คุณไม่สามารถเพิ่มโดเมนสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยนใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2712678 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มโดเมนไปยัง Microsoft Exchange สหพันธรัฐใน Microsoft Office 365 กระบวนการไม่สำเร็จ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่า TXT (ข้อความ) เร็กคอร์ดของการพิสูจน์สหพันธรัฐถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้วสำหรับระเบียน DNS ของโดเมน

สาเหตุ

Occursif ปัญหานี้ TXT เร็กคอร์ดของการพิสูจน์สหพันธรัฐมีขนาดใหญ่เกินไป

โดยค่าเริ่มต้น DNS ใช้โพรโทคอเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) สำหรับแบบสอบถาม และจะตอบกับขีดจำกัดส่วนของข้อมูลของ DNS 512 ไบต์ ใหญ่กว่า ข้อความตอบกลับจะถูกตัดให้สั้นลง และซึ่งลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดการภายหลังผ่านส่งควบคุมโพรโทคอล (TCP) กับค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเติม ในกรณีนี้ TCP ไม่เปิดใช้งานขาออก ดังนั้น การตรวจสอบล้มเหลวหาก TXT เร็กคอร์ดของการพิสูจน์สหพันธรัฐมีขนาดใหญ่เกินไป

โซลูชัน

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปลี่ยนแฟ้มโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ thehybrid หรือเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวมข้อมูลต่อไปนี้ด้วยตนเอง:
  207.46.164.41 domains.live.com
  หมายเหตุ เซิร์ฟเวอร์นี้มีสิทธิ์การเข้าถึงขาออกของ TCP
 2. เพิ่มโดเมนไปยังรายการสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยน โดยการเรียกใช้คำสั่ง Windows PowerShell ต่อไปนี้:
  Add-FederatedDomain –DomainName <SmtpDomain>
  ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Add-FederatedDomain –DomainName contoso.com
 3. เอารายการแฟ้มโฮสต์ที่คุณเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนที่ 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows 2008 Server และ Windows Server 2008 R2 ไฟล์ hosts ถูกบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
%windir%\system32\drivers\etc\hosts
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2712678 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e hybrid o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2712678 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2712678

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com