อาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนของข้อความแจ้งเตือนของตัวจัดการการดำเนินงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2709639
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ผู้รับของการบอกรับเป็นสมาชิกการแจ้งเตือนอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลใน Microsoft System Center ดำเนิน Manager

สาเหตุ

ตัวจัดการการดำเนินงานการ system Center สามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับข้อความแจ้งเตือนใหม่หรือข้อความแจ้งเตือนที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานะการแก้ปัญหาแจ้งให้ทราบทางอีเมลจะถูกส่งไปยังผู้รับทั้งหมดที่คุณสมัครสมาชิกการแจ้งเตือน ตามข้อความแจ้งเตือนตรงตามเงื่อนไขกำหนดไว้สำหรับการบอกรับเป็นสมาชิก และเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดอื่น ๆถ้าข้อความแจ้งเตือนตรงกับเกณฑ์ทั้งหมด หรือการแจ้งเตือนถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง ผู้รับจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

การแก้ไข

ตรวจสอบว่า ข้อกำหนดเบื้องต้นของการแจ้งเตือนเป็นไปตาม

กระบวนการสำหรับการกำหนดค่าตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบเพื่อส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ได้อธิบายไว้ในบทความ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

การกำหนดค่าการแจ้งเตือน

ช่องทางการแจ้งเตือนมีการจัดโครงแบบได้ โดยใช้ FQDN และพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ถูกต้อง อยู่และพอร์ตที่ควรจะพร้อมใช้งานจากแบบ RMS ในการดำเนินงาน Manager 2007 R2อยู่และพอร์ตที่ควรพร้อมใช้งานจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทรัพยากรแจ้งให้ทราบในตัวจัดการการดำเนินงานการ System Center 2012ถ้าอยู่หรือพอร์ตที่ถูกบล็อก โดยกฎของไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ ควรสร้างยกเว้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์จัดการราก (RMS) หรือเซิร์ฟเวอร์ในกลุ่มทรัพยากร

สามารถตั้งค่าคอนฟิกช่องสัญญาณสำหรับการรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อหรือการรับรองความถูกต้องของ Windows ถ้ามีเลือกการรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อ เซิร์ฟเวอร์ SMTP ควรอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อแบบไม่ระบุชื่อ หรือกำหนดค่าให้ใช้การแยกออกสำหรับอยู่ IP ของตัว RMS หรือการแจ้งเกี่ยวทรัพยากรกลุ่มเซิร์ฟเวอร์การจัดการ ถ้ามีเลือกการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows รันเป็นบัญชีจะมีการสร้าง และเชื่อมโยงกับการแจ้งเตือนบัญชีเรียกใช้เป็นโปรไฟล์ บัญชีนี้จะต้องมีสิทธิ์ในการส่งข้อความอีเมลโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังเว็บเพจที่ TechNet ต่อไปนี้:

สร้าง และกำหนดค่าบัญชีการดำเนินการแจ้งเตือน

ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกของสมาชิก

แต่ละสมาชิกสามารถมีกำหนดการที่ระบุเวลาที่จะส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้เขาหรือเธอนี่คือการตั้งค่าทั่วไปที่มีผลกับที่อยู่ทั้งหมดที่ถูกกำหนดค่าสำหรับสมาชิกนั้น ที่อยู่แต่ละที่ถูกกำหนดไว้สำหรับสมาชิกสามารถมีกำหนดการที่ระบุเมื่อที่อยู่นั้นไม่พร้อมใช้งานเพื่อให้การแจ้งเตือนที่ถูกส่งไปยังหมายเลขล็อตให้ความยืดหยุ่นในการแจ้งเตือนสำหรับงาน

ตัวอย่างเช่น สมาชิกสามารถมีพร้อมใช้งานทั่วไปการแจ้งเตือนจาก 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาทุกวันของสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม สมาชิกนี้ไม่สามารถมีที่อยู่สองที่มีเวลาในการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่สามารถมีที่อยู่ทำงานที่ถูกกำหนดค่าสำหรับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีและอยู่ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ถ้าสมาชิกที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล ความพร้อมใช้งานของสมาชิกทั่วไปและความพร้อมใช้งานที่อยู่เฉพาะต้องทั้งตั้งก่อนจึงสามารถส่งการแจ้งเตือน

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบอยู่ที่จะส่งการแจ้งเตือนควรเป็นที่อยู่ถูกต้องลูกค้าทางอีเมลและเซิร์ฟเวอร์ของ SMTP ตัวของสมาชิกที่ไม่ควรมีกฎการกรองใด ๆ ที่มีการบล็อกข้อความอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการดำเนินงานหรือชื่อโดเมนอยู่ในการตอบกลับที่กำหนดไว้ในช่องทางการแจ้งเตือนคุณสามารถเพิ่มเป็นข้อยกเว้นเพื่อการกรองข้อมูลกฎบนไคลเอนต์หรือเซิร์ฟเวอร์ SMTP ถ้า จำเป็นได้

ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของการบอกรับเป็นสมาชิก

การบอกรับสมาชิกได้หลายเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขสำหรับการแจ้งเตือนที่จะส่งถ้าเงื่อนไขใด ๆ ไม่มีซอฟต์แวร์ มีส่งการแจ้งเตือนไม่

ในการดำเนินงาน Manager 2007 R2 สองเงื่อนไขพร้อมใช้งานมี การแจ้งเตือนจะถูกยกขึ้น โดยอินสแตนซ์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มระบุ และ การแจ้งเตือนจะถูกยกขึ้น โดยอินสแตนซ์ของคลาสที่ระบุในเงื่อนไขเหล่านี้สอง อินสแตนซ์ที่ยกกำลังแจ้งเตือนควรแสดงรายการในฟิลด์แหล่งที่มาของการแจ้งเตือนแจ้งเตือนจะแสดงรายการชื่อของอินสแตนซ์ ชั้นไม่เท่ากันถ้าไม่ชัดเจนซึ่งเป็นสมาชิกอินสแตนซ์คลาส เมนูการดำเนินการจะแสดงรายการการดำเนินการที่พร้อมใช้งานสำหรับคลาสนั้นเมื่อข้อความแจ้งเตือนถูกเน้นไว้ในมุมมองการแจ้งเตือนฉันf คลาสที่เกณฑ์ คลาสควรจะรวมในการบอกรับเป็นสมาชิก หรืออินสแตนซ์ที่ระบุควรเป็นสมาชิกของกลุ่มใด ๆ ที่ มีกำหนดที่การบอกรับเป็นสมาชิก

ใน System Center 2012 ดำเนินการจัดการ มีเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมหลายประการเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้สำหรับการแจ้งเตือน คุณสามารถระบุเงื่อนไขหลายเงื่อนไขในการสมัครใช้งานเดียว แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการแจ้งเตือนที่จะส่ง กฎที่ใช้กับระดับชั้นและกลุ่มสมาชิกเป็นกฎเดียวกับที่ใช้ในการดำเนินงาน Manager 2007 R2

ในบางกรณี ข้อความแจ้งเตือนอาจถูกยกกำลัง ด้วยตัวตรวจสอบโหนดหรือการจำลองหุ้นส่วนในนามของอินสแตนซ์ในสถานการณ์นี้ แหล่งมาของการแจ้งเตือนจะเป็นการตรวจสอบโหนดหรือการจำลองแบบคู่ดังนั้น แจ้งเตือนการบอกรับเป็นสมาชิกที่ไม่มีการตรวจสอบโหนดหรือการจำลองแบบคู่เป็นแหล่ง จะไม่ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลอินสแตนซ์ที่พบบ่อยที่สุดของชนิดนี้จะหายไปที่แหล่งที่มีอินสแตนซ์ของตัวตรวจสอบความสมบูรณ์ของบริการสำหรับการบริการนั้นความสมบูรณ์ของข้อความแจ้งเตือนฮาร์ทบีทแทน

สามารถสร้างการบอกรับสมาชิกสำหรับกฎเฉพาะและจอภาพสามารถเน้นการแจ้งเตือนเฉพาะในมุมมองการแจ้งเตือน และสามารถสร้างการบอกรับเป็นสมาชิกการแจ้งเตือนว่าการแจ้งเตือน จากเมนูการกระทำหรือ ด้วยการคลิกขวาที่ข้อความแจ้งเตือนเลือกในเมนูย่อยการแจ้งเตือนถ้ามีข้อความแจ้งเตือนหลายที่จะรวมไว้ในการสมัครใช้งาน เกณฑ์สร้าง โดยกฎหรือจอภาพที่สามารถเลือกในตัวช่วยสร้างการบอกรับเป็นสมาชิกใหม่ และกฎและจอภาพหลายสามารถเลือกพร้อมกัน

โดยค่าเริ่มต้น การบอกรับสมาชิกจะส่งการแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนความรุนแรงและระดับความสำคัญระดับทั้งหมดยกเว้นมีระบุลักษณะการทำงานอื่น ๆกฎและจอภาพที่สร้างการแจ้งเตือนของความรุนแรงที่ระบุและระดับความสำคัญจะมักจะแสดงแทนที่การเปลี่ยนแปลงความรุนแรงและระดับความสำคัญของการแจ้งเตือนเหล่านี้แทนที่คุณสมบัติการแจ้งเตือนเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์เมื่อต้อง การรวมข้อความแจ้งเตือนที่ถูกยกขึ้นกฎและจอภาพเหล่านี้ในการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีอยู่ หรือ เพื่อแยกข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวจากการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีอยู่ได้

ในการดำเนินงาน Manager 2007 R2 ถ้าไม่ได้ระบุเงื่อนไขสำหรับการแก้ปัญหารัฐ จะส่งการแจ้งเตือนเมื่อข้อความแจ้งเตือนเป็นครั้งแรกยกกำลัง (ความละเอียดสภาพ 0) และอีกครั้ง เมื่อคุณปิด (ความละเอียดสภาพ 255)ถ้าอเมริกาแก้ไขปัญหาแบบกำหนดเองจะใช้ในการจัดการกลุ่ม การแจ้งเตือนใหม่จะถูกส่งไปทุกครั้งที่มีเปลี่ยนสถานะความละเอียดของการแจ้งเตือน 

หมายเหตุ จะส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อข้อความแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะความละเอียดเท่ากัน ถ้าปรากฏข้อความแจ้งเตือนตามกฎหรือจอภาพแบบ เปิดใช้งานสำหรับจอภาพหรือกฎการแจ้งเตือน suppression และมีพบเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการยกกำลังถูกแจ้งเตือนอีกครั้งก่อนเริ่มต้นการแจ้งเตือนถูกปิด หรือถูกย้ายไปยังสถานะที่กำหนดเอง ใหม่จะไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนการเพิ่มตัวนับที่ซ้ำของข้อความแจ้งเตือนจะส่งการแจ้งเตือนที่เพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม การลังจากการแจ้งเตือนถูกปิด ตรวจพบเงื่อนไขที่ยกกำลังเริ่มต้นการแจ้งเตือนใด ๆ ใหม่จะทำให้การแจ้งเตือนใหม่เพื่อสามารถยก กับการแจ้งเตือนที่สอดคล้องกัน 

ใน System Center 2012 ดำเนินการจัดการ การแจ้งเตือนจะถูกส่งเมื่อข้อความแจ้งเตือนตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงสถานะความละเอียด ก่อนเว้นสถานะความละเอียดของตัวเองเป็นเกณฑ์ ถ้าเปิดสำหรับจอภาพที่ทำให้ข้อความแจ้งเตือนหรือกฎการแจ้งเตือน suppression เพียงหนึ่งจะสามารถส่งการแจ้งเตือนเมื่อตรงตามเกณฑ์การบอกรับเป็นสมาชิกครั้งแรก ไม่มีเพิ่มเติมจะส่งการแจ้งเตือนจนกว่าจะปิดการแจ้งเตือน และการแจ้งเตือนใหม่ที่ถูกยกกำลังที่ตรงกับเกณฑ์การบอกรับเป็นสมาชิกทั้งหมด

นอกจากนี้เงื่อนไขที่ค้นหาข้อความที่ระบุ ในชื่อ หรือ ในเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง สามารถป้องกันบางแจ้งเตือนถูกส่งเงื่อนไขใด ๆ ที่อนุญาตสำหรับข้อความตัวแทนอาจทำให้การแจ้งเตือนถ้าอักขระตัวแทนค่าที่ ระบุไว้ไม่ตรงกับฟิลด์แจ้งเตือนที่ระบุ เพื่อทดสอบ ใช้สัญลักษณ์ตัวแทนค่าง่ายกว่า หรือกำจัดเงื่อนไขในระหว่างการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า มีส่งการแจ้งเตือน

หน่วงเวลาการแจ้งให้ทราบ

แจ้งเตือนการบอกรับเป็นสมาชิกสามารถกำหนดค่าให้ส่งการแจ้งเตือนหลังจากเงื่อนไขแจ้งเตือนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงชั่วขณะ ตัวอย่างเช่น การสมัครใช้งานที่ถูกกำหนดค่าให้ส่งข้อความอีเมลหลังจาก 20 นาทีจะส่งข้อความถ้าคุณสมบัติการแจ้งเตือนใดๆ เปลี่ยนน้อยกว่า 20 นาทีเพื่อให้พวกเขาไม่ตรงตามเงื่อนไขการแจ้งเตือน  ถ้าคุณสมบัติการแจ้งเตือนแล้วเปลี่ยนตรงตามเกณฑ์การบอกรับเป็นสมาชิก และคงอยู่อย่างน้อย 20 นาทีอีกครั้ง การแจ้งเตือนจะถูกส่งไป

คุณสมบัติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะส่งการแจ้งเตือนอาจเป็นความรุนแรง ระดับความสำคัญ สถานะความละเอียด หรือคุณสมบัติของเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง ถ้าการแจ้งเตือนถูกสร้างขึ้น โดยการตรวจสอบ และกำหนดค่าเพื่อให้ตรงกับสถานะการตรวจสอบความรุนแรงแจ้งเตือน เปลี่ยนแปลงสถานะจอภาพก่อนช่วงเวลาหน่วงเวลาหมดอายุไม่สามารถเปลี่ยนความรุนแรงของการแจ้งเตือน และป้องกันการแจ้งให้ทราบ โดยการบอกรับเป็นสมาชิกที่ใช้ความรุนแรงบางอย่างเป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตือน

ถ้าเซิร์ฟเวอร์จัดการ RMS หรือแหล่งทรัพยากรการแจ้งเตือนพบรอบระยะเวลาของการใช้ทรัพยากรสูงหรือปริมาณ แจ้งเตือนไม่สามารถเลื่อนใหม่อีกครั้ง การแจ้งเตือนเป็นลำดับงานที่ดำเนินการ โดยระบบการบริหารศูนย์บริการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2709639 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มกราคม 2557 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbtshoot kbmt KB2709639 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2709639

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com