ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับใช้แอสเซมบลีใน SQL Server 2012: "แอสเซมบลี Clr ต้องมีไฟล์หลักที่ระบุ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2709869 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ


เมื่อคุณพยายามปรับใช้แอสเซมบลีไปยังอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services โดยใช้ Microsoft SQL Server Management Studio 2012 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
แอสเซมบลี Clr ต้องมีไฟล์หลักที่ระบุ
(Microsoft.AnalysisServices)
------------------------------
ตำแหน่งของโปรแกรม:

ที่ Microsoft.AnalysisServices.AnalysisServicesClient.SendExecuteAndReadResponse (ImpactDetailCollection impacts, expectEmptyResults บูลีน throwIfError บูลีน)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.AnalysisServicesClient.Create (แม่ IMajorObject กับวัตถุ IMajorObject, ObjectExpansion ขยาย ผลกระทบ ImpactDetailCollection, allowOverwrite บูลีน คำเตือน XmlaWarningCollection)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.Server.Update (กับวัตถุ IMajorObject ตัวเลือก UpdateOptions โหมด UpdateMode คำเตือน XmlaWarningCollection, ImpactDetailCollection impactResult)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.Server.SendUpdate (กับวัตถุ IMajorObject ตัวเลือก UpdateOptions โหมด UpdateMode คำเตือน XmlaWarningCollection, ImpactDetailCollection impactResult)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.MajorObject.Update (ตัวเลือก UpdateOptions โหมด UpdateMode)
ที่ Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.OlapRegisterClr.SendDataToServer()

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • แอสเซมบลีที่ใช้รุ่น Msmgdsrv.dll
  • Msmgdsrv.dll รุ่นคอมไพล์ โดยใช้รุ่นของ Microsoftข้อมูลเพิ่มเติมที่เก่ากว่าของ Microsoftข้อมูลเพิ่มเติม 4
หมายเหตุ นี่คือ โดยการออกแบบ

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. แอสเซมบลีการคอมไพล์ใหม่ โดยการกำหนดเป้าหมายการรันไทม์ NET Framework 4.0
  2. ปรับใช้แอสเซมบลี โดยใช้ SQL Server Management Studio 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/698559/cannot-deploy-an-assembly-to-a-multidimensional-instance-from-ctp3

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2709869 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbprb kbmt KB2709869 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2709869

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com