Při použití funkce Page Size Extension na procesoru Athlon přestávají reagovat programy používající port AGP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 270715 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ270715
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Při spuštění programu využívajícího port AGP (Accelerated Graphics Port), jako například Ziff Davis 3D WinBench 2000, v počítači se systémem Windows 2000 přestává počítač reagovat. K tomuto chování dochází s různou četností v závislosti na typu procesoru, paměti a grafické kartě počítače. Je známo, že k těmto potížím dochází s grafickými kartami Nvidia GeForce 256 a Matrox G400 v počítačích s procesorem AMD Athlon. Tyto potíže se ovšem netýkají žádného konkrétního typu grafické karty.

Příčina

K tomuto chování dochází tehdy, pokud je poškozena paměť přidělená grafické kartě.

Řešení

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Následující řešení brání Správci paměti v používání funkce PSE (Page Size Extension, Rozšíření velikosti stránky) a může ovlivnit výkon některých programů v závislosti na chování stránkování. Tato hodnota registru také omezuje velikost nestránkovaného fondu na 128 megabajtů (MB) namísto 256 MB.
 1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a zadejte následující hodnotu registru:
  Název hodnoty: LargePageMinimum
  Datový typ: REG_DWORD
  Číselná soustava: Šestnáctková
  Hodnota dat: 0xffffffff
 4. Ukončete program Editor registru.
 5. Restartujte počítač.

Další informace

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 270715 - Poslední aktualizace: 28. února 2014 - Revize: 4.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Klíčová slova: 
kbnosurvey kbarchive kbhardware kbprb kbgraphic KB270715

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com