ลบวัตถุจะไม่ถูกซิงโครไนส์ Azure AD เมื่อใช้เครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2709902 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีวัตถุไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถาน
 • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีจะใช้เพื่อทำการซิงค์กับ Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) วัตถุไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ วิธีนี้เป็นสร้างวัตถุเชื่อมโยง
 • คุณลบวัตถุไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในสถาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ วัตถุถูกเชื่อมโยงไม่ได้ถูกเอาออกจากโฆษณา Azure

สาเหตุ

ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง
 • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรียังไม่ได้เกิดขึ้น
 • ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีล้มเหลวโดยไม่คาดคิดเมื่อต้องการลบวัตถุรูปเมฆที่เฉพาะเจาะจงและผลลัพธ์ในโฆษณา Azure ถูกละเลยวัตถุ

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บังคับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  บังคับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี
 2. ตรวจสอบว่า การซิงโครไนส์ไดเรกทอรีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

 3. ถ้าข้อมูลให้ตรงกันทำงานอย่างถูกต้อง แต่การลบวัตถุ Active Directory จะยังคงไม่เหมาะสมโฆษณา Azure คุณสามารถลบวัตถุถูกละเลย โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง cmdlet ของ Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell ดังต่อไปนี้ด้วยตนเอง:
  Remove-MsolContact
  
  Remove-MsolGroup
  
  Remove-MsolUser
  ตัวอย่างเช่น การลบ john.smith@contoso.com ID ผู้ใช้ที่ถูกละเลยที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้การซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี คุณจะเรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:

  Remove-MsolUser –UserPrincipalName John.Smith@Contoso.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2709902 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2557 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Keywords: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m kbmt KB2709902 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2709902

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com