ข้อความอีเมลที่สร้างโดยโปรแกรมประยุกต์หรือข้อความอีเมลจากผู้ใช้ในองค์กรภายนอกสร้าง NDR ที่มี 5.6.0 เป็นรหัสสถานะเมื่อมีส่งข้อความไปผู้ใช้ Exchange Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2710089
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติที่ 1
  • คุณสามารถส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ
  • ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา
  • กล่องจดหมายสำหรับผู้รับถูกโฮสต์อยู่ บน Microsoft Exchange Server 2010 หรือ บน Microsoft Exchange Server 2007
  • กล่องจดหมายสำหรับผู้รับที่อยู่ในองค์กรภายนอก
ในสถานการณ์สมมตินี้ อีเมลจะไม่ส่งข้อความไปยังผู้รับตามที่คาดไว้ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับรายงานแจ้งการนำส่งที่ไม่ใช่ที่ประกอบด้วยรหัสสถานะต่อไปนี้:
# STOREDRV 554 5.6.0การจัดส่ง เนื้อหาของข้อความที่เสียหาย ##
สถานการณ์ที่ 2
  • โปรแกรมประยุกต์สร้างข้อความอีเมล และส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับ
  • ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมา
  • กล่องจดหมายสำหรับผู้รับถูกโฮสต์อยู่ บน Microsoft Exchange Server 2010 หรือ บน Microsoft Exchange Server 2007
ในสถานการณ์สมมตินี้ อีเมลจะไม่ส่งข้อความไปยังผู้รับตามที่คาดไว้ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น รายงานแจ้งการนำส่งไม่ถูกสร้างซึ่งประกอบด้วยรหัสสถานะต่อไปนี้:
# STOREDRV 554 5.6.0การจัดส่ง เนื้อหาของข้อความที่เสียหาย ##

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีการเข้ารหัสสิ่งที่แนบ โดยใช้ x.509 เข้ารหัส

หมายเหตุ Exchange Server ชนิดการเข้ารหัส binhex mac มาตรฐานที่ยอมรับ

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ เข้ารหัสสิ่งที่แนบ โดยใช้ชนิด mac binhex มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของ RFC 1741 ตัวอย่าง เข้ารหัสสิ่งที่แนบ โดยใช้การเข้ารหัส mac-binhex40

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ส่วนหัวของข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยหัวข้อค่าของชนิดของเนื้อหาต่อไปนี้:
Content-Type: application/mac-binhex40
Content-Transfer-Encoding: base64
เมื่อคุณเข้ารหัสสิ่งที่แนบมา โดยใช้ชนิดการเข้ารหัสแบบ mac binhex40 ส่วนหัวของข้อความที่มีต่อไปนี้:
Content-Type: application/mac-binhex40
Content-Disposition: attachment; filename="filename"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับชนิดการเข้ารหัส mac-binhex40 และของ RFC 1741 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg671978 (v=exchg.80)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2710089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2710089 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2710089

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com