ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดคุณสมบัติของผู้ใช้ใน Office 365: "อัตราแลกเปลี่ยน: ตรวจพบแผนกล่องจดหมายไม่ มี SKU 'BPOS_L_Standard' ผู้ใช้ยังไม่สามารถเข้าถึงอีเมล"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2711712 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

ในเว็บไซต์ Microsoft Office 365, "X" เป็นสีแดงปรากฏขึ้นถัดจากผู้ใช้ เมื่อคุณเปิดคุณสมบัติของผู้ใช้นั้น คุณข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
อัตราแลกเปลี่ยน: แผนกล่องจดหมายไม่ มี SKU 'BPOS_L_Standard' พบ ผู้ใช้ยังไม่สามารถเข้าถึงอีเมล
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่พบปัญหาใด ๆ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงข้อความอีเมล และสามารถรับข้อความอีเมล

สาเหตุ

Occursif ปัญหานี้หมดอายุการบอกรับเป็นสมาชิกทั้งหมด และบัญชีของคุณ Office 365 ถูกจัดคิวสำหรับการเอาออก นี้ถูกเปิดเผยข้อเสนอการซื้อเพิ่มเติมที่ไม่ถูกสนับสนุน โดยชนิดของบริษัทเดิม

ตัวอย่างเช่น คุณซื้อ หรือคุณมีการทดลองสมัครใช้งานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กใน 365 Office และสมัครใช้งานของคุณหมดอายุแล้ว จากนั้น คุณสั่งซื้อ Office 365 องค์กร อย่างไรก็ตาม ชนิดของบริษัทของคุณจะยังคงทางเทคนิคถือว่า Office 365 Small Business และคุณจะพบปัญหาในอนาคต

สถานการณ์เหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุน

โซลูชัน

ไม่มีการแก้ไขไม่มีการเอาข้อความข้อผิดพลาดภายในองค์กรที่มีอยู่

เมื่อต้องการเอาข้อความข้อผิดพลาด คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง โดยใช้ชนิดของบริษัทที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติที่คุณเริ่มลงทะเบียนไว้กับทางธุรกิจขนาดเล็กของ Office 365 และตอนนี้ คุณต้องการให้ Office 365 องค์กร ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง และขณะนี้คุณจะต้องเลือก Office 365 องค์กร

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2711712 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365m o365e o365p o365a o365022013 kbmt KB2711712 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2711712

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com