วิธีการแก้ไข: การปรับปรุงเฉพาะประเทศสำหรับสาธารณรัฐเช็กที่มีการเปลี่ยนแปลงของ amendment ของกฎหมาย 2011 เมษายน VAT สำหรับ Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 ไม่พร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2712275 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

บทความนี้ใช้ 2009 AX ของ Microsoft Dynamics สำหรับภูมิภาคสาธารณรัฐเช็ก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ภาพรวม

Amendment ของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสาธารณรัฐเช็กระบุว่า เริ่มต้นในเดือน 2011 เมษายน บริษัทต้องสร้างเอกสารการแก้ไข VAT ที่ประกอบด้วยต่อไปนี้:
 • หมายเลขใบแจ้งหนี้ (การพื้นฐาน VAT และยอดเงินจากเอกสารต้นฉบับ)
 • เหตุผลสำหรับการแก้ไข

บริษัทต้องออกบันทึกสินเชื่อที่มีความต้องการตามที่กำหนดไว้สำหรับส่วนลดเงินสดที่ได้รับไปยังลูกค้าที่นี่

คุณลักษณะการปรับปรุง

 • เพิ่มวิธีการบันทึกเหตุผลการแก้ไขในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ (หัวข้อและบรรทัด)
  • ใบแจ้งหนี้ของโครงการ (ส่วนหัว)
 • ขยายรูปแบบข้อมูลใน Microsoft Dynamics AX กับแอตทริบิวต์สำหรับเก็บรหัสเหตุผลในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ใบสั่งขาย (หัวข้อและบรรทัด)
  • ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ (หัวข้อและบรรทัด)
  • สมุดรายวันอินวอยซ์การขาย (หัวข้อและบรรทัด)
  • ข้อเสนอใบแจ้งหนี้ของโครงการ (ส่วนหัว)
  • สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของโครงการ (ส่วนหัว)
 • เพิ่มวิธีการใช้รหัสเหตุผลที่ป้อนด้วยตนเองในแบบฟอร์มต่อไปนี้:
  • ใบสั่งขาย
  • ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
  • ข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ
 • เมื่อต้องเลือกรหัสเหตุผลด้วยตนเองเมื่อคุณเรียกใช้วิธีเพิ่มคำ สร้างบันทึกสินเชื่อ ฟังก์ชันในใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
 • เพิ่มพารามิเตอร์ให้กับพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้สำหรับเหตุผลการส่งคืนการควบคุม พารามิเตอร์นี้ควรจะป้อนสำหรับบรรทัดบันทึกสินเชื่อทั้งหมดในระหว่างการลงรายการบัญชีของอินวอยซ์การขาย ในบัญชีลูกหนี้ และ ในโครงการ
 • เพิ่มฟังก์ชันสำหรับบันทึกสินเชื่อซึ่งเป็นอิสระต่อกันของเอกสาร (ค่าบวก หรือค่าลบ) เครื่องหมาย และกำหนดหมายเลขจากบันทึกสินเชื่อหมายเลขชุด นี่คือเกี่ยวข้องสำหรับโมดูลบัญชีลูกหนี้และโครงการ
  • เปลี่ยนงานพิมพ์ของอินวอยซ์การขายสำหรับใบลดหนี้ที่พิมพ์ จากใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ และ จากใบแจ้งหนี้โครงการ
  • พิมพ์ชื่อของเอกสารจะรวม "แก้ไขเอกสารด้านภาษี" สำหรับบันทึกสินเชื่อ
  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับภาษีขายบนงานพิมพ์เพื่อพิมพ์รายการต่อไปนี้:
   • ข้อต้นฉบับใบแจ้งหนี้เลขและภาษีที่กำหนด
   • ข้อกำหนดที่ปัจจุบันเอกสารภาษีเฉพาะ จัดกลุ่มตามหมายเลขอินวอยซ์ดั้งเดิม
   • ความแตกต่างระหว่างต้นฉบับใบแจ้งหนี้และเอกสารปัจจุบัน
 • พิมพ์ข้อคิดเห็นเหตุผลในหัวข้อเอกสาร ถ้าเหตุผลในบรรทัดข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากข้อคิดเห็นในหัวข้อ พิมพ์เหตุผลข้อคิดเห็นในบรรทัด
 • เปลี่ยนแปลงส่วนลดเงินสดที่การลงรายการบัญชีอัลกอริทึมด้านบัญชีลูกหนี้ โดยเพิ่มการสร้างโดยอัตโนมัติ และการลงรายการบัญชีใบลดหนี้สำหรับส่วนลดเงินสด
 • เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ต่อไปนี้ให้กับพารามิเตอร์ลูกหนี้บัญชี:
  • สร้างบันทึกสินเชื่อสำหรับส่วนลดเงินสด  
  • รหัสเหตุผลสำหรับส่วนลดเงินสด
 • ถ้า สร้างบันทึกสินเชื่อสำหรับส่วนลดเงินสดเปิดใช้งานพารามิเตอร์ และถ้าระบบลงรายการลูกค้าที่อินวอยซ์และแอพลิเคชันการชำระเงินที่มีส่วนลดเงินสดที่คำนวณได้ ระบบในขณะนี้ไม่ต่อไปนี้:
  1. ลงรายการบัญชีการชำระเงินเต็มยอดเงิน โดยไม่มีส่วนลดเงินสดในธุรกรรมลูกค้าและบัญชีแยกประเภททั่วไป
  2. สร้าง และลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระที่ประกอบด้วยรายละเอียดส่วนลดเงินสดโดยอัตโนมัติ
  3. หนี้ข้อความอิสระในขั้นตอนที่ 2 พร้อมกับใบแจ้งหนี้ของลูกค้าในขั้นตอนที่ 1

กระบวนงาน post-update

เมื่อต้องเซ็ตอัพรหัสเหตุผลการเริ่มต้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในบัญชีลูกหนี้ คลิก โปรแกรมติดตั้งแล้ว คลิก เหตุผลของลูกค้า.
 2. สร้างบรรทัดใหม่สำหรับรหัสเหตุผลใหม่ และจากนั้น ทำตั้งค่าของการ ลูกค้า เขตข้อมูลที่จะ จริง.

เมื่อต้องสร้างพารามิเตอร์สำหรับการกลับรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ ภาษีขาย แท็บ เลือก กลับรายการภาษีขายสำหรับส่วนลดเงินสด.
 2. ในการ ทั่วไป แท็บ ในการ ภาษี กลุ่ม เลือก การกลับรายการภาษีขายในส่วนลดเงินสด.

เมื่อต้องตั้งค่าพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้สำหรับบันทึกสินเชื่อ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในบัญชีลูกหนี้ คลิก โปรแกรมติดตั้งแล้ว คลิก พารามิเตอร์.
 2. ในการ ความต้องการรหัสเหตุผล จัดกลุ่มบน ทั่วไป แท็บ การตั้งค่า ต้องมีเหตุผลสำหรับบันทึกสินเชื่อ เขตข้อมูลที่จะ จริง.
 3. ในการ การจ่ายเงิน แท็บ การตั้งค่า การลงรายการบัญชีบันทึกสินเชื่อสำหรับส่วนลดเงินสด เขตข้อมูลที่จะ จริง.
 4. คลิก การค้นหา สำหรับการ รหัสเหตุผลสำหรับส่วนลดเงินสดฟิลด์ และจากนั้น เลือกรหัสจากนั้นรหัสเหตุผล รายการ

เพื่อสร้าง ลงรายการบัญชี ใบลดหนี้ในใบสั่งขาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก ฟังก์ชันแล้ว คลิก สร้างบันทึกสินเชื่อ.
 2. คลิก เลือกทั้งหมด ปุ่มนั่นคืออินไลน์กับอินวอยซ์ที่ลงรายการบัญชีในหัวข้ออินวอยซ์
 3. ในการ รหัสเหตุผลฟิลด์ เลือกรหัสเหตุผล
 4. การตั้งค่า สร้างบรรทัดการแก้ไข พารามิเตอร์การ จริงและยืนยันการดำเนินการ
 5. แก้ไข กลุ่มภาษีขาย เขตข้อมูล และ กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า ฟิลด์บนบรรทัดมีการแก้ไข
 6. ในหน้าต่างการลงรายการบัญชีอินวอยซ์ คลิก การลงรายการบัญชีคลิก ใบแจ้งหนี้แล้ว คลิก ตกลง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าคุณไม่พบมีปัญหาดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคำถามอื่น ๆ ของฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างการร้องขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์ โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะของประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปยังหนึ่งในเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คู่ค้า
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/
ลูกค้า
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm
ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการเรียกใช้อาจถูกยกเลิก Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดในการปรับปรุงในเรื่อง ใด ๆ

ข้อมูลการติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
893082 วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 กับชั้นยังคง GLS/RU สำหรับสาธารณรัฐเช็กที่ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956568 Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 จะพร้อมใช้งาน

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มการทำงานการบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

วัตถุที่ได้รับผลกระทบ

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีผลต่อวัตถุต่อไปนี้

วัตถุที่มีอยู่
 • \Data Dictionary\Tables\CustTrans
 • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceLine
 • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceTrans
 • \Data Dictionary\Tables\TaxGroupData
 • \Data Dictionary\Tables\ProjInvoiceJour
 • \Data Dictionary\Tables\ProjProposalJour
 • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour
 • \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceTable
 • \Data Dictionary\Tables\SalesLine
 • \Data Dictionary\Tables\CustParameters
 • \Data Dictionary\Tables\SalesTable
 • \Data Dictionary\Maps\ProjInvoiceTransMap_MX
 • \Reports\ProjInvoice_CZ
 • \Reports\SalesInvoice_CZ
 • \Classes\CustReversePosting
 • \Classes\AxCustInvoiceTable
 • \Classes\CustVendReversePosting
 • \Classes\CustVendSettle
 • \Classes\ProjFormLetter
 • \Classes\SalesFormLetter_Invoice
 • \Classes\CustPostInvoice
 • \Classes\SalesFormLetter
 • \Classes\SalesCopying
 • \Classes\SalesCopying_CreditNote
 • \Forms\CustParameters
 • \Forms\ProjInvoiceProposal
 • \Forms\CustFreeCreditNote_W
 • \Forms\SalesCopying
 • \Forms\CustFreeInvoice
 • \Forms\SalesTable

วัตถุใหม่
 • \Data Dictionary\Extended Types\ReasonCodeCashDiscount ข้อมูล
 • \Data Dictionary\Extended Types\CreditNoteCashDiscount ข้อมูล
 • \Data Dictionary\Extended Types\ReasonTableRefRecId ข้อมูล
 • \Data Dictionary\Extended Types\CreditNoteReasonReq ข้อมูล

วิธีการตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของแอพลิเคชัน

เมื่อต้องการตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของแอพลิเคชัน เปิดคลาSysHotfixManifestใน Application Object Tree (AOT) แล้ว ตรวจสอบว่า มีชื่อเมธอดที่ประกอบด้วยหมายเลขของบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ของการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน นอกจากนี้ คุณสามารถข้ามเช็ควัตถุได้รับผลกระทบ โดยดู KBxxxxxxแฟ้ม.txt กับวัตถุใน AOT การทำเช่นนี้ คุณจะทำให้แน่ใจว่า วัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง ในชั้น SYP หรือ ในชั้น GLP

หมายเหตุ ตัวยึด xxxxxx ใน "KBxxxxxx.txt"หมายถึงหมายเลขบทความ KB ของการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Axupdate.exeไม่เกี่ยวข้อง61,67223 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Kb2712275 glp ee.cabไม่เกี่ยวข้อง4,478,25623 2012 พฤษภาคม04:39ไม่เกี่ยวข้อง
Syp-Kb2712275-ee.cabไม่เกี่ยวข้อง4,897,25123 2012 พฤษภาคม04:39ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsar.rtfไม่เกี่ยวข้อง101,41409-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermscs.rtfไม่เกี่ยวข้อง92,70509-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsda.rtfไม่เกี่ยวข้อง102,54309-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsde.rtfไม่เกี่ยวข้อง119,31309-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsen.rtfไม่เกี่ยวข้อง111,79509-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermses.rtfไม่เกี่ยวข้อง98,31309-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermset.rtfไม่เกี่ยวข้อง104,48409-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsfi.rtfไม่เกี่ยวข้อง107,41809-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsfr.rtfไม่เกี่ยวข้อง133,19709-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermshe-il.rtfไม่เกี่ยวข้อง4,25809-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermshu.rtfไม่เกี่ยวข้อง94,30409-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsis.rtfไม่เกี่ยวข้อง36,11209-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsit.rtfไม่เกี่ยวข้อง117,76509-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsja.rtfไม่เกี่ยวข้อง107,09209-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermslt.rtfไม่เกี่ยวข้อง125,19709-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermslv.rtfไม่เกี่ยวข้อง106,68109-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsnb-no.rtfไม่เกี่ยวข้อง118,24509-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsnl.rtfไม่เกี่ยวข้อง112,65709-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermspl.rtfไม่เกี่ยวข้อง118,88709-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermspt-br.rtfไม่เกี่ยวข้อง102,98209-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsru.rtfไม่เกี่ยวข้อง151,40009-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermssv.rtfไม่เกี่ยวข้อง117,96009-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsth.rtfไม่เกี่ยวข้อง156,70809-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermstr.rtfไม่เกี่ยวข้อง105,69309-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermszh-hans.rtfไม่เกี่ยวข้อง100,52809-ธ.ค.-201012:09ไม่เกี่ยวข้อง
Axsetupsp.exe5.0.1100.451,636,58423 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Cabextractor.dllไม่เกี่ยวข้อง19,18423 2012 พฤษภาคม04:38x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.dll5.0.1100.9150,44009-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40538,88023 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4517,33609-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,78423 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,78423 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,78423 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40538,88023 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40538,88023 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1500.121216,32009-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,78423 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40542,97623 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4517,84809-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,78423 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,78423 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,82409-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40534,78423 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40547,07223 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4518,87209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40559,36023 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4520,40809-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40530,68823 2012 พฤษภาคม04:38x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4516,31209-ธ.ค.-201012:21x 86
Axsetupsp.resources.dll5.0.1100.40526,59223 2012 พฤษภาคม04:39x 86
Microsoft.dynamics.setup.reportingservices.resources.dll5.0.1000.4515,80009-ธ.ค.-201012:21x 86
Cabextractor.dllไม่เกี่ยวข้อง22,76823 2012 พฤษภาคม04:39x 64

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2712275 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
Keywords: 
kbmbsmigrate kbsurveynew kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbmbsadministration kbexpertiseinter kbmt KB2712275 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2712275

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com