วิธีการถอนการติดตั้ง Visual Studio 11 Beta

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2710678 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ใช้กับรุ่นของ Microsoft Visual Studio 11 Beta เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการถอนการติดตั้ง Visual Studio 11 นักพัฒนาอย่าง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2693272 วิธีการถอนการติดตั้ง Visual Studio 11 นักพัฒนาอย่าง

ถ้าคุณต้องการติดตั้งรุ่นใหม่กว่า คุณไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้ง Visual Studio 11 Beta เนื่องจาก 11 Studio ภาพจะถูกปรับรุ่นเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเอาออกด้วยตนเอง

เมื่อต้องลบผลิตภัณฑ์ Visual Studio 11 Beta ด้วยตนเอง เราขอแนะนำว่า คุณก่อนถอนผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์ เช่น Microsoft Visual Studio 11 Ultimate Beta จากนั้น ถอนใด ๆ สนับสนุนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อาจถูกติดตั้ง

หมายเหตุ ใบสั่งที่คุณถอนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ

สินทรัพย์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้เช่นแฟ้มโครงการและการตั้งค่าแบบกำหนดเองถูกเอาออก หรือได้รับผลกระทบเมื่อคุณถอนการติดตั้ง Visual Studio เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Visual Studio ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน'แผงควบคุม' เปิดรายการโปรแกรมและคุณลักษณะ(เดิมเรียกว่าการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกหรือการ "ARP") หรือ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดรายการนี้:
  1. บนเมนูเริ่มคลิก เรียกใช้ (เริ่มต้น + R)
  2. ชนิด ควบคุม appwiz.cplแล้ว คลิก ตกลงหรือกด Enter
 2. ถอนการติดตั้งหลักผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในรายการต่อไปนี้

  หมายเหตุ ใบสั่งที่คุณถอนผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความสำคัญ

  คำแนะนำ คุณสามารถค้นหาสำหรับ "Microsoft Visual Studio 11" เมื่อต้องการกรองรายการของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีอยู่ใน'แผงควบคุม'

  1. ใน Microsoft Visual Studio 11 Ultimate Beta
  2. Microsoft Visual Studio 11 Premium Beta
  3. ใน Microsoft Visual Studio 11 Professional Beta
  4. Microsoft Visual Studio 11 Express Beta for Windows 8
  5. Microsoft Visual Studio 11 Express Beta for Web
 3. ถอนการติดตั้งแพคเกจการสนับสนุนต่อไปนี้มีการติดตั้ง:
  เครื่องมือ Pre-Clean Microsoft Visual Studio 11 แสดงตัวอย่างของนักพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันหรือไม่ก็ได้

อีกทางหนึ่งคือ ถอนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันดังต่อไปนี้ที่อาจถูกติดตั้งพร้อมกับ Visual Studio 11 Beta

หมายเหตุ ใบสั่งที่คุณถอนผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความสำคัญ

คำเตือน แพคเกจเหล่านี้อาจใช้ โดยผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวม Visual Studio 2010 และ Visual Studio 2008

 1. Microsoft Silverlight 5 Beta SDK
 2. SDK Microsoft Silverlight 4
 3. การจัดวางเว็บ Microsoft dbSqlPackage 2011 พฤศจิกายนของผู้ให้บริการ
 4. Microsoft Visual Studio 11 SharePoint สำหรับนักพัฒนามือ Beta enu ชุดภาษา
 5. Microsoft SQL Server ข้อมูลมือ RC0 - enu
 6. Microsoft SQL Server 2012 RC0 จัดการวัตถุ (x64)
 7. Microsoft SQL Server จัดการวัตถุ RC0 ของ 2012
 8. ชนิด CLR ระบบ Microsoft สำหรับ RC0 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL (x64)
 9. ชนิด CLR ระบบ Microsoft สำหรับ SQL Server 2012 RC0
 10. Microsoft SQL Server แบบกระชับ 4.0 SP1 ENU CTP1
 11. Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB RC0
 12. อรรถประโยชน์การสร้างเครื่องมือข้อมูล Microsoft SQL Server 2012 มีนาคม
 13. Microsoft SQL Server 2012 Transact SQL ภาษาบริการ RC0
 14. Microsoft SQL Server 2012 RC0 อรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง
 15. Microsoft SQL Server 2012 RC0 ไคลเอนต์ดั้งเดิม
 16. Microsoft SQL Server 2012 ข้อมูลระดับโปรแกรมประยุกต์กรอบ
 17. Microsoft SQL Server 2012 Transact SQL คอมไพเลอร์บริการ RC0
 18. Microsoft SQL Server 2012 Transact SQL ScriptDom RC0
 19. ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ SSDT RC0
 20. เครื่องมือ Studio 2010 Microsoft Visual สำหรับรันไทม์ของ Office (64)
 21. เครื่องมือ Studio 2010 Microsoft Visual สำหรับรันไทม์ของ Office (x86)
 22. Microsoft ASP.NET MVC ที่ 3
 23. Microsoft ASP.NET เว็บเพจ
 24. WCF RIA Services V1.0 SP2
 25. โปรแกรมติดตั้งแพลตฟอร์ม Microsoft Web 4.0
 26. Express IIS 7.5
 27. การจัดวางเว็บ Microsoft 3.0
 28. Microsoft .NET Framework 4.5 ระบุเป้าหมายที่นักพัฒนา Beta หลายแบบเป็นชุด
 29. ชุดกำหนด Microsoft .NET Framework 4 หลายเป้าหมาย

ถ้าคุณมีการ Visual Studio 11 Beta ปรับปรุงการติดตั้ง คุณจะยังต้องคลิก มุมมองการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง บนแผงด้านข้างของ โปรแกรมและคุณลักษณะ สินค้าใน'แผงควบคุม' และจากนั้น ให้เอารายการดังต่อไปนี้ นอกจากนี้คุณยังอาจถอนสินค้าอื่นภายใต้การ Microsoft Visual Studio 11 กลุ่มใน ติดตั้งการปรับปรุง.
การปรับปรุงของ Microsoft Visual Studio 11 Beta (KB2677574)

สำหรับ Visual Studio 11 Beta แพ็คเกจต่อไปนี้ได้ถูกเอาออก โดยการใช้พรอมต์คำสั่ง การพรอมต์คำสั่งเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในการ เริ่ม เมนู คลิก เรียกใช้(เริ่มต้น + R)
 2. ชนิด cmd.exeแล้ว คลิก ตกลง หรือกด Enter
ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งหนึ่งบรรทัดต่อไปนี้:
เริ่ม/รอ /x msiexec.exe {1FE5F23D-88B8-40B4-9B6B-2F84F3808BDC } DSTDIR="%ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 11.0"

ปรับปรุงระบบที่สำคัญที่เราไม่แนะนำสำหรับการเอาออก

Microsoft Visual Studio 11 Beta อาจจะติดตั้งการปรับปรุงระบบที่สำคัญต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้ คุณออกจากโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ติดตั้งบนระบบของคุณ บางส่วนของการปรับปรุงเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นในติดตั้งการปรับปรุง. (ติดตั้งการปรับปรุง เป็นการเชื่อมโยงในเมนูการนำทางของ Windows)

คำเตือน แพคเกจเหล่านี้อาจใช้ โดยผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวม Visual Studio 2010, Visual Studio 2008 และผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณหรือผู้พัฒนาอื่นที่สร้างขึ้น โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
 • Microsoft Silverlight
 • รุ่นทดลองใช้ Microsoft .NET Framework 4.5
 • Microsoft Visual C++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อ - x 64 9.0.30729.4148
 • Microsoft Visual C++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อ - x 64 9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อ - x 86 9.0.30729.4148
 • Microsoft Visual C++ 2008 สามารถเผยแพร่ต่อ - x 86 9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2005 สามารถเผยแพร่ต่อ (x 64)
 • Microsoft Visual C++ 2005 สามารถเผยแพร่ต่อ (x86)
หมายเหตุ ถ้าคุณพบว่า ผลิตภัณฑ์อย่าง น้อยหนึ่งหยุดทำงานหลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Microsoft Visual Studio 11 Beta คุณควรซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2710678 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2012 Beta
Keywords: 
kbtshoot kbmt KB2710678 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2710678

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com