MS12-046: פגיעות ב-Microsoft Visual Basic for Applications עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 10.07.12

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2707960 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-046. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה מתחת לכל קישור למאמר.
 • 2596744MS12-046: תיאור של עדכון האבטחה עבור 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3: 10.07.12
 • 2598243 MS12-046: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2010 (Vbe7.dll): 10.07.12
 • 2553447MS12-046: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2010: 10.07.12
 • 2687626MS12-046: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Office 2003: 10.07.12
 • 2688865MS12-046: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visual Basic for Applications: 10.07.12

טבלת Hash של קבצים

הטבלה הבאה מפרטת את טביעות האצבע של האישורים המשמשים לחתימה על עדכוני האבטחה. אמת את טביעת האצבע של האישור במאמר Knowledge Base זה כנגד טביעת האצבע של האישור שצוינה בעדכון האבטחה שהורדת.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץ של המפרסםSHA-1SHA-2
office2003-kb2687626-fullfile-ara.exe1D4678C12B6CD4F856C5A566F15E009FC6FC560BC750E24CD5817D6253E81CD1B48B871DBB194E891138E60A413E659C3090D415
office2003-kb2687626-fullfile-bgr.exe1E719B38FF5788145851F3924A8A0032702B842A62DEBDD79B720B90EF437F74CDBA9D0A04E8A9C43C3703492530994E4058C4CD
office2003-kb2687626-fullfile-chs.exe09288844720A3558C993419B272121867AD6A4157969F654357E9D5899648F8D2F603C531B0D40E432AC10C3385F2AFC54408513
office2003-kb2687626-fullfile-cht.exe0CED8CEFCB7A0B1832C1FEB8F3C06353BA2C242F0A8667FF3E2D5BFC1E46A3FC0D51D28E45BD9B31F03635DBFD77873DD4026B40
office2003-kb2687626-fullfile-csy.exeF046CC4B79A3A562FFE61B5624A2739A4C49984399B454C0571A0A48B2F62E89FD65398A124F39C27A123B5F04B21169D3746460
office2003-kb2687626-fullfile-dan.exe132FEE13712C0AC712225A4A5618616B65935A888330A5D1DEF4DE31B3C82BC0B4120522E32ABB90D6AB22FB0E00084A51D51003
office2003-kb2687626-fullfile-deu.exe63983BB9E5F8DFDAE0B7D79F434461F73CE7DA202BADCA3A00BB8A26D1174A8B65444335FBCE4A393F4C4AFF4A727523BC0C9A63
office2003-kb2687626-fullfile-ell.exe95FC6B9F5F151FDAD65BF7F4C2F15AD921BB7932AAEEFB2D7DCD05107D6C6EECC722B227C08DE5C7C28CB2203AA7555FC5BB8D4D
office2003-kb2687626-fullfile-enu.exe6FC5283F929FEDEEA4BFA16A2F826BF13EA056FB13F7425455FA3DB54D41E012CE4930D150EB3D801D252F02C9E407AAB7F93495
office2003-kb2687626-fullfile-esn.exeC5872C3448D7AEDF6F6F507BEE6CF752ACDBD94A454351396DD6662CF214470B55F2B31427095C469D1070CE58F5B32543313CDF
office2003-kb2687626-fullfile-eti.exe9C7AA3DE4319E46BABDB0632A1FCA493982B49F3525314CC145BF2F2ED43E63D102D78E2A09304A5759BECEEFEA1BE6C369D456F
office2003-kb2687626-fullfile-fin.exe4300410B8F3FCEFBF0DAF978C8B48C46B632EEA5151C678177FB4F28D7019BB62166738FE690EA34417ED579FFDB19BF6CD1B9CF
office2003-kb2687626-fullfile-fra.exeAB41B763DA8C0A2DF799574D3374AF0B858149DA9C5FD746A06D5ACE7E1480F41B1ED044E6472A268C8A5316C3E4A845C4C71BE4
office2003-kb2687626-fullfile-heb.exe8B9091038B777973A295F55EF5505D25C00C7CAF3D078B7B127776E4D00721F45D0B24A70B65721ADC1A7000DB0F24A028D9B7ED
office2003-kb2687626-fullfile-hin.exeCC35488738895F37B4556F283734427744F999934A8EFDB7CDA0AC01E2164D4F20784925E9456F8B28661A7E704D4DEB7E25170A
office2003-kb2687626-fullfile-hrv.exe97E6DD3D67B75EC3C8FA16365EFDE074806DF79252C830C0FD7ECB176A6BA54457BBA4D5DDC8031797A99CEA027CFDDE591458B3
office2003-kb2687626-fullfile-hun.exeBFDFD3E339091D63023D8F949F32F5ACE37270E40DF18627CE8F0C1DC7D0C556079A4CF16390160F431C135BB95A7721D040B315
office2003-kb2687626-fullfile-ita.exe0C8FE32749DAA3DE4EC192D15D383D4588D4E59A2245F15093FC94DA977892AC38F37B8496FB17B1E4D2E51B8B8A225DBAEB1D2D
office2003-kb2687626-fullfile-jpn.exeA5992C1A3BDD92F999E59C8ED30A5A3FBF2F3BE5EE60161AC5F58CDBFC2CADEFC1BD9D3BEC5B02E694E6D0EC09DCA1F1C4AA5073
office2003-kb2687626-fullfile-kor.exe8BBE6166F7275A40E86A3380F9B187C283CA6336A88DE087B9EA9ACD4BAA240C5D83A1901E93427E2ADBFFD73B1E085E33EA837F
office2003-kb2687626-fullfile-lth.exe20B4B870F5628BE447F1DE2DBDF004210CB9F46CE1138A1EE9882E9264FC188AC3142D9F80894BF8697E80409B611AC7AAA47A4E
office2003-kb2687626-fullfile-lvi.exe966D67F2FE900A5F84807B04C306AAF16572D766320EFB5FD359DBFE8019675C4BD3896E1A7CED40955D0B157A9A745310C07C0F
office2003-kb2687626-fullfile-nld.exeAFD11B2FD8A0820F7113BB5C2C0A74AFCB11BF3B58B037DFDBE023687E1A34B618D9F3824574E82B94B6350C629B84675B02AB33
office2003-kb2687626-fullfile-nor.exe6A56E96615A667861F92EA31B2D77DB4520EE3B6345DCB74D82778D345CF32994F38FA047899325613B00FB4EF897241741CA3E1
office2003-kb2687626-fullfile-plk.exe4EEDEA7EDE7BF69048D0EF06D2E433627B274435599BBC398A23DAC523FFDFAE5658DAF0674476D4DDA26BE70B0FEFB331DC6B01
office2003-kb2687626-fullfile-ptb.exe54CB45926D398BA77B0E4B709A7F7EA9DDEDC2D8B7D9DBD2680E4526523F74FCAF7CA3CA113551E2EA0DB1B6FC51C638400F1210
office2003-kb2687626-fullfile-ptg.exeFB648FF3D78AD9FDFE2193ADEC152CE47AC2620B1D3FBCAB8580B655B763948BCEF29E4BBB263AC2DF3512C54F4C5B65E509D59B
office2003-kb2687626-fullfile-rom.exeE4557859D8F6E2D162F6F6BB1AAC94CBAFCB355C0A078A6E7B4A02E19EDC4690F0703F44B8D288EE7CE5A179EEB66BAE5F376F73
office2003-kb2687626-fullfile-rus.exe4204CA335D5A6329DFDF87A233B83102C644A747437CD6DA5526154A3A3CB9F7022D14760FF947AE8FB7ACAB4D8F8C3B121A2982
office2003-kb2687626-fullfile-sky.exe726057104FBB4FAB37893EE56C230A252DED2EC760537AD3DD4F25FE275937A5885BB1D0ABFCE377DB65733EAC11D0974B720FAC
office2003-kb2687626-fullfile-slv.exe08B384418AD5CB473E32F981FE8F50FDFD1FE7A855EBEBA737083773EC9405413BA01309F717599FE009806938EDE8AD7DD01878
office2003-kb2687626-fullfile-srl.exeF785DD690D0B29030CDF0D08FB200F562734D532E31D60A1A9B40F3BF560A3A0E5B013DFB2C0631EF6DE1263CE95D324CF5D1A00
office2003-kb2687626-fullfile-sve.exeAE520861CFC7F665A93BB0F0F05DC6BADD4E6CA09A47F26FE064957ABC4E42D70159F7B0247190038319F624FB35442D8F276C43
office2003-kb2687626-fullfile-tha.exe163649151C3412DAF046B8C44E32789156E68FAE9BB6E5025C906DACA5F02DB0F44954D283DA9F388800F7E55BFC87A83322C71F
office2003-kb2687626-fullfile-trk.exe70F70E43129A0118557A72109DFB28727953F80B1DD7F7FC3654BD0DD9A27686D963ED70B69BFBB8D563D081BD8DCB38A9CFE0C4
office2003-kb2687626-fullfile-ukr.exe1DF55F5C9BD022DC9DD96B9729EBB6DF53D2186E65E4448C7234240F2D7C590810539A8D39852215845C0B3714814E7E6C5CCAEB
office2003-kb2687626-fullfile-zhh.exe7FE7699BDB87040B87F28693D999B570FD179597E862C905E852ADF26B20BBB9598B69F40538AF49A1B364015EAE968BC48DDB34
ace2010-kb2553447-fullfile-x64-glb.exeA0982CBA0E100197EF04773A0F39208DB18594C480B99542C0445FD58D47E134C38341B63B8FA2672AEFA386A1B8EC1BE8ED43A7
ace2010-kb2553447-fullfile-x86-glb.exe1A0EB9A6688F81FC3A2C87AA3E5AD3740EF4EB819DA6E8BD76663C7E855B798130E6DE7F01A67F05B36F5A97A95486ADE62F28CB
vbe72010-kb2598243-fullfile-x64-glb.exeA26FDCF8B451A73C3EAA26B0835162763B3C3FF5F70EB7704E0601DFA3D76E9E1015CC8C0AEC7A07B3AA7967E86E83DD75402638
vbe72010-kb2598243-fullfile-x86-glb.exe4AFF59056285413110B5416ED4D19290ECCE5576778A5CFBB05B20646B8C4FAD83AC6CD3E42D265A7B382CC97D7E53F9C75DBD9D
VBA65-KB2688865-x86-ENU.exe99481495A2D67E0C7434B20249C850B57BE19829D2ECE04F0D36E5EEDEF87CF8A1EEB4F62F259D3C92E25D2B118CA7F862F9CB8C
vbe62007-kb2596744-fullfile-x86-glb.exe6F43E9141E822291F8BB369F1BF582CA1E99032051DEC1AF43681527EF0F4C161AE8A865C8173F3121995253388FAD2264A81A09
office2003-KB2598361-FullFile-CHS.exeBFA3AFB6089D86E84EC87975469B10EC10D247511FB4A1BC325F9EC7538C32C8EE74192EE40612A046A7A7FB0D67BB5D29859221
office2003-KB2598361-FullFile-JPN.exeB04FA6CD2CD3306DF0F34D2F17BE493BDC8C225941E782A5B9824FB033E44296BA84F7E3999C09CAE9965C6D735F51ACD81B89FF
office2003-KB2598361-FullFile-HEB.exe3367171E0A2BA16018EC8D7BDB83359CEA8428F1A94DB3A84F10A9AEF5109E5BEDD51BF4DC15993879719F625F2094FC60CF12BA
office2003-KB2598361-FullFile-CHT.exe0E3E0ECF0F7E337C3F8DACE92467AFCA73BB25351BC572912930A0B6849E35311765421CA2166FBB1BBA5273ABE66A71F6AF3C78
office2003-KB2598361-FullFile-KOR.exe84719193FA3AF5ED3EA6C6E22955356873C9E7FB3739C31F582F1BB067C2B6E5FE5481E5582B0678D364B9021944A8DE141530D7
office2003-KB2598361-FullFile-ARA.exe2B8920E00E541195541B833D7676C2463984476A2B164424D950D82B7EAD3D356CFBF819DA29335ABC9FC9BE67EBD36CE8976CAB
office2003-KB2598361-FullFile-FIN.exeF02BDBE8550BD3B159F84BB0B91F1068ECF2E282BB69E8A49DB27A14ED5BD3E1E4BE8EFE9827D4269A0467A92EF9152F3FEAB8AA
office2003-KB2598361-FullFile-ETI.exeB89EC2A621BDC7D16780ED90E094DC4079DD76F497F0DCDE02B883690112F073210E662F7360A715F77A14B0A0ACC6AF7D547A32
office2003-KB2598361-FullFile-HUN.exeC2ECF33EF6675B5C9205BF475AC26F93E1031BAEE45D0CF1759C07559A35866C3BBFF9038FB03168641227834C0408815CA5DB38
office2003-KB2598361-FullFile-CSY.exe4DBCF29C715CFB5020DA49F4F2EB66C2028D3E55155741119BC921C74EBE004A6E561F88639F3D94E1AEF1BA249C25B2072483EF
office2003-KB2598361-FullFile-DEU.exeE2B66611FDBC23875BD1BE1C2E1861D1D7F5F530FC08F9E48AD9AEE7D5FC16F407AF047593D76D7FFB80E6C387BBDF79C348990F
office2003-KB2598361-FullFile-FRA.exe661268F40263126A520848901A8216C3A86A22A27A445E61526DE32E38880660A6158D94C24B231C81414A292D2FAC99A9714C94
office2003-KB2598361-FullFile-DAN.exe777475E8FD1CD21044AF5F2357E2E377F6714359D086BD3BE82C89C1578DB06C8697CAA756BC806AD9B5AECA27ED13BEE173692F
office2003-KB2598361-FullFile-LTH.exe863C68837AC78EFF08491E5D583DFE4A08AD9F1D163F7F30CA35D71043AAC22360A79E6DE724D4D358DBF72CCFF1FBB9B8829A82
office2003-KB2598361-FullFile-ITA.exe0881D400DC987C01BCE7FDCE53A67E3CB046DABAEC1AC90B198B51FD235C92FADE81E08DC00EEDD8AF184D4D80BFA8A733D7ED4B
office2003-KB2598361-FullFile-ESN.exeA1FD22AB5D8F21112D836EE940C5FAF6B230CA88FCBEF9D44725E225B3BEF6F163A6C853FAC1EABCEB0DB95A6E533BAF7EB177E0
office2003-KB2598361-FullFile-LVI.exeCE9E294F40EA1B82285A8E7257196EAB0B58ACFEB32644B784BB6DEF97884A406D8488D94AC313CBC6791EF5270F1B2D78CFBAD9
office2003-KB2598361-FullFile-ENU.exe7A48274DB2811EB7CEF486B47D669C23F9DD09F728956A8D3A75689501CB7C5162C5789814BCE4034EB9535A0D4B635C5664046A
office2003-KB2598361-FullFile-BGR.exe11273B9E18D11FF5CC84A68FC567CE319A0EF6E5653543909F1A71948A023542A60E86575950FB3F38C72CF7B888D818CA02E08F
office2003-KB2598361-FullFile-HRV.exe949A260CC3385045903BF6D542118A7F90EFECC16EDD3C37C9AC56E00C6EDB3FD8A82853FDAA8003CB82329990533CA5013429B0
office2003-KB2598361-FullFile-HIN.exeD84AC41CB9354B8B63F043F996DBB7FFE94484E40D0B793A879E85F4F36CC1522B9B6323D0547AF57841E2ED1CADF2F0A699E3A2
office2003-KB2598361-FullFile-ELL.exe1F8F3518E0A5C3C8B674106CAF6F086F7DBD2C0A470B71BD6840CAC9A3423CF618C1EA49BD88EC6A8A97B2B0B6E1DCB666D3B236
office2003-KB2598361-FullFile-ZHH.exe3E0818EA47F214EB0048BE4C5640A176F0781D256A72B63C2CBA1F66FF7B8717E3C0AA33D384AADCF07A068E32DCDACB2DD9C411
office2003-KB2598361-FullFile-NOR.exe878E55CEA79397B946B151A0BA6FA4CD2E44DC8165C18316519F68CF5C211E64615FF54754210ABE661AA2122E2F1DE5BD2878C5
office2003-KB2598361-FullFile-SVE.exe85AC39C2D320AB2C68580F08BD845D4B3F0F607306858F4375F577173EC5C7008378AF936BD6FB9447D5E3C6EDFC1D0D40340412
office2003-KB2598361-FullFile-RUS.exe4EC319024FE2D63F9F72AB008CAC26F5B2618F3C80C0D3EF22FAC111248937ECEA08244CC497CD767A35B16F3F37DCCD2B2C703D
office2003-KB2598361-FullFile-PLK.exe61FEE85CCDD1583196D9B7238144801BB927F449C3DA37D98DEF4D59BDB5DBFF4EC598332BDF36029DF6B3B56E3DC25E7AAA9CCB
office2003-KB2598361-FullFile-ROM.exe5A39046BF98E08D563EA79924CE91AEFF1E4CA1F9423B125C622F3CB54A6EA2C26D106BE3AD539A9A962E304264A22CE06F07C51
office2003-KB2598361-FullFile-SKY.exe4777D817EDE10CA397729C0CB297AEF9494EA0284434EAB90ED5AF2DFF1F2E7845F489B25ECF074E3252083AA3FD119D16D8C80F
office2003-KB2598361-FullFile-PTG.exeBB4727D138DD0D3E1E4E5C38D939675A0B32B0774D8A8E3460F758955E94E576ECED3B8F2A3A63AE6360BAB36CD1A4A1AD582DE8
office2003-KB2598361-FullFile-SRL.exeCEBA9B54B956AA399389FB43BE778D093BD8D7938186FD19E230B288D55AE9B6B13EC61F88DF6996F29C0B32466DB3B9BD46A8FF
office2003-KB2598361-FullFile-NLD.exe68542DA64729F4D748AAACAFE1157D9DD3200D71261CC3E71E7F8CF27CF95198500CCF74C7F3668FE0BC1801E592C50EE8D54B74
office2003-KB2598361-FullFile-TRK.exeCA1EB0038E1E855F7D601E81B0312B3A479AA5716BF417CC20F42E14BC46EA5379996EEC5F77151285AE15782E46431B0E6544B7
office2003-KB2598361-FullFile-THA.exe36E24ACC832CA0D5A17A92139BBBF5038B9696501F914F742907A6BF639855B5B0ED90EBE26EF75E6B5976F98CFFDBE453D3B289
office2003-KB2598361-FullFile-PTB.exe28370EA9676D5ADC047270E6075EDEF36E01E3E4815666A5C503A1944B2EB2BBF9EBCE46ADB8E750D199766E0C0DE0F84370A5D6
office2003-KB2598361-FullFile-SLV.exe606BAC60C8B1B732227616F36933C7E205FD2B511EB5ECEEC7AD5043DE8F66CE9591634EFA2606C50F0F4DD872D8B594E9BD18A4
office2003-KB2598361-FullFile-UKR.exe005DACEEA3001266EB27AD7E1E9C90805CE772856D4386052822DEA3F6BF80C084A56009EC7DF28AC6F09B8151E138A3C092F816
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2707960 - Last Review: יום רביעי 02 ינואר 2013 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew KB2707960

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com