ปุ่ม CAPS lock จะแสดงได้อย่างถูกต้องบนแป้นพิมพ์ของซอฟต์แวร์ที่ใช้โครงร่างภาษาญี่ปุ่น 106 บนแท็บเล็ตพีซีโดยใช้ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2707319 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ของซอฟต์แวร์บนแท็บเล็ตพีซีโดยใช้ Windows 7
 • คุณตั้งค่าเค้าโครงของแป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์ 106 ภาษาญี่ปุ่น.
 • คุณตั้งค่าระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านให้ สูง หรือ ปานกลาง-สูง.
  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น ระดับความปลอดภัยถูกตั้งค่าเป็น ปานกลาง-สูง.
 • คุณพยายามป้อนข้อมูลรหัสผ่าน บนหน้าจอต้อนรับสู่ Windows หรือ ในโปรแกรมประยุกต์
 • คุณสามารถกดแป้น CAPS LOCK บนแป้นพิมพ์ของซอฟต์แวร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ ปุ่ม CAPS lock ไม่ถูกเน้นอยู่

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดจากข้อผิดพลาดในแฟ้ม Tabskb.dll

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows 7
สิ่งสำคัญ การปรับปรุง Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows 7" แฟ้ม MANIFEST และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Auxbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,43410 มิย 200921:28
Auxpad.xmlไม่เกี่ยวข้อง21210 มิย 200921:28
Base.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,15010 มิย 200921:28
Basealtgr_rtl.xmlไม่เกี่ยวข้อง24710 มิย 200921:28
Base_altgr.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,16110 มิย 200921:28
Base_ca.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,16610 มิย 200921:28
Base_heb.xmlไม่เกี่ยวข้อง73810 มิย 200921:28
Base_jpn.xmlไม่เกี่ยวข้อง80410 มิย 200921:28
Base_kor.xmlไม่เกี่ยวข้อง48810 มิย 200921:28
Base_rtl.xmlไม่เกี่ยวข้อง61710 มิย 200921:28
ของ Ea-sym.xmlไม่เกี่ยวข้อง74910 มิย 200921:28
Ea.xmlไม่เกี่ยวข้อง38410 มิย 200921:28
Ja jp sym.xmlไม่เกี่ยวข้อง74910 มิย 200921:28
Ja-jp.xmlไม่เกี่ยวข้อง16,61610 มิย 200921:28
Keypad.xmlไม่เกี่ยวข้อง72710 มิย 200921:28
Keypadbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,11810 มิย 200921:28
Ko-kr.xmlไม่เกี่ยวข้อง15,09710 มิย 200921:28
Kor-kor.xmlไม่เกี่ยวข้อง39210 มิย 200921:28
Main.xmlไม่เกี่ยวข้อง38,48510 มิย 200921:28
Numbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,21810 มิย 200921:28
Numbers.xmlไม่เกี่ยวข้อง20910 มิย 200921:28
Oskmenu.xmlไม่เกี่ยวข้อง21510 มิย 200921:28
Oskmenubase.xmlไม่เกี่ยวข้อง47110 มิย 200921:28
Osknumpad.xmlไม่เกี่ยวข้อง21910 มิย 200921:28
Osknumpadbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,43710 มิย 200921:28
Oskpred.xmlไม่เกี่ยวข้อง21510 มิย 200921:28
Oskpredbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง92410 มิย 200921:28
Symbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,76410 มิย 200921:28
Symbols.xmlไม่เกี่ยวข้อง59110 มิย 200921:28
Tabskb.dll6.1.7601.17835399,36004 2012 พฤษภาคม10:00
Web.xmlไม่เกี่ยวข้อง20710 มิย 200921:28
Webbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,16610 มิย 200921:28
Zh-changjei.xmlไม่เกี่ยวข้อง9,80310 มิย 200921:28
Zh-dayi.xmlไม่เกี่ยวข้อง11,06710 มิย 200921:28
Zh-phonetic.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,94710 มิย 200921:28
Auxbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,43410 มิย 200921:28
Auxpad.xmlไม่เกี่ยวข้อง21210 มิย 200921:28
Base.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,15010 มิย 200921:28
Basealtgr_rtl.xmlไม่เกี่ยวข้อง24710 มิย 200921:28
Base_altgr.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,16110 มิย 200921:28
Base_ca.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,16610 มิย 200921:28
Base_heb.xmlไม่เกี่ยวข้อง73810 มิย 200921:28
Base_jpn.xmlไม่เกี่ยวข้อง80410 มิย 200921:28
Base_kor.xmlไม่เกี่ยวข้อง48810 มิย 200921:28
Base_rtl.xmlไม่เกี่ยวข้อง61710 มิย 200921:28
ของ Ea-sym.xmlไม่เกี่ยวข้อง74910 มิย 200921:28
Ea.xmlไม่เกี่ยวข้อง38410 มิย 200921:28
Ja jp sym.xmlไม่เกี่ยวข้อง74910 มิย 200921:28
Ja-jp.xmlไม่เกี่ยวข้อง16,61610 มิย 200921:28
Keypad.xmlไม่เกี่ยวข้อง72710 มิย 200921:28
Keypadbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,11810 มิย 200921:28
Ko-kr.xmlไม่เกี่ยวข้อง15,09710 มิย 200921:28
Kor-kor.xmlไม่เกี่ยวข้อง39210 มิย 200921:28
Main.xmlไม่เกี่ยวข้อง38,48510 มิย 200921:28
Numbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,21810 มิย 200921:28
Numbers.xmlไม่เกี่ยวข้อง20910 มิย 200921:28
Oskmenu.xmlไม่เกี่ยวข้อง21510 มิย 200921:28
Oskmenubase.xmlไม่เกี่ยวข้อง47110 มิย 200921:28
Osknumpad.xmlไม่เกี่ยวข้อง21910 มิย 200921:28
Osknumpadbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,43710 มิย 200921:28
Oskpred.xmlไม่เกี่ยวข้อง21510 มิย 200921:28
Oskpredbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง92410 มิย 200921:28
Symbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,76410 มิย 200921:28
Symbols.xmlไม่เกี่ยวข้อง59110 มิย 200921:28
Tabskb.dll6.1.7601.21987398,84804 2012 พฤษภาคม09:57
Web.xmlไม่เกี่ยวข้อง20710 มิย 200921:28
Webbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,16610 มิย 200921:28
Zh-changjei.xmlไม่เกี่ยวข้อง9,80310 มิย 200921:28
Zh-dayi.xmlไม่เกี่ยวข้อง11,06710 มิย 200921:28
Zh-phonetic.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,94710 มิย 200921:28
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Auxbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,43410 มิย 200920:46
Auxpad.xmlไม่เกี่ยวข้อง21210 มิย 200920:46
Base.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,15010 มิย 200920:46
Basealtgr_rtl.xmlไม่เกี่ยวข้อง24710 มิย 200920:46
Base_altgr.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,16110 มิย 200920:46
Base_ca.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,16610 มิย 200920:46
Base_heb.xmlไม่เกี่ยวข้อง73810 มิย 200920:46
Base_jpn.xmlไม่เกี่ยวข้อง80410 มิย 200920:46
Base_kor.xmlไม่เกี่ยวข้อง48810 มิย 200920:46
Base_rtl.xmlไม่เกี่ยวข้อง61710 มิย 200920:46
ของ Ea-sym.xmlไม่เกี่ยวข้อง74910 มิย 200920:46
Ea.xmlไม่เกี่ยวข้อง38410 มิย 200920:46
Ja jp sym.xmlไม่เกี่ยวข้อง74910 มิย 200920:46
Ja-jp.xmlไม่เกี่ยวข้อง16,61610 มิย 200920:46
Keypad.xmlไม่เกี่ยวข้อง72710 มิย 200920:46
Keypadbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,11810 มิย 200920:46
Ko-kr.xmlไม่เกี่ยวข้อง15,09710 มิย 200920:46
Kor-kor.xmlไม่เกี่ยวข้อง39210 มิย 200920:46
Main.xmlไม่เกี่ยวข้อง38,48510 มิย 200920:46
Numbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,21810 มิย 200920:46
Numbers.xmlไม่เกี่ยวข้อง20910 มิย 200920:46
Oskmenu.xmlไม่เกี่ยวข้อง21510 มิย 200920:46
Oskmenubase.xmlไม่เกี่ยวข้อง47110 มิย 200920:46
Osknumpad.xmlไม่เกี่ยวข้อง21910 มิย 200920:46
Osknumpadbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,43710 มิย 200920:46
Oskpred.xmlไม่เกี่ยวข้อง21510 มิย 200920:46
Oskpredbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง92410 มิย 200920:46
Symbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,76410 มิย 200920:46
Symbols.xmlไม่เกี่ยวข้อง59110 มิย 200920:46
Tabskb.dll6.1.7601.17835449,02404 2012 พฤษภาคม11:00
Web.xmlไม่เกี่ยวข้อง20710 มิย 200920:46
Webbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,16610 มิย 200920:46
Zh-changjei.xmlไม่เกี่ยวข้อง9,80310 มิย 200920:46
Zh-dayi.xmlไม่เกี่ยวข้อง11,06710 มิย 200920:46
Zh-phonetic.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,94710 มิย 200920:46
Auxbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,43410 มิย 200920:46
Auxpad.xmlไม่เกี่ยวข้อง21210 มิย 200920:46
Base.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,15010 มิย 200920:46
Basealtgr_rtl.xmlไม่เกี่ยวข้อง24710 มิย 200920:46
Base_altgr.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,16110 มิย 200920:46
Base_ca.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,16610 มิย 200920:46
Base_heb.xmlไม่เกี่ยวข้อง73810 มิย 200920:46
Base_jpn.xmlไม่เกี่ยวข้อง80410 มิย 200920:46
Base_kor.xmlไม่เกี่ยวข้อง48810 มิย 200920:46
Base_rtl.xmlไม่เกี่ยวข้อง61710 มิย 200920:46
ของ Ea-sym.xmlไม่เกี่ยวข้อง74910 มิย 200920:46
Ea.xmlไม่เกี่ยวข้อง38410 มิย 200920:46
Ja jp sym.xmlไม่เกี่ยวข้อง74910 มิย 200920:46
Ja-jp.xmlไม่เกี่ยวข้อง16,61610 มิย 200920:46
Keypad.xmlไม่เกี่ยวข้อง72710 มิย 200920:46
Keypadbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,11810 มิย 200920:46
Ko-kr.xmlไม่เกี่ยวข้อง15,09710 มิย 200920:46
Kor-kor.xmlไม่เกี่ยวข้อง39210 มิย 200920:46
Main.xmlไม่เกี่ยวข้อง38,48510 มิย 200920:46
Numbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,21810 มิย 200920:46
Numbers.xmlไม่เกี่ยวข้อง20910 มิย 200920:46
Oskmenu.xmlไม่เกี่ยวข้อง21510 มิย 200920:46
Oskmenubase.xmlไม่เกี่ยวข้อง47110 มิย 200920:46
Osknumpad.xmlไม่เกี่ยวข้อง21910 มิย 200920:46
Osknumpadbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,43710 มิย 200920:46
Oskpred.xmlไม่เกี่ยวข้อง21510 มิย 200920:46
Oskpredbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง92410 มิย 200920:46
Symbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง2,76410 มิย 200920:46
Symbols.xmlไม่เกี่ยวข้อง59110 มิย 200920:46
Tabskb.dll6.1.7601.21987449,02404 2012 พฤษภาคม10:49
Web.xmlไม่เกี่ยวข้อง20710 มิย 200920:46
Webbase.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,16610 มิย 200920:46
Zh-changjei.xmlไม่เกี่ยวข้อง9,80310 มิย 200920:46
Zh-dayi.xmlไม่เกี่ยวข้อง11,06710 มิย 200920:46
Zh-phonetic.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,94710 มิย 200920:46

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_1df9fd6673217aeaa8436d3393a84a41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_774cf71477601be8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)04 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:32
ชื่อแฟ้มX86_6a7642012ba0d9a9d0702b8260f6ac1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_917a47fa5c9a6562.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)04 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:32
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tabletpc-softkeyboard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_d3a48009afae33ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,515
วัน (UTC)04 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)10:27
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tabletpc-softkeyboard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_d3fa0dccc8f2921b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,515
วัน (UTC)04 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)10:34
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_39b149339fbfb14308f0ec3a79196d12_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_030b0c8dd89e1af6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)04 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:32
ชื่อแฟ้มAmd64_9748fac977a0f69d58be7f322094b5de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_725fb1c6ead3776d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)04 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:32
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tabletpc-softkeyboard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_2fc31b8d680ba524.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,519
วัน (UTC)04 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)11:30
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tabletpc-softkeyboard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_3018a95081500351.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,519
วัน (UTC)04 2012 พฤษภาคม
เวลา (UTC)11:21

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2707319 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2707319 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2707319

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com