปรุงที่สำคัญพร้อมใช้งาน
  5. เลือกแพ็คเกจที่ปรับปรุงสะสม 2ตามความจำเป็น และจากนั้น คลิกตกลง
  6. คลิกการปรับปรุงการติดตั้งเพื่อติดตั้งแพคเกจการปรับปรุง

  สิ่งสำคัญแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชันแสดงใน Microsoft Update หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง Rollup 1 สำหรับการปรับปรุงคอนโซลตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2663960) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น

  หมายเหตุก่อนที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน ตรวจดูส่วน "วิธีการติดตั้งสำหรับตัวควบคุมโปรแกรมประยุกต์"

 • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงจากการปรับปรุง Microsoft แค็ตตาล็อกด้วยตนเอง ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  ตัวควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (KB2721175)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงตัวควบคุมแอพลิเคชัน
  Orchestrator (KB2702112)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Runbook Designer (x86)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ Runbook (x86)
  ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2742355, KB2724539, KB2725034)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงคอนโซล

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ VMM เดี๋ยวนี้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงเว็บไซต์บริการตนเอง
เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงด้วยตนเอง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพร้อมท์คำสั่ง:

msiexec.exe /updateชื่อแพคเกจ>
ตัวอย่างเช่น การติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2724539), เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

msiexec.exe /update KB2724539_vmmServer_amd64.msp

คำแนะนำในการติดตั้ง

คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน

เมื่อต้องการติดตั้ง 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft System Center 2012 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ควบคุม ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่าหรือการปรับปรุงสะสม 1 สำหรับคอนโซลการจัดการเครื่องเสมือน
 2. นำเข้าใบรับรองไลบรารีสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ VMM อีกครั้ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เข้าสู่ระบบตัวควบคุมแอพลิเคชันในฐานะผู้ดูแล
  2. ขยายการตั้งค่าแล้ว คลิ กเชื่อมต่อ
  3. สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ VMM เลือกเซิร์ฟเวอร์ VMM แล้ว คลิ กใบรับรองการนำเข้า

   หมายเหตุ
   • นำเข้าใบรับรองไลบรารี VMM อีกครั้งสามารถทำได้ทั้งก่อน หรือหลัง จากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน
   • จนกว่าใบรับรองไลบรารีมีการนำเข้าอีกครั้ง ตัวควบคุมแอพลิเคชันไม่สามารถคัดลอกแฟ้มลงในไลบรารี VMM
 3. ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชันของ System Center 2012
หมายเหตุถ้าคุณติดตั้งชุดภาษาสำหรับตัวควบคุมแอพลิเคชัน haveto คุณคัดลอกแฟ้มชุดภาษาหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสม 2 ถ้าคุณไม่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตัวควบคุมแอพลิเคชันเว็บไซต์จะไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นภาษาท้องถิ่น แม้ว่าภาษาปริมา isinstalled

เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มชุดภาษา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมแอพลิเคชัน เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  การ Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.0.2 2012\App System Center %ProgramFiles%\Microsoft ซีดี

  คัด ลอก/b LanguagePack_*.xap ...\1.0.0.3\*
 2. ตรวจสอบว่า แฟ้มแปดต่อไปนี้ในไดเรกทอรี Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.0.3 %ProgramFiles%\Microsoft 2012\App System Center:
  • LanguagePack_de.xap
  • LanguagePack_es.xap
  • LanguagePack_fr.xap
  • LanguagePack_it.xap
  • LanguagePack_ja.xap
  • LanguagePack_pt-BR.xap
  • LanguagePack_ru.xap
  • LanguagePack_zh-Hans.xap

หมายเหตุถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งชุดภาษา คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งชุดภาษา

วิธีการติดตั้งสำหรับ Data Protection Manager

เมื่อต้องการติดตั้ง 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ System Center 2012 ที่ Data Protection Manager ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ก่อนที่คุณติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงสะสม 2 สำรองฐานข้อมูล DPM
 2. ติดตั้งแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ System Center 2012 ที่ Data Protection Manager เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้แฟ้ม DataProtectionManager2012 KB2706783.exe บนเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ คุณอาจต้องรีสตาร์ Data Protection Manager หลังจากที่คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิก

 3. ในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ DPM ปรับปรุงบริษัทตัวแทนการป้องกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • วิธีที่ 1: ปรับปรุงการป้องกันตัวแทนจากส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ DPM
   1. เปิดส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ DPM
   2. บนแท็บการจัดการคลิกที่แท็บตัวแทน
   3. ในรายการได้รับการป้องกันคอมพิวเตอร์เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น คลิกอัพเดตในบานหน้าต่างการกระทำ
   4. คลิกใช่และจากนั้น คลิกบริษัทตัวแทนการปรับปรุง

   หมายเหตุ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปรับรุ่นตัวแทน

  • วิธีที่ 2: ปรับปรุงตัวแทนการป้องกันบนคอมพิวเตอร์ที่มีการป้องกัน
   1. การขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงบริษัทตัวแทนการป้องกันจากการ "DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00 "ไดเรกทอรีบน System Center 2012 - เซิร์ฟเวอร์ที่ Data Protection Manager

    การปรับปรุงที่ใช้ x86
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2706783.exe
    การปรับปรุงที่ใช้ x64
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2706783_AMD64.exe
    หมายเหตุ แพคเกจ DPMAgentInstaller.exe ใช้ได้กับทุกภาษานั้น

   2. เรียกใช้แพคเกจ DPMAgentInstaller.exe ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้รับการป้องกันโดยใช้สถาปัตยกรรมของตัวแทน
   3. เปิดส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ DPM บน System Center 2012 - เซิร์ฟเวอร์ที่ Data Protection Manager
   4. คลิกแท็บการจัดการและจากนั้น คลิกแท็บตัวแทน
   5. เลือกคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกัน คลิกรีเฟรชข้อมูลและตรวจสอบว่า รุ่นของบริษัทตัวแทนที่มีรายชื่อเป็น 4.0.1915.00"

วิธีการติดตั้งตัวจัดการการดำเนินงาน

ปัญหาที่ทราบสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้
 • โปรแกรมปรับปรุงไม่ปรากฏในรายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุมหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสม 2
 • หมายเลขรุ่นของคอนโซลไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสม 2 หลังจากติดตั้งปรับปรุงสะสม 2 หมายเลขรุ่นของคอนโซลยังคง 7.0.8560.0
 • หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงสะสม 2 บนคอนโซลเว็บ followingerror เกิดขึ้นใน Internet Explorer:
  ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ใน ' / OperationsManager' แอพลิเคชัน
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิด และเริ่ม Internet explorer ใหม่แล้ว
บันทึกย่อเกี่ยวกับการติดตั้ง
 • ตัวจัดการการดำเนินการ Update Rollup 2 ในตอนแรกจะพร้อมใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับรุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ System Center 2012 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงรุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะมีอยู่ในภายหลังใน 2012
 • คุณต้องรันการปรับปรุงเหล่านี้ในฐานะผู้ดูแล
 • คุณต้องปิดคอนโซลก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงคอนโซลเพื่อหลีกเลี่ยงการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 • คุณต้องเริ่มการทำงาน และล้างแคชของเบราว์เซอร์ในการเริ่มต้นอินสแตนซ์ใหม่ของ Microsoft Silverlight
 • ยกเลิกการปรับปรุงนี้ควรไม่สามารถติดตั้งทันทีหลังจากที่คุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ มิฉะนั้น คุณอาจพบปัญหาที่รัฐบริการสุขภาพยังคงไม่
 • ถ้าเปิดใช้งานการควบคุมบัญชีผู้ใช้ การปรับปรุงแฟ้ม.msp ต้องเรียกใช้จากหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผ่านการตรวจสอบ
 • สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนอินสแตนซ์ฐานข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในการดำเนินงานและข้อมูลจำเป็นเมื่อต้องการรันการปรับปรุงในฐานข้อมูลเหล่านี้
 • แก้ไขคอนโซลทั้งเว็บจะทำงานหลังจากที่คุณเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:
<machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>
หมายเหตุควรมีเพิ่มบรรทัดนี้ภายใต้<system.web>ตามที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:</system.web>
911722 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึงหน้าเว็บ ASP.NET ที่มี ViewState ที่เปิดใช้งานหลังจากที่คุณอัพเกรดจาก ASP.NET 1.1 ASP.NET 2.0

ใบสั่งการติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุน
เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้ในลำดับต่อไปนี้:

หมายเหตุUpdate Rollup 2 สามารถติดตั้งบนตัวแทนทั้งก่อน หรือหลัง จากที่มีการติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์
 1. ติดตั้งการปรับปรุงในโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์:
  1. เซิร์ฟเวอร์การจัดการหรือเซิร์ฟเวอร์
  2. เซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์
  3. เซิร์ฟเวอร์รายงาน
  4. คอมพิวเตอร์บทบาท server คอนโซลของเว็บ
  5. คอมพิวเตอร์บทบาทของคอนโซลการดำเนินงาน
 2. นำเข้าชุดจัดการด้วยตนเอง
 3. ใช้การปรับปรุงตัวแทนบริษัทตัวแทนการติดตั้งด้วยตนเอง หรือกดดูจาก Pending ติดตั้งในคอนโซลการดำเนินงาน

หมายเหตุถ้าเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ MG/Tiering ระดับบนสุดที่ควรจะปรับปรุงครั้งแรก

ข้อมูลการติดตั้ง
เมื่อต้องการขยายแฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คัดลอกแฟ้มต่อไปนี้ กับโฟลเดอร์ภายในเครื่อง หรือเมื่อต้อง การใช้ร่วมกันเป็นเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน และจากนั้น ดำเนินการขยายแฟ้ม:
  SystemCenter2012OperationsManager-UR2-KB2731874-X86-X64-IA64-ENU.exe
 2. ใช้ MSPs เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

  แฟ้ม MSP ดังต่อไปนี้จะรวมอยู่ในการปรับปรุง แฟ้ม MSP ทั้งหมดที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต้องสามารถใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์จัดการยังมีหน้าที่คอนโซลเว็บและคอนโซลติดตั้ง แพคเกจ MSP สามควรจะใช้กับเซิร์ฟเวอร์การจัดการ ควรใช้แพคเกจ MSP หนึ่งสำหรับแต่ละบทบาทเฉพาะที่เก็บเซิร์ฟเวอร์
  • AMD64-KB2731874-Agent.msp
  • AMD64-KB2731874-Console.msp
  • AMD64-KB2731874-Gateway.msp
  • AMD64-KB2731874-Reporting.msp
  • AMD64-KB2731874-Server.msp
  • AMD64-KB2731874-WebConsole.msp
  • I386-KB2731874-Agent.msp
  • I386-KB2731874-Console.msp
  • KB2731874-ia64-Agent.msp
 3. นำเข้าชุดจัดการต่อไปนี้:
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าแพคความจัดการจากดิสก์ ไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับ UNIX ตัวจัดการการดำเนินงานและ Linux ตรวจสอบชุดและตัวแทน

เมื่อต้องการติดตั้งชุดปรับปรุงที่ตรวจสอบและตัวแทนสำหรับระบบปฏิบัติการ UNIX และ Linux ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งชุดจัดการการปรับปรุงจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  ตรวจสอบชุดสำหรับ UNIX และระบบปฏิบัติการ Linux system Center
 2. นำเข้าชุดจัดการการปรับปรุงสำหรับแต่ละเวอร์ชัน Linux หรือ UNIX ที่คุณกำลังตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของคุณ
 3. อัพเกรดแต่ละตัวแทนเป็นรุ่นล่าสุด โดยใช้ cmdlet Windows PowerShellอัพเดต SCXAgentหรือ UNIX/Linux ของบริษัทตัวแทนการปรับรุ่นตัวช่วยสร้างในบานหน้าต่างจัดการของคอนโซลการดำเนินงาน

หมายเหตุจัดการ pack แฟ้มกลุ่มงานสำหรับแต่ละรุ่นของระบบปฏิบัติการ UNIX และ Linux ประกอบด้วยแฟ้ม pack และเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอาจต้องรอหลายนาทีหลังจากคุณนำเข้ากลุ่ม pack จัดการก่อนที่แฟ้มแทนจะพร้อมใช้งานสำหรับการปรับรุ่นแบบแทน

วิธีการติดตั้งสำหรับตัวจัดการเครื่องเสมือน

หมายเหตุประเด็นค้นพบ ด้วยการปรับปรุงคอนโซล VMM (KB2724538) บนรุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ อัพเด VMM คอนโซลใหม่ (KB2742355) ถูกนำออกใช้ใน Microsoft Update การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับภาษาทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงคอนโซลเก่า (KB2724538) เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บน VMM ทุกภาษา

ถ้าไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ VMM ของ Update Rollup 1 (KB2663959) บริษัทตัวแทนการ VMM บนคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดการมีการปรับปรุงหลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ VMM สำหรับ 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง (KB2724539)

การปรับปรุงของบริษัทตัวแทนการ VMM บนคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดคอนโซลการ VMM
 2. คลิกผ้าและจากนั้น เลือกเซิร์ฟเวอร์
 3. ภายใต้จัดการคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เลือก และจากนั้น คลิกUpdate Agent

แฟ้มที่มีการปรับปรุงในแพคเกจการปรับปรุงสะสม 2

ปรับปรุงตัวควบคุมแอพลิเคชัน (KB2721175)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe424,1121.0.1202.0
SelfServiceUser.xap691,173ไม่เกี่ยวข้อง
UIAdministrator.xap253,952ไม่เกี่ยวข้อง
UIJobs.xap233,472ไม่เกี่ยวข้อง
UIManagement.Core.xap236,492ไม่เกี่ยวข้อง
UIProductOverview.xap331,776ไม่เกี่ยวข้อง
UIRbac.xap240,792ไม่เกี่ยวข้อง
UIShell.xap2,725,797ไม่เกี่ยวข้อง
Default.htm3,098ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Azure.exe459,4401.0.1202.0

ที่ data Protection Manager (KB2706783)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Utils.dll1,136,8964.0.1915.0
AMTE.dll289,0084.0.1915.0
CPWrapper.dll782,0644.0.1915.0
DPMRA.exe6,196,9764.0.1915.0
DPMac.exe2,004,2084.0.1915.0
Installagentpatch.exe113,9044.0.1915.0
Launchpatch.exe24,8164.0.1915.0
Inspect.dll166,1444.0.1915.0
Patchca.dll26,3684.0.1915.0
SQLWriterHelperPlugin.dll1,076,4644.0.1915.0
DsmFs.dll947,4404.0.1915.0
ManagedContainer.dll1,607,9204.0.1915.0
MonitoringPage.dll768,2404.0.1915.0
ObjectModel.dll1,128,7044.0.1915.0
ObjectModelCmdlet.dll366,8324.0.1915.0
ConfigurationPage.dll878,8484.0.1915.0
WSSCmdlets.dll149,7444.0.1915.0
WSS4Cmdlets.dll129,2644.0.1915.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll923,8884.0.1915.0
EngineUICommon.dll551,1524.0.1915.0
DataProtectionManager.psd19,284ไม่เกี่ยวข้อง
DataProtectionManager.psm114,971ไม่เกี่ยวข้อง
ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml1,065,464ไม่เกี่ยวข้อง

ตัวจัดการการดำเนินงาน (KB2731874)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.PowerShell.dll88,7047.0.8560.1027
Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll318,0807.0.8560.1027

อัพเด orchestrator (KB2702112)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
OrchestratorRunProgramService.exe86,6807.0.1161.0

ผู้จัดการฝ่ายบริการ Update (KB2719827)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.106
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.106
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.106
BaseSilverlightModule.zip27,707ไม่เกี่ยวข้อง
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302ไม่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงคอนโซล Admin ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2724538)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll2,672,5603.0.6019.0
Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls636,8483.0.6019.0
Remoting.dll640,9443.0.6019.0
VmmAdminUI.exe137,1363.0.6019.0
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,526,0643.0.6040.0
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll129,3363.0.6040.0
ฐานข้อมูลAdhc.dll723,2483.0.6040.0
Engine.Deployment.dll428,3363.0.6040.0
ImgLibEngine.dll1,263,9203.0.6040.0
VMWareImplementation.dll1,898,8003.0.6040.0
WSManAutomation.dll35,1203.0.6040.0
WsManWrappers.dll2,079,0243.0.6040.0

ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2724539)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Engine.IndigoAccessLayer.dll317,3603.0.6019.0
Remoting.dll640,9443.0.6019.0
vmmAgent.exe3,143,6003.0.6019.0
Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
ฐานข้อมูลAdhc.dll723,2483.0.6040.0
Engine.Adhc.Operations.dll694,5763.0.6040.0
Engine.BitBos.dll186,6723.0.6040.0
Engine.Deployment.dll428,3363.0.6040.0
Engine.MomDal.dll571,6963.0.6040.0
Engine.Placement.dll231,7283.0.6040.0
Engine.Placement.ResourceModel.dll264,4963.0.6040.0
Engine.VmOperations.dll1,190,1923.0.6040.0
ImgLibEngine.dll1,263,9203.0.6040.0
VMWareImplementation.dll1,898,8003.0.6040.0
WSManAutomation.dll35,1203.0.6040.0
WsManWrappers.dll2,079,0243.0.6040.0
msiInstaller.dat12ไม่เกี่ยวข้อง
msiInstaller.exe210,3523.0.6005.0
vmmAgent.msi3,831,808ไม่เกี่ยวข้อง
msiInstaller.dat12ไม่เกี่ยวข้อง
msiInstaller.exe174,0003.0.6005.0
vmmAgent.msi3,381,248ไม่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงตัวจัดการเครื่องเสมือนของเว็บไซต์บริการตนเอง (KB2725034)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
Remoting.dll640,9443.0.6019.0
ฐานข้อมูลAdhc.dll723,2483.0.6040.0
Engine.Deployment.dll428,3363.0.6040.0
ImgLibEngine.dll1,263,9203.0.6040.0
VMWareImplementation.dll1,898,8003.0.6040.0
WSManAutomation.dll35,1203.0.6040.0
WsManWrappers.dll2,079,0243.0.6040.0
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,526,0643.0.6040.0


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2706783 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2706783 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2706783

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com