ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณรัน Toolkit สนับสนุน MOSDAL: "มีข้อผิดพลาดข้อยกเว้นในระหว่างความพยายามเข้าสู่ระบบ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2707338 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

หลังจากที่คุณเรียกใช้การวินิจฉัยบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft และ Toolkit สนับสนุนการเข้าสู่ระบบ (MOSDAL) แฟ้มบันทึกการวินิจฉัยการบริการสหพันธรัฐไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD FS) ประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

มีข้อผิดพลาดข้อยกเว้นในระหว่างความพยายามเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุแฟ้มบันทึกการวินิจฉัย FS โฆษณาจะอยู่ที่ \Admin_Applications\SSO_Diagnostic_Tests\ADFSDiagnostic.txt

นอกจากนี้ คุณอาจพบลักษณะการทำงานต่อไปนี้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบริการ cloud ของ Microsoft เช่น Office 365, Microsoft Azure หรือ Intune ของ Windows โดยใช้บัญชีผู้ใช้ติดต่อกับภายนอก:

"มีปัญหาในการเข้าถึงไซต์นี้" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณสามารถลองใส่ข้อมูลประจำตัวการโฆษณา FS

สาเหตุ

ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง
 • ปัญหาการบริการที่โฆษณา FS จำกัดการเข้าถึง
 • ปัญหา FS โฆษณาอินเทอร์เน็ตผ่านทางพร็อกซีย้อนกลับไม่จำกัดการเข้าถึง
 • การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer ปัญหาเกิดขึ้นกับบริการโฆษณา FS ของใบรับรอง (SSL)
 • ที่ ls ปลายทางการบริการอาจถูกปิดการใช้งานในสถานที่บนบริการสหพันธรัฐ FS โฆษณารับสมัครงาน
 • ปัญหาเกี่ยวกับ Kerberos กับ FS โฆษณาจำกัดเข้าสู่ระบบ FS โฆษณา
 • ข้อผิดพลาดในบริการโฆษณา FS จำกัดเข้าสู่ระบบ FS โฆษณา

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ AD FS

ใช้บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาบริการ FS โฆษณาที่อาจจำกัดการเชื่อมต่อ:
2419389อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ไม่สามารถแสดงเว็บเพ FS โฆษณาเมื่อผู้ใช้ติดต่อกับภายนอกที่พยายามเข้าสู่ระบบ Office 365, Azure หรือ Intune ของ Windows

วิธีที่ 2: การแก้ปัญหาฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี FS การโฆษณา

ถ้าคุณเข้าสู่ระบบปัญหาที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ FS โฆษณาจากภายนอกเครือข่ายในสถานเฉพาะ ใช้บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาบริการพร็อกซี FS โฆษณาที่อาจจำกัดการเชื่อมต่อ:
2712961วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อปลายทาง FS โฆษณาเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Office 365, Windows Intune หรือ Azure

วิธีที่ 3: แก้ไขปัญหาของใบรับรอง SSL FS โฆษณา

ถ้ามีเครื่องหมายในพยายามที่จะเป็นผลลัพธ์บริการ cloud Microsoft ในการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์โฆษณา FS ใช้บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง SSL:
2523494คุณได้รับคำเตือนใบรับรองจาก FS โฆษณาเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ Office 365, Azure หรือ Intune ของ Windows

วิธีที่ 4: ตั้งค่าปลายทางบริการโฆษณา FS กับการกำหนดค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการปรับปรุงข้อมูลเมตาของตั้งค่าคอนฟิกปลายทาง FS โฆษณาบริการไปยังระบบรับรองความถูกต้องของ Azure Active Directory (Azure AD) ใช้ส่วน "วิธีการปรับปรุงการกำหนดค่าของโดเมน Office 365 ติดต่อกับภายนอก" ของบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2647048วิธีการปรับปรุง หรือซ่อมแซมการตั้งค่าของโดเมนใน Office 365, Azure หรือ Windows Intune ที่ติดต่อกับภายนอก

วิธีที่ 5: แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้อง Kerberos กับ FS โฆษณา

การวินิจฉัย และแก้ปัญหาการรับรองความถูกต้อง Kerberos กับ FS โฆษณา ใช้บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2461628ผู้ที่ติดต่อกับภายนอกคือซ้ำ ๆ กันได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวในระหว่างการเข้าสู่ระบบใน Office 365, Azure หรือ Intune ของ Windows

วิธีที่ 6: ปัญหาด้านบริการโฆษณา FS จำกัดเข้าสู่ระบบ

เพื่อวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทั่วไปของ FS โฆษณาบริการที่จำกัดการรับรองความถูกต้อง ใช้บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2713898 "มีปัญหาในการเข้าถึงไซต์" ข้อผิดพลาดจาก FS โฆษณาเมื่อผู้ที่ติดต่อกับภายนอกที่ลงทะเบียนในลูกค้าองค์กรหรือองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2707338 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กรกฎาคม 2557 - Revision: 22.0
ใช้กับ
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Keywords: 
o365 o365a mosdal4.5 o365022013 o365e o365m kbmt KB2707338 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2707338

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com