"Det gick inte att hitta alla nödvändiga autentiseringsmetoder" felmeddelande när du använder verktyget Remote Connectivity Analyzer för att testa autentiseringsmetoder av den angivna tjänsten i Office 365

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2710604 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

PROBLEMET

Obs! Den här artikeln gäller endast för Office 365-kunder som har en hybrid distribution av lokal Exchange Server och Exchange Online.

Du försöker använda Microsoft Remote Connectivity Analyzer-verktyget för att skicka en HTTP-begäran för att testa autentiseringsmetoder av den angivna tjänsten i Office 365 eller hybrid Exchange-servern. Om en obehörig 401 svar, verktyget Remote Connectivity Analyzer förväntar sig att vissa WWW autentisera huvuden i svaret. Vissa tjänster, till exempel Microsoft Exchange ActiveSync och Outlook Anywhere (kallades tidigare för RPC över HTTP), inte att förhandla om autentiseringsmetod med fjärrservern. Dessa klienter har en fördefinierad autentiseringsmetod som skickas med varje begäran. Om den här autentiseringsmetoden inte är aktiverad på fjärrservern, kan du få följande felmeddelande från verktyget Remote Connectivity Analyzer:
Det gick inte att hitta alla nödvändiga autentiseringsmetoder.
Dessutom om fördefinierade autentiseringsmetoden inte är aktiverad på fjärrservern kan användare följande problem uppstå:
 • Användare av mobila enheter som försöker ansluta med hjälp av Exchange ActiveSync kan inte ansluta.
 • Microsoft Outlook-användare kanske inte kan ansluta med Outlook Anywhere.

LÖSNING

Lös problemet så här för din situation:
 • Om din organisation har ställts in i ett Office 365 hybrid distributionsscenariot med en blandning av lokal och moln postlådor, gör du så här:
  1. Bekräfta att grundläggande autentisering är aktiverad för den virtuella katalogen för Exchange ActiveSync under Microsoft-Server-ActiveSync virtuell katalog i Exchange Management Console och i IIS (Internet Information Server) (IIS) på servern hybrid.
  2. Bekräfta att grundläggande autentisering är aktiverad på den remote procedure call (RPC) virtuella katalogen i IIS för Outlook Anywhere användare.

   Obs! Den här verifieringsmetoden ska hanteras via den Ställ in OutlookAnywhere cmdlet och inte direkt i IIS.
 • Om din organisation är inte inställd i ett scenario med Office 365 hybrid distribution och alla brevlådor finns endast online, så här:
  1. Kontrollera att grundläggande autentisering är markerad under proxyinställningar för Exchange i Microsoft Outlook. Den här inställningen ska matcha den autentiseringsmetod som du aktiverat i IIS.
  2. Om den här inställningen erhålls genom automatisk upptäckt, kontrollera att den ClientAuthenticationMethod Parametern eller DefaultAuthenticationMethod parameter har angetts korrekt på din Outlook Anywhere-konfiguration.

MER INFORMATION

Granska följande dokumentation och bekräfta att rätt autentiseringsmetoder för varje program eller en tjänst är aktiverad för virtuella kataloger på din Microsoft Exchange Server:
Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Egenskaper

Artikel-id: 2710604 - Senaste granskning: den 10 juli 2014 - Revision: 7.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Exchange Online
 • Office 365 Identity Management
Nyckelord: 
o365 o365e o365022013 hybrid o365a o365m kbmt KB2710604 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2710604

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com