คำอธิบายของ Service Pack 2 สำหรับ Forefront ร่วมเกตเวย์ในการเข้าถึง 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2710791 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บทความนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานและการแก้ไขที่รวมอยู่ในที่ Service Pack 2 (SP2) สำหรับ Microsoft Forefront ร่วม Access เกตเวย์ (UAG) 2010

ลักษณะการทำงานที่มีอยู่และการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน Service Pack 2

ลักษณะการทำงาน

Forefront UAG 2010 SP2 ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้:
 • ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft SharePoint 2010 อัพเดต

  Forefront UAG 2010 SP2 ช่วยให้ผู้ใช้การรับรองความถูกต้องเพื่อเป็น trunk โดยใช้การรับรองความถูกต้องใน Microsoft Office Forms-Based (MSOFBA) เมื่อ trunk ใช้บริการ Federation ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD FS) 2.0 สำหรับการรับรองความถูกต้อง

 • อัพเดตสนับสนุน active Directory Federation Services 2.0

  คุณสามารถให้พนักงานระยะไกลและพนักงานคู่ค้าที่ มีการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ที่เผยแพร่ที่มีการโฆษณา FS 2.0 ที่เปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำต่อไปนี้:
  • ใช้ FS โฆษณาหลาย-namespace สนับสนุน: สนับสนุนหลาย-namespace สำหรับ FS โฆษณา 2.0 ช่วยให้คุณสามารถใช้การโฆษณาเดียวเซิร์ฟเวอร์ FS 2.0 ที่มี trunks Forefront UAG หลายเมื่อชื่อโดเมน (FQDNs หรือชื่อโฮสต์สาธารณะ) ของ trunks อยู่ในโดเมนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น FQDN ของ trunk แรกคือ portal.contoso.com และ FQDN ของ trunk สองคือ portal.fabrikam.com Trunks ทั้งสองคุณสามารถกำหนดค่าเพื่อทำการรับรองความถูกต้อง FS โฆษณาโฆษณาแบบเดียวกันโดยเซิร์ฟเวอร์ FS 2.0 (sts.contoso.com) ได้ ในชนิดนี้ใช้งาน การโฆษณามีการเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์ FS 2.0 ผ่าน หนึ่งสอง Forefront UAG trunks มีพร็อกซี FS การโฆษณาที่ขนานกับ Forefront UAG
  • ใช้พร็อกซี FS การโฆษณาโฆษณาเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์ FS 2.0: ประกาศโฆษณาเซิร์ฟเวอร์ FS 2.0 โดยใช้พร็อกซี FS การโฆษณามีข้อดีมากมายเผยแพร่การโฆษณา FS 2.0 เซิร์ฟเวอร์ผ่าน Forefront UAG ข้อดีเหล่านี้รวมการสนับสนุนสำหรับการรับรองความถูกต้องของ Office 365 และอุปกรณ์เคลื่อน
  • ยีซับซ้อนที่เปิดใช้งาน: คุณสามารถใช้ Forefront UAG เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ SharePoint ที่มีอยู่ในไซต์หนึ่งเมื่อเซิร์ฟเวอร์ FS โฆษณาที่อยู่ในไซต์อื่น

 • ไคลเอ็นต์เพิ่มอุปกรณ์

  Forefront UAG 2010 SP2 ช่วยให้ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนต่อไปนี้:
  • Windows Phone 7.5
  • iOS 5x บน iPad และ iPhone
  • 4 Androidx tablets และโทรศัพท์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Forefront UAG และอุปกรณ์เคลื่อน ไปเว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

การแก้ไขปัญหา

Forefront UAG 2010 SP2 ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 2696048การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำไปใช้การตั้งค่าคอนฟิกอาร์เรย์ UAG SP1 ที่ประกอบด้วยการ trunk ADFS: "ที่อยู่ของพอร์ตภายนอกที่ไม่ถูกต้อง"
 • 2696052การแก้ไข: การติดตั้งคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์ SP1 2010 เกตเวย์เข้าที่ร่วมหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้โปรแกรมติดตั้ง MSI ใช้
 • 2697188การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะส่งออกการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกใน Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 SP1: "ข้อผิดพลาดที่ระบุไม่ได้"
 • 2697189การแก้ไข: ดาวน์โหลดนโยบาย "ระบุด้วยนามสกุล" ปลายทางไม่ทำงานตามที่คาดไว้ใน Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 SP1 ไคล
 • 2697564การแก้ไข: "ออกจาก" ปุ่มและเมนูแบบหล่นลง "สถานะการออนไลน์ของผู้ใช้" จะมองไม่เห็นใน Outlook Web Access 2010 เมื่อมีการเผยแพร่การพอร์ทัล 2010 เกตเวย์เข้าร่วม
 • 2697696การแก้ไข: โดเมนคุกกี้ NLSessionStrunknamePersistForOffice ที่สร้างขึ้น โดย Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 ถูกตั้งค่าเป็น "host.domain.com" แทนการ "domain.com"
 • 2699805การแก้ไข: การเชื่อมต่อไคลเอนต์ SP1 2010 เกตเวย์เข้าที่ร่วมอาจล้มเหลวเมื่อปริมาณการใช้งานไคลเอ็นต์ล้มเหลวผ่านระหว่างโหนอาร์เรย์โหลดสมดุล
 • 2699807การแก้ไข: การเชื่อมต่อไคลเอนต์ trunk HTTPS อาจล้มเหลวในอาร์เรย์ Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 SP1 มีข้อผิดพลาด 152 หรือ 116
 • 2697058การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกใน Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 SP1: "การกำหนดค่าการนำเข้าล้มเหลว (0x80070002)"
 • 2697053การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะกำหนดช่วงอยู่ IP ใน Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 SP1: "สมาชิกในอาร์เรย์ต่อไปนี้ไม่มีที่เป็นแบบคงอยู่ ip กำหนดไว้สำหรับการเชื่อมต่อไคลเอนต์ VPN"
 • 2697052การแก้ไข: ไคลเอนต์ภายนอก ActiveSync อาจจะสามารถดูกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น ๆ ใน Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 SP1
 • 2697049การแก้ไข: รหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระพิเศษอาจไม่รับรู้ว่าสำหรับ Nokia จดหมายสำหรับผู้ใช้ Exchange ใน Forefront ร่วม Access เกตเวย์ (UAG) 2010 SP1
 • 2695202การแก้ไข: เวลาการเปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกอาจเพิ่มอย่างมากหลังจากที่คุณใช้ SP1 2010 เกตเวย์เข้าที่ร่วม
 • 2702989การแก้ไข: ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์การจำลองเสมือนของ RD หลังจากที่คุณเผยแพร่บริการเดสก์ท็อประยะไกลหรือ RemoteApps ผ่าน Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010
 • 2743268การแก้ไข: คุณได้รับข้อความทั่วไป "การรับรองความถูกต้องล้มเหลว" ข้อผิดพลาด และไม่ได้รับการพร้อมท์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณหมดอายุแล้วเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัล Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010
 • 2743283การแก้ไข: เหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยบางอย่างไม่แสดงในหน้าจอเว็บหลังจาก "คำเตือน #18: รุ่นที่ร้องขอไม่ถูกต้อง" เหตุการณ์มีรายงานเมื่อมีใช้การปรับใช้อาร์เรย์ใน Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010
 • 2743301การแก้ไข: การรับรองความถูกต้องผู้ใช้อาจไม่ทำสำหรับ Exchange ActiveSync ในสภาพแวดล้อมของ Forefront ร่วม Access เกตเวย์ (UAG) 2010
 • 2745313การแก้ไข: จุดซ็อกเก็ตที่ขาดตอน การใช้งาน CPU และหน่วยความจำสูง และเหตุการณ์ 111 ถูกบันทึกลงบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010
 • 2745465การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 ไม่สำเร็จ
 • 2748172การแก้ไข: เข้าสู่ระบบแบบ trunk Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 อาจไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเก็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกกำหนดเป็น "ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ภายในฟอเรสต์รับรอง"
 • 2748175การแก้ไข: "ลายเซ็นดิจิทัลของโปรแกรมประยุกต์ที่มีข้อผิดพลาด คุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์หรือไม่"ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบแบบ trunk Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010
 • 2748178การแก้ไข: คุณอาจถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2649261 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010
 • 2748183การแก้ไข: HTTP 500 หรือข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจ" ข้อความเมื่อคุณพยายามเข้าถึงพอร์ทัล Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 หรือโปรแกรมประยุกต์ที่เผยแพร่
 • 2749824การแก้ไข: คุณได้รับพร้อมท์การรับรองความถูกต้องหลายเมื่อคุณพยายามใช้ Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 เพื่อเปิดเอกสาร Office ที่เก็บอยู่บนไซต์ SharePoint
 • 2749825การแก้ไข: ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 เพื่อเรียกดูเว็บไซต์โปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook อาจได้รับข้อผิดพลาด HTTP 500 แทนเพ Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010 ข้อผิดพลาดเป็นระยะ ๆ
 • 2749826การแก้ไข: ส่วนกำหนดค่าจดหมายใหม่จะไม่ถูกสร้างเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างส่วนกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงของไคลเอนต์ผ่าน Forefront ร่วมเข้าเกตเวย์ 2010

นอกจากนี้ service pack นี้รวมการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาบางอย่างเสถียรภาพ

หมายเหตุ Forefront UAG 2010 SP2 จะสะสม และมีความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ต่อไปนี้การปรับปรุง:
2647899 Rollup 1 สำหรับ Forefront ร่วม Access เกตเวย์ (UAG) 2010 Service Pack 1 Update 1

2663860 MS12-026: ช่องโหว่ใน Forefront ร่วม Access เกตเวย์ (UAG) ไม่สามารถทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล: 10 เมษายน 2012

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ SP2 Forefront ร่วม Access เกตเวย์ (UAG) 2010 ทันที

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้ง service pack นี้ คุณต้องใช้การปรับปรุง 1 สำหรับ Forefront UAG 2010 SP1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2585140 คำอธิบายของการปรับปรุง Service Pack 1 1 สำหรับ Forefront ประกอบการเข้าตเวย์ (UAG)

หมายเหตุการติดตั้ง

 • Forefront UAG 2010 SP2 ให้ไว้เป็นการปรับปรุงชุดการบริการที่สามารถติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Forefront UAG ที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:
  การติดตั้ง SP2 สำหรับ Forefront UAG 2010
 • ถ้าคุณเรียกใช้ Forefront UAG 2010 ในการกำหนดค่าอาร์เรย์ คุณต้องใช้การปรับปรุงนี้กับแต่ละสมาชิกของแถวลำดับ
 • ก่อนที่คุณติดตั้ง Forefront UAG 2010 SP2 เราขอแนะนำให้ คุณสร้างจุดคืนค่าระบบ คุณไม่มีการสำรองข้อมูลการกำหนดค่า Forefront UAG 2010 ที่มีอยู่ของคุณได้เนื่องจากการสำรองข้อมูลถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างการติดตั้ง Forefront UAG SP2
 • ก่อนที่คุณติดตั้ง Forefront UAG 2010 SP2 เราขอแนะนำให้ คุณอ่านในบันทึกย่อประจำรุ่นและคำแนะนำการติดตั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถอนการติดตั้ง หรือย้อนกลับ Forefront UAG 2010 SP2 ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ service pack นี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2710791 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 ธันวาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2710791 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2710791

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com