MS12-042: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2: 12.06.12

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2709715 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-042. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.1.7600.170175,505,39204-May-201210:52x64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.212075,473,13604-May-201216:52x64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.178355,559,66404-May-201211:06x64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219875,561,20004-May-201210:51x64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.170173,958,12804-May-201210:08Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.170173,902,32004-May-201210:08Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.212073,970,92804-May-201210:03Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.212073,915,63204-May-201210:03Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.178353,968,36804-May-201210:03Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.178353,913,07204-May-201210:03Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219873,971,95204-May-201210:03Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219873,916,65604-May-201210:03Not Applicable

פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_2694b7ba50144fb89ea17366c992c397_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17017_none_d5e07811ab890f83.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3205e751f3322d3d7d45b68d2de0b9d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_cdc9fc78f9e349e1.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_55971e5dd10ff011617c7573bbd55b2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21207_none_0d578acf9ed5d67a.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5bae696cf3ce5f2f4ff8bb741ef174d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_a74380f6864147e2.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6965d87e5a1fd40c7639cb87b198541c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17017_none_3389013e7225e3ab.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_69bdb18f1425d096fd403003a0e6b490_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21207_none_79970156793afc6f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d8e52e9f2a05b1444d4124ce073f93d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_f07978503bb2b867.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_70d1a4ba0e75f65c615507400e2c8015_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_433e247fcafe6dcc.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_71835ded80e18c136e2a667a82bb20db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17017_none_c51149689769e1a5.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7a4f16fb7217565e7b52c0fb19676af8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21207_none_03900677ec5fadaf.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f0624721ed4bcc699fb5852e4c775a18_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16977_none_4ac4fe930db2c49f.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f0822dbedbbbeaf4ee4e2242495c9159_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_de04c9d27a442c72.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f80a1cf2ba89fcacb4eaf05598ed36bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_c97d6ed0da68f9be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa7a16caafef870d9cfb2035eec62aaf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21207_none_20460d79c197880b.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17017_none_c872e6d5cd99aa52.manifest
File versionNot Applicable
File size15,291
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)11:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21207_none_c9075572e6af2b52.manifest
File versionNot Applicable
File size15,291
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_ca41cd33cad1e557.manifest
File versionNot Applicable
File size15,291
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)11:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_ca975af6e4164384.manifest
File versionNot Applicable
File size15,291
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16977_none_dfffc71e480f2950.manifest
File versionNot Applicable
File size8,049
Date (UTC)12-Mar-2012
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21207_none_e0d4ed6560f435ec.manifest
File versionNot Applicable
File size8,049
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)17:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,191
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,532
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,797
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,505
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,865
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,020
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,291
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,123
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,035
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,797
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,668
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,797
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,894
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,922
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2709715_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,412
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2709715~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,773
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2709715_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,907
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2709715_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,015
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2709715_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,370
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2709715_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,420
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,162
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17017_none_6c544b52153c391c.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)10:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21207_none_6ce8b9ef2e51ba1c.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17835_none_6e2331b012747421.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21987_none_6e78bf732bb8d24e.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)04-May-2012
Time (UTC)10:39
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2709715 - Last Review: יום חמישי 21 יוני 2012 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2709715

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com